Peak: Art in the Black Mountains / Celf yn y Mynyddoedd Duon

Peak Auction 2018

Peak Art Auction postponed to Friday 9 March 2018

In view of the forecast weather and transport conditions this Friday, we have decided to postpone the Peak Art Auction by one week. We did not wish to put our guests or staff at risk.

The Peak Art Auction will now take place on Friday 9 March in the Ballroom at The Angel Hotel, Abergavenny starting at 7pm. Artwork can be viewed in person from 11am to 4pm on Friday 9 March.


We are delighted to present the online catalogue for the Peak Art Auction 2018, a sale of original artworks by 19 professional contemporary artists, all of whom work within our Creative Programme

The selection of work for the Peak Arts Auction 2018 has been made by our Creative Director, Rebecca Spooner, who is the Wales 2017/18 Clore Fellow. See below for her introduction to this year’s catalogue. Our trustee Oliver Fairclough, formerly Keeper of Art at National Museum Wales, provides an art historian’s and collector’s perspective on the Auction artwork here. You can read Artists’ biographies here.

The Auction takes place in The Ballroom at The Angel, Abergavenny on Friday 9th March starting at 7pm. It is a ticket only event with numbers strictly limited to 120 people. Previous events have sold out, so if you haven’t already reserved tickets, and want to attend, book here. Tickets cost £40 each or £35 for groups of 4 or more. We regret that we cannot refund auction tickets if you are unable to attend the event.

The auction ticket price covers auction costs, meaning that all proceeds from the auction go towards projects aimed at unlocking the potential of children and young people who live in our region. We run Arts and Health projects to boost confidence and wellbeing, as well as skills and training projects to support them to thrive in a digital age.

Auction art can be viewed on this website and in person at The Ballroom at The Angel Hotel, throughout Friday 9th March from 10am. Those keen to acquire original art but unable to attend the event, can make a commission bid. Complete a bid online here or download a commission bid form and email or post it to us.

The auction evening is fun and sociable, starting with a drinks reception at 7pm and followed by a tapas supper around tables of 10 people, with the auction starting at 8.30pm. Guests are given an auction number on arrival, and guidance about how to bid. This year’s auctioneer is well-known TV presenter Arfon Haines Davies and it promises to be a lively occasion.

If you are successful in buying an artwork, we will take Payment during the evening before you leave. We can accept payments by card, but we will add transaction charges of 3.4% to your payment to ensure that all the proceeds go towards our beneficiaries. Artwork will be carefully wrapped so that you can take it home with you at the end of the event.

If you have any questions, contact a member of the Peak staff team, and we will be pleased to help you.

Please note that the images below are not to scale, and dimensions are given in cm.

Justine Wheatley
Chief Executive
Peak

Ocsiwn Gelfyddyd Peak 2018

Arwerthiant Celf Peak wedi ei ohirio tan Dydd Gwener Mawrth y 9fed

Yn wyneb y rhagolygiad tywydd a chyflwr cludiant ar Dydd Gwener rydym wedi penderfynnu ohirio Arwerthiant Celf Peak gan un wythnos. Nid oedden ni eisiau rhoi ein gwesteion neu staff mewn perygl.

Bydd Arwerthiant Celf Peak nawr ar Dydd Gwener Mawrth y 9fed yn y Dawnsfa (Ballroom) yn yr Angel Hotel, Y Fenni, yn dechrau am 7y.p. Fe allech ymweld a'r celf yn bersonol o 11y.b. tan 4y.p. ar Dydd Gwener Mawrth y 9fed.


Rydym yn falch tu hwnt o fedru cyflwyno’r catalog ar-lein ar gyfer Ocsiwn Gelfyddyd Peak 2018, sef gwerthiant o 19 o weithiau celf gwreiddiol gan artistiaid cyfoes proffesiynol, y maent oll yn gweithio fel rhan o’n Rhaglen Greadigol

Detholwyd y gweithiau ar gyfer Ocsiwn Gelf Peak 2018 gan ein Cyfarwyddwr Creadigol, Rebecca Spooner, sydd yn Gymrawd Clore Cymru 2017/18. Gweler isod am ei chyflwyniad i gatalog eleni. Mae ein hymddiriedolwr, Oliver Fairclough, Ceidwad Celf blaenorol yn yr Amgueddfa Genedlaethol Cymru, yn cynnig safbwynt hanesydd celf a chasglwr ar y gwaith celf yn yr ocsiwn yma. Rhagor a darllen bywgraffiadau'r Artistiaid.

Cynhelir yr Ocsiwn yn Ystafell Ddawns Gwesty’r Angel, Y Fenni nos Wener 9fed Mawrth a bydd yn dechrau am 7pm. Rhaid cael tocyn i fynychu’r digwyddiad a’r nifer fwyaf o bobl a all fynychu yw 120. Mae digwyddiadau’r gorffennol wedi gwerthu allan felly os nad ydych eisoes wedi archebu eich tocyn, ac yn dymuno mynychu, yna archebwch eich tocyn yma. Mae tocynnau’n costio £40 yr un ynteu £35 yr un ar gyfrer grwpiau o 4 neu fwy o bobl. Yn anffodus ni allwn ad-dalu tocynnau arwerthiant os na allwch dod i'r digwyddiad.

Mae pris tocyn yr Ocsiwn yn talu am gostau’r ocsiwn sy’n golygu y bydd holl enillion y digwyddiad yn mynd tuag at brosiectau sydd â’r nod o ryddhau potensial plant a phobl ifanc sy’n byw yn ein bro. Rydym yn cynnal prosiectau Celf ac Iechyd er mwyn hybu hyder a lles, yn ogystal â phrosiectau hyfforddi a meithrin medrau er mwyn cefnogi eu ffyniant yn yr oes ddigidol sydd ohoni.

Gall y gweithiau celf a gynigir yn yr ocsiwn gael eu gweld ar y wefan hon, ac yn y cnawd o ymweld â’r Ystafell Ddawns, Gwesty’r Angel, o 10am ymlaen ddydd Gwener 9 Mawrth. Mae modd i unigolion sy’n dymuno prynu gweithiau celf gwreiddiol ond nad ydynt yn medru mynychu’r digwyddiad gyflwyno cynnig comisiwn. Cwblhewch gynnig ar-lein yma ynteu lawr-lwythwch ffurflen cyflwyno cynnig a’i e-bostio neu ei bostio atom.

Bydd noson yr arwerthiant yn un hwyliog a chymdeithasol, gan ddechrau gyda derbyniad diodydd am 7pm a swper tapas i ddilyn gyda phob bwrdd yn darparu lle i 10 o bobl, a’r arwerthiant ei hun yn dechrau am 8.30pm. Bydd pob gwestai yn cael rhif arwerthiant pan fyddant yn cyrraedd ynghyd â chanllawiau ynghylch sut i gynnig. Yr arwerthwr eleni yw’r cyflwynydd teledu adnabyddus Arfon Haines Davies ac mae’n siŵr o fod yn ddigwyddiad hwyliog a chyffrous.

Os fyddwch chi’n llwyddiannus o ran prynu un o’r gweithiau celf, byddwn yn holi i chi dalu cyn ymadael ar y noson. Medrwn dderbyn taliadau â cherdyn ond o dalu felly, byddwn yn ychwanegu ffi drafod o 3.4% i’ch taliad er mwyn gwneud yn siŵr bod yr enillion oll yn mynd i’r rhai sy’n cael budd o’n gweithgarwch. Bydd y gweithiau celf yn cael eu lapio’n ofalus i chi fedru mynd â nhw adref ar ddiwedd y digwyddiad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, yna cysylltwch os gwelwch yn dda ag aelod o dîm staff Peak a byddwn yn hapus tu hwnt i’ch cynorthwyo.

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw’r delweddau isod i raddfa, a bod y maint yn cael ei nodi mewn cm

Justine Wheatley
Prif Weithredwr
Peak

Lot 7: Pete Fowler

Skull over Table Mountain by Pete Fowler

Skull over table mountain
Dimensions: W27.5 x L9.8cm
Paint on wood
Guide Price: £450-500

LOT 27: Catherine Baker

Blue landscape by Catherine Baker

Near Graig Syddi
Dimensions: W26 x H23cm
Acrylic on Board
Guide Price: £250-300

LOT 58: Amanda Caines

Women's head in a circle by Amanda Caines

Women's head in a circle
Dimensions: W50 X L57cm
oil paint, stitchwork & beading
Guide Price: £500-600

LOT 30: Penny Hallas

Bonfire I by Penny Hallas

Bonfire I
Dimensions: W41.7 L31.5cm
Painting on canvas.
Guide Price: £400-500

Lot 5: Pete Fowler

River Usk Nymph  by Pete Fowler

River Usk Nymph
Dimensions: W9.5 x L21.5cm
Paint on wood
Guide Price: £450-500

LOT 45: Rebecca Chesney

Joyride and Hedgerow Bunting by Rebecca Chesney Joyride and Hedgerow Bunting by Rebecca Chesney

Joyride and Hedgerow Bunting
Dimensions: 20cm diameter approx
Pair of ceramic painted plates
Guide Price: £200-250

LOT 36: Toril Brancher

Meadow Sweet by Toril Brancher

Meadow Sweet
Dimensions: W63 x H62cm
Scanned image, giclee print
Guide Price: £700-800

LOT 47: Diana Heeks

Darren, Olchon Valley  by Diana Heeks

Darren, Olchon Valley 
Dimensions: W21 x H15cm
Oil on Canvas 
Guide Price: £180-£200 

LOT 59: Mark James

Sunset over Fish and Chips by Mark James

Sunset over Fish and Chips
Dimensions: W35 X H50cm
Giclee print on 31gsm fine art paper. Limited edition of 50
Guide Price: £100-150

LOT 42: Susan Adams

I Call You Floss Juniper by Susan Adams

I Call You Floss Juniper
Dimensions: W80 x H51cm
Etching with aquatint
Guide Price: £300-400

LOT 20: Tessa Waite

Green Boy by Tessa Waite

Green Boy
Dimensions: W52.5 x H52.5cm
One-off Monotype
Guide Price: £300-400

LOT 24: Antonia Spowers

 by Antonia Spowers


Dimensions: W20 x H26cm
Sculpture, natural stone, sand cast in glass, granite base
Guide Price: £150-200

LOT 53: Sion Marshall-Waters

In the Black Mountains by Sion Marshall-Waters In the Black Mountains by Sion Marshall-Waters

In the Black Mountains
Dimensions: TBC
A series of six photographs of the Black Mountains
Guide Price: £150-£200

LOT 41: Sally Matthews

Stag by Sally Matthews

Stag
Dimensions: W129 x L109cm
Drawing, cement, colourant, rust and charcoal on paper
Guide Price: £2,000-2,500

LOT 56: Matt Caines

Black Torso by Matt Caines

Black Torso
Dimensions: W6 X H17 X D4cm
Sculpture, serpentine stone
Guide Price: £350-400

LOT 29: Catherine Baker

blue and white landscape by Catherine Baker

Blue Field
Dimensions: W23 x H17cm (plus frame)
Drypoint, Carborundum and Monoprint
Guide Price: £150-200

LOT 54: Mark James

Untitled by Mark James

Untitled
Dimensions: W96 x H70cm
Edition of 10, screen printed black bin bag
Guide Price: £800-1,000

LOT 34: Penny Hallas

Bonfire V by Penny Hallas

Bonfire V
Dimensions: W41.7 x L31.57cm
Painting on canvas.
Guide Price: £400-500

Lot 6: Pete Fowler

Table Mountain Shaman by Pete Fowler

Table Mountain Shaman
Dimensions: W21.8 x L27.8cm
Paint on wood
Guide Price: £550-600

LOT 60: Jon Pountney

Llanthony Valley by Jon Pountney

Llanthony Valley
Dimensions: TBC
Photographic print
Guide Price: £100-150

LOT 37: Toril Brancher

Japanese Anemone by Toril Brancher

Japanese Anemone
Dimensions: W62.5 x H62cm
Scanned image, giclee print
Guide Price: £700-800

