Mae Peak yn sefydliad celfyddydol yn y Mynyddoedd Du sy'n gweithio'n greadigol gydag artistiaid a chymuneda.

Ein cenhadaeth yw cyfoethogi bywydau pobl yn ein cymunedau gwledig ac ôl-ddiwydiannol lleol trwy gyfranogiad ystyrlon mewn celfyddydau a diwylliant o safon uchel, sy'n hygyrch i bawb, ond yn enwedig i'r rheiny sydd â chyfle leiaf.

Mae ein lleoliad o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Rydym yn gweithio ar draws y dirwedd warchodedig hon a rhanbarth cyfagos Canolbarth a De-Ddwyrain Cymru a Gororau Cymru. Sefydlwyd y sefydliad fel elusen ym 1992 o dan ei enw gwreiddiol, Arts Alive.

Mae rhaglen artistig Peak yn ffurf…

Darllen rhagor

Mae Processions yn brosiect celf i ddathlu canmlwyddiant pleidlais i fenywod

Mae Peak yn falch tu hwnt i fedru cyhoeddi ein cefnogaeth ar gyfer PROCESSIONS, gwaith celf cymryd rhan torfol er mwyn nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl, a roddodd yr hawl am y tro cyntaf i fenywod Prydain bleidleisio.

Mae’r prosiect yn gwahodd menywod a merched o bob cwr o’r DU i ddod ynghyd ar strydoedd Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain dydd Sul 10 Mehefin 2018 er mwyn nodi’r garreg filltir arwyddocaol hon, trwy bortread byw a theimladwy o fenywod yn yr unfed ganrif ar hugain.

Rydym yn un…

Darllen rhagor

Archwiliwch

Cyfle gan Peak ar gyfer Artistiaid: Comisiwn ar gyfer Stiwdio mewn Blwch Ceffylau Illumine yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd Dyddiadau’r ŵyl: 16 – 19 Awst 2018 Dyddiad cau yw 5pm, Llun 14eg Mai 2018. Cyfle...

Darllen rhagor

Endarken Wedi ei ail-drefnu Iau 5 Gorffennaf, 7:30 - 9pm (Swper) & 9pm - 10pm (cerdded) Taith grŵp I'r Mynyddoedd Duon trwy'r gwyll ac i'r tywyllwch. Trwy ymarferion cyd-weithredol a choreograffau byddwn yn raddol ddod...

Darllen rhagor

Mae Tribe yn weithdy misol ar gyfer artistiaid ifanc â’u teuluoedd. Bydd y gweithdai chwareus hyn yn ystyried ac archwilio rhychwant eang o gelfyddyd a chrefftau yn cynnwys Darlunio, Paentio, Llunio Printiau, Serameg a Thecstiliau....

Darllen rhagor

“Os oeddwn i wedi cael diwrnod gwael yn yr ysgol, yna roedd Caban Sgriblio yn ei wella.” Mae Caban Sgriblio yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu hyder a’u creadigrwