Lladron Eto - Brasluniau o’r Mynyddoedd Duon yn brosiect ymchwil a datblygiad sydd ar y gweill gan y gwneuthurwr ffilmiau Siôn Marshall-Waters mewn cyd-weithrediad â’r artist Stefhan Caddick a Peak.

Gan ddefnyddio dulliau o weithio sy’n gysylltiedig â chreu ffilmiau ethnograffig, ffotograffiaeth dogfennol a thirwedd sain, mae’r prosiect yn archwilio dulliau o adleisio profiadau byw mewn bro a safbwyntiau ynghylch y fro. Mae’r prosiect yn mynd i’r afael â gwahanol nodweddion yng nghyswllt cymuned, hunaniaeth a pherthyn sy’n rhan o fyw bywyd amaethyddol a gwledig yn yr oes sydd ohoni.

Mae Siôn yn gweithio’n agos gyda chymunedau ym Mhatrisio,…

Darllen rhagor

Mae Skyline yn brosiect dichonolrwydd a gychwynnwyd gan GBC y Cymoedd Gwyrdd (Cymru) i’r potensial o drosglwyddiad o ddarnau helaeth o dir cyhoeddus yng Nghymoedd y De i’r gymuned i weithredu fel sbardun ar gyfer adfywio.

Comisiynwyd Peak gan Skyline i ymgynghori â chymunedau yn Nhreherbert RhCT fel astudiaeth achos arwyddocaol. Gan weithio gyda’r artist a’r cynhyrchydd Melissa Appleton a menter gymdeithasol arloesol Croeso i’n Coedwig yn Treherbert, bydd Peak yn gweithio gyda phobl leol o bob oed i ddatblygu digwyddiad 'Gŵyl Syniadau' ar gyfer hanner tymor mis Hydref.

Nod y dichonoldeb yw ennyn diddordeb pobl mewn siwrne a fydd yn…

Darllen rhagor

Archwiliwch

Mae Caban yn brosiect hyfforddi yn y celfyddydau digidol ar gyfer menywod ifanc 16-25 mlwydd oed. Rydym yn cyfarfod yng Nghanolfan Gymunedol Y Fenni bob nos Fercher, 4-6pm.   Mae’r sesiynau wythnosol yn archwilio cyfryngau...

Darllen rhagor

Mae'r Mynyddoedd Duon yn gartref i gymuned fywiog o artistiaid, awduron a gwneuthurwyr. Mae Cydweithfa Peak yn cefnogi'r gymuned yma trwy ddarparu rhaglenni datblygu proffesiynol a darparu lle i gyfarfod a chysylltu.   [caption id="attachment_4016"...

Darllen rhagor

Mae Tribe yn weithdy misol ar gyfer artistiaid ifanc â’u teuluoedd.   Bydd y gweithdai chwareus hyn yn ystyried ac archwilio rhychwant eang o gelfyddyd a chrefftau yn cynnwys Darlunio, Paentio, Llunio Printiau, Serameg a...

Darllen rhagor

Mae Caban Sgriblio yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu hyder a’u creadigrwydd trwy ysgrifennu a chreu delweddau. Mae’n brosiect Diwylliant, Iechyd a Lles  a ariennir gan BBC Plant mewn Angen er mwyn datgloi...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Mon 25

Gwneud Basgedi gyda Mary Zammit

Mawrth 25 @ 10:00 am - 2:30 pm
Tue 26

Life Writing with Renée Stanton

Mawrth 26 @ 2:00 pm - 4:00 pm
Fri 29

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Mawrth 29 @ 2:00 pm - 5:00 pm