LOT 52: Hannah Firmin

The Creative Life/ Y Bywyd Creadigol by Hannah Firmin

The Creative Life/ Y Bywyd Creadigol
Dimensions: TBC
Linocut print. Edition of 40.
Guide Price: £175-£200

LOT 38: Susan Milne

Black Mountains, Spur by Susan Milne

Black Mountains, Spur
Dimensions: W71 x H94cm
Drawing, chalk, pigment, pastel and charcoal on paper
Guide Price: £1,600-1,800

Lot 4: Pete Fowler

Canal Hydrus by Pete Fowler

Canal Hydrus
Dimensions: W14.1 x L21.5cm
Paint on wood
Guide Price: £450-500 

LOT 43: Susan Adams

Like You by Susan Adams

Like You
Dimensions: W80 x H51cm
Etching with aquatint
Guide Price: £300-400

LOT 57: Matt Caines

Woman's profile by Matt Caines

Woman's profile
Dimensions: W14 X H17 X D7cm
Sculpture, Porphyry
Guide Price: £350-400

LOT 21: Antonia Spowers

Reflections 1 by Antonia Spowers

Reflections 1
Dimensions: W42 x H36cm
Charcoal drawing on paper
Guide Price: £150-200

LOT 48: Diana Heeks

Burial Urn, 1700 BC, Olchon Valley  by Diana Heeks

Burial Urn, 1700 BC, Olchon Valley 
Dimensions: W64 x H48cm
Oil on Paper and collage 
Guide Price: £250-300 

Lot 12: Pete Fowler

Horse by Pete Fowler

Horse
Dimensions: W5 x H14cm
Sculpture, wood.
Guide Price: £500-600

LOT 26: Richard Harris

Thinking of the Begwyns and Cuba by Richard Harris

Thinking of the Begwyns and Cuba
Dimensions: W61 x H50cm
Drawing on paper, Natural ochre and charcoal
Guide Price: £500-600

LOT 49: Jessie Giudici-Mumford

Plug by Jessie Giudici-Mumford

Plug
Dimensions: W115 x L115cm
Charcoal drawing on canvas
Guide Price: £250-350

LOT 44: Susan Adams

Talk To Me by Susan Adams

Talk To Me
Dimensions: W120 x L150cm
Oil on canvas
Guide Price: £2,000-2,500

LOT 15: Tessa Waite

Bloom, 2016 by Tessa Waite

Bloom, 2016
Dimensions: W30.5 x H40.5cm
Ink on mulberry paper, mono print
Guide Price: £200-250

LOT 50: Amanda Caines

I see you by Amanda Caines

I see you
Dimensions: W41 X L37cm
Oil paint and stitchwork
Guide Price: £350-450

LOT 35: Penny Hallas

Bonfire by Penny Hallas

Bonfire
Dimensions: W127 x H87cm
Oil Painting on board, Yellow.
Guide Price: £1,600-1,800

LOT 46: Rebecca Chesney

Snapshot by Rebecca Chesney Snapshot by Rebecca Chesney

Snapshot
Dimensions: W90 x H70cm approx
Mounted and framed colour chart
Guide Price: £200-250

Lot 11: Pete Fowler

Alder Wood Sprite by Pete Fowler

Alder Wood Sprite
Dimensions: W13.6 x H16.8cm
Paint on wood
Guide Price: £450-500

Catalogue Introduction

In January I was driving south on the A487 along the west Wales coast, following the edge of the cliffs and the Irish Sea below. Sun broke though shifting grey clouds and a Red Kite hovered searching the headland for prey. On the back seat of my car was a painting by Diana Heeks depicting a bronze age burial urn unearthed in 1932 by a farmer ploughing a field in the Olchon Valley in the Black Mountains. In a fleeting moment I experienced a connection with a people and a place spanning thousands of years. Art can powerfully bring our awareness to, or reinforce, these connections.

A deep-rooted sense of the dynamics between environment and community can be found in the work of many of the artists involved in Peak.

