Mae Land Acts yn cyflwyno gwaith pum artist, sy’n archwilio grym y tir a’r profiad gwledig, cyfoes ar y cyd: Stefhan Caddick, Rebecca Chesney, Morag Colquhoun, Ella Gibbs ac Owen Griffiths.

27 Gorffenaf - 12 Hydref
Arddangosfa yn cyflwynir ar y cyd â Peak
Oriel Myrddin, Caerfyrddin

Mae’r artistiaid dan sylw yn gweithio’n agos gydag unigolion a chymunedau drwy eu harferion celfyddydol i ystyried y cysylltiad a’r potensial rhwng defnydd tir ac economïau lleol, dosbarth, newid yn yr hinsawdd, addysg a chynhyrchu bwyd.

Mae’r arddangosfa hon a’r rhaglen o sgyrsiau a gweithgareddau yn ystyried rhai o’r prosiectau hyn…

Darllen rhagor

Mae Skyline yn brosiect dichonolrwydd a gychwynnwyd gan GBC y Cymoedd Gwyrdd (Cymru) i’r potensial o drosglwyddiad o ddarnau helaeth o dir cyhoeddus yng Nghymoedd y De i’r gymuned i weithredu fel sbardun ar gyfer adfywio.

Gan weithio gyda’r artist a’r chynhyrchydd Melissa Appleton a’r fenter gymdeithasol fentrus Croeso i’n Coedydd sydd wedi ei leoli yn Nhreherbert, bu Peak yn gweithio gyda phobl leol o bob oedran er mwyn datblygu ‘Gŵyl Syniadau’ a gynhaliwyd yn ystod gwyliau hanner tymor mis Hydref, ac fe’i dilynwyd gan gyflwyniad cyhoeddus o’r gwaith prosiect yng Nghaerdydd ym mis Mai 2019 o’r enw ‘Sut…

Darllen rhagor

Archwiliwch

Mae Hinterlands yn brosiect celf cenedlaethol dan arweiniad Ymddiriedolaeth y Camlesi ac Afonydd (C&RT) sy’n gwahodd artistiaid a chymunedau i archwilio camlesi fel ardaloedd creadigol mewn pump o leoliadau ar draws Cymru a Lloegr.  ...

Darllen rhagor

Roedd Cyfarwyddwr Creadigol Peak, Rebecca Spooner yn Gymrawd Clore Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystod 2017/18. Rhwng 23ain – 25ain Mawrth 2019, chwe mis ar ôl diwedd ei chyfnod yn gymrawd, darparodd Rebecca lety a chroeso...

Darllen rhagor

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi fod Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogiad wedi ei ddewis gan Cyngor Celfyddyday Cymru fel un o bedwar goruchwylwyr arweiniol am Cymru yn Fenis blwyddyn yma.   Mae Rachel yn...

Darllen rhagor

Mae Criw Celf de Powys  yn brosiect celfyddyd gweledol ar gyfer pobl ifanc (11-19mlwydd oed) sydd â diddordeb arbennig a dawn ym maes celf.   Mae’r prosiect yn rhoi hwb i fedrau a gwybodaeth artistig...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Thu 18

‘Sgrifennu Bywyd gyda Renée Stanton

Gorffennaf 2 @ 2:00 pm - Gorffennaf 23 @ 4:00 pm
Fri 19

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Gorffennaf 19 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Sat 27

Darlunio Byw gyda Tony Tribe

Gorffennaf 27 @ 10:00 am - 3:00 pm