Susan Adams’ painting and etchings from her series ‘There are Receivers in the Woods’ is a contemporary vision of technology emitting endless streams of invisible data into the air of the countryside and its ever watchful and listening recipients.

Pete Fowler’s ‘Beasts of the Black Mountains’ is a joyful celebration of place bought to life as a psychedelic company of fantastical creatures in Pete’s ever confident and playful designs.

Rebecca Chesney’s ‘Snapshot’ colour chart is a beautiful visualisation of the many layers of the Brecon Beacons environment and represents the complex relationships between agriculture, tourism, industry, ecology, culture and economy.

Siôn Marshall-Waters’ intimate and sensitive photographs contain an awareness of a way of life in our rural communities that is shifting and the need to record this subtle tension between endurance and transition. Will this culture still be visible in 100 years?

The 2018 auction represents just a small group of the artists who have shaped Peak’s creative programme. An ambitious community of artists in the Black Mountains are integral to Peak’s work and they support our growth through an equal measure of eager questioning and encouragement.

I thank the artists for their generous contributions to the Peak 2018 auction.

Rebecca Spooner Creative Director, Peak

Rhagarweiniad i'r cátalog

Ym mis Ionawr roeddwn yn gyrru tua’r de ar hyd yr A487 yn dilyn arfordir gorllewin Cymru, gydag ymyl y clogwyni gerllaw a’r Môr Celtaidd islaw. Roedd yr haul yn torri trwy’r cymylau llwyd ac uwch ben roedd Barcud Coch yn hofran gan graffu ar y pentir islaw er mwyn dod o hyd i’w bryd nesaf o fwyd. Ar sedd gefn fy nghar roedd darlun gan Diana Heeks o wrn gladdu o’r oes efydd a ddad-gladdwyd gan ffermwr ym 1932 wrth iddo aredig cae yn Nyffryn Olchon yn y Mynyddoedd Duon. O fewn amrantiad fe deimlais y cysylltiad rhwng pobl a lle a oedd yn cwmpasu miloedd o flynyddoedd. Gall celfyddyd esgor ar ymwybyddiaeth neu atgyfnerthu ymwybyddiaeth o’r cysylltiadau hyn.

Mae’r ymwybyddiaeth ddofn hon o’r gydberthynas rhwng yr amgylchedd a chymuned i’w ganfod yng ngweithiau llawer o’r artistiaid sydd wedi bod yn gysylltiedig â Peak.

Mae paentiadau ac ysgythriadau Susan Adams o’i chyfres ‘There are Receivers in the Woods’ yn weledigaeth gyfoes o dechnoleg sy’n darddle ffrwd ddiddiwedd o wybodaeth anweledig sy’n croesi awyr iach cefn gwlad, ac o’r rhai hynny sy’n aros i wrando a gweld cynnyrch y ffrydiau rheini.

Mae’r darlun llon gan Pete Fowler ‘Beasts of the Black Mountains’ yn ddathliad o’r lleoliad, ac yn un sydd wedi ei ddwyn i fod trwy weledigaeth seicadelig o greaduriaid rhyfeddol a welir yn un o gynlluniau nodweddiadol chwareus a hyderus Pete.

Mae siart lliw ‘Snapshot’ gan Rebecca Chesney yn ymgnawdoliad gweledol prydferth o natur aml-haenog amgylchfyd Bannau Brycheiniog ac yn cynrychioli’r gydberthynas gymhleth sy’n bodoli rhwng amaeth, twristiaeth, diwydiant, ecoleg, diwylliant ac economi.

Mae ffotograffau sensitif ac agos atoch Siôn Marshall-Waters yn arddangos ymwybyddiaeth o ffordd o fyw o fewn ein cymunedau gwledig sydd yn y broses o newid yn ogystal â’r angen i gofnodi’r tensiwn cynnil sy’n bodoli rhwng parhad a thrawsnewid. A fydd y diwylliant hwn i’w weld ymhen canrif?

Mae Ocsiwn 2018 yn cynrychioli grŵp bach yn unig o’r artistiaid sydd wedi rhoi ffurf i raglen greadigol Peak. Mae’r gymuned artistig uchelgeisiol sy’n bodoli ym mro’r Mynyddoedd Duon yn greiddiol i waith Peak a nhw sy’n cefnogi ein twf trwy ein holi yn eiddgar a’n hannog ymlaen.

Rwy’n diolch i’r artistiaid am eu cyfraniadau hael i Ocsiwn 2018 Peak.

Rebecca Spooner
Cyfarwyddwr Credigol, Peak

Peak Art Auction 2018

Peak’s purpose is to work with professional artists and rural communities in the Black Mountains region and beyond. In doing so, we hope to enrich lives now, and as this catalogue shows, we are contributing to new directions in landscape, that particularly British art form that has shown an extraordinary ability to reinvent itself for each generation. We are also part of a rich historical tradition. The unique quality of our area has been a place of inspiration for visual artists (and writers) since at least the late 18th century. When the seventeen-year old J.M.W. Turner painted in the Vale of Ewyas in 1792, he was already following in the footsteps of Paul Sandby, William Hodges and John ‘Warwick’ Smith. Nearer our own time, Eric Ravilious, John Piper and John Craxton are among many mid-20th century artists to look anew at this ‘amphitheatre of bleak and lofty mountains’ as William Coxe called them back in 1801, and which are powerfully reflected here by Susan Milne and Catherine Baker. Artists have long caught the timeless quality of our buildings, expressed in Siôn Marshall-Waters’s images of Partrishow Church, while the empty sadness of ruins are a witness to the long ebb of people away from these valleys.

Peak enables artists from elsewhere to experience and respond to this extraordinary place. In 2017 Pete Fowler left his studio in London’s Brick Lane for a research visit to the Black Mountains that resulted, among much else, in the ‘Totemic’ series of mythical beasts that form our lead images. Rebecca Chesney from Preston had an artist residency in the Brecon Beacons National Park in 2015/16, and her six weeks of research resulted in ‘Snapshot – Colours of the Brecon Beacons’. Diana Heeks’s work draws both on her residency in the Olchon Valley and on Raymond Williams’s great unfinished trilogy People of the Black Mountains.

Artists are not only birds of passage, delving, recording and moving on. Since at least 1924 when the sculptor and engraver Eric Gill moved into the derelict monastery buildings at Capel-y-ffin, some have made their home here, and the Black Mountains have inspired their practice, often over many years. Several of those in this catalogue live locally and share the vision they have found here, taking part in Peak’s professional development programme, and in its work with adult learners, children and young people.

But why should you come to the Peak auction, and perhaps buy some of these works? Somebody once said that the collecting of art results of the coming together of taste, fashion and opportunity. The auction presents opportunity, and taste is powerfully represented by the judgement shown in the formation of this astonishingly rich selection, as well as in the response of purchasers to the works they will acquire. But fashion? What we have here goes well beyond any short-term fashion. I refer you back to William Morris’s ‘golden rule’ ‘’Have nothing in your houses that you do not know to be useful or believe to be beautiful.” These works have both qualities as they change our way of seeing as well as delighting our eye.

Oliver Fairclough
Partrishow, February 2018.

Arwerthiant Celf Peak 2018

Amcan Peak yw gweithio gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau gwledig yn ardal y Mynyddoedd Duon a thu hwnt. O wneud hynny, gobeithiwn gyfoethogi bywydau pobl nawr, ond, fel y dengys ein catalog, rydym yn cyfrannu hefyd at ddynesiad newydd ym maes darlunio tirwedd, y math ar gelfyddyd hynod Brydeinig hwnnw sydd wedi dangos bod modd iddo ei ail-ddyfeisio ei hun ym mhob cenhedlaeth. Rydym hefyd yn rhan o draddodiad hanesyddol coeth. Mae natur unigryw ein hardal wedi ysbrydoli artistiaid gweledol (ac awduron a beirdd) ers diwedd y ddeunawfed ganrif o leiaf. Pan fu J.M.W. Turner yn paentio yn Nyffryn Ewias ym 1792, ac yntau yn ddim ond dwy ar bymtheg mlwydd oed, yr oedd eisoes yn dilyn yn ôl traed Paul Sandby, William Hodges a John ‘Warwick’ Smith. Yn nes i’n hoes ni mae Eric Ravilious, John Piper a John Craxton ymhlith nifer o artistiaid yng nghanol yr ugeinfed ganrif a fu’n ystyried o’r newydd yr ‘amphitheatre of bleak and lofty mountains’ fel y bu i William Coxe eu bedyddio yn ôl ym 1801, ac adlewyrchir hyn yn glir yma yng ngweithiau Susan Milne a Catherine Baker. Ers tro byd mae artistiaid wedi crisialu natur oesol ein hadeiladau, fel y gwelir yn nelweddau Siôn Marshall-Waters o Eglwys Partrisio, tra bod tristwch gwag adfeilion yn tystio i fudo hir pobl o’r cymoedd hyn dros gyfnod hir o amser.

Mae Peak yn galluogi artistiaid o lefydd eraill i brofi ac ymateb i’r lle rhyfeddol hwn. Yn 2017 ymadawodd Pete Fowler â’i stiwdio yn Brick Lane, Llundain er mwyn gwneud ymweliad ymchwil â’r Mynyddoedd Duon ac esgorodd hynny, ymhlith llawer o weithiau eraill, ar ei gyfres ‘Totemig’ o angenfilod chwedlonol sy’n rhan o’n cyfres amlycaf o ddelweddau. Cafodd Rebecca Chesney o Preston gyfnod fel artist trigiannol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ystod 2015/16, ac esgorodd ei chyfnod ymchwil chwe wythnos o hyd ar ‘Snapshot - Colours of the Brecon Beacons’. Mae gwaith Diana Heeks yn tarddu o’i chyfnod trigiannol hi yn Nyffryn Olchon ac ar drioleg anorffenedig fawr Raymond Williams People of the Black Mountains.

Ond mae artistiaid yn fwy nac adar mudol sy’n dadorchuddio, yn recordio ac wedyn yn ymadael. Ers o leiaf 1924 pan symudodd y cerflunydd a’r ysgythrwr Eric Gill i mewn i adeiladau mynachaidd adfeiliedig yng Nghapel-y-ffin, mae rhai wedi ymgartrefu yma, ac mae’r Mynyddoedd Duon wedi ysbrydoli eu gwaith, yn aml dros gyfnod hir o flynyddoedd. Mae nifer o’r rhai a restrir yn y catalog hwn yn byw yn lleol ac yn rhannu’r weledigaeth y maent wedi ei ganfod yma, gan fod yn rhan o raglen ddatblygu broffesiynol Peak, a’n rhan hefyd o’i waith gydag oedolion sy’n dysgu a phobl ifanc a phlant.

Ond pam ddylech chi fynychu arwerthiant Peak, ac o bosib prynu rhai o’r gweithiau hyn? Dywedodd rhywun rhyw dro bod casglu gweithiau celf yn dod â chwaeth, ffasiwn a chyfle ynghyd. Mae’r ocsiwn hon yn cynrychioli cyfle, ac mae chwaeth i’w weld yn glir a grymus iawn yn y detholiad hynod goeth o weithiau a gasglwyd ynghyd yma, yn ogystal ag yn ymateb y rhai a fydd yn eu prynu i’r gweithiau rheini. Ond ffasiwn? Mae’r hyn sydd gennym yma yn estyn tipyn y tu hwnt i unrhyw ffasiwn tymor byr. Fe’ch cyfeiriaf yn ôl at ‘reol aur’ William Morris “Peidiwch â chael dim yn eich cartref nad ydych yn gwybod ei fod yn ddefnyddiol ynteu’n credu ei fod yn brydferth.” Mae i’r gweithiau hyn y naill nodwedd â’r llall gan y byddant yn newid ein ffordd o weld yn ogystal â rhoi pleser i’r llygad.

Oliver Fairclough
Partrisio, Chwefror 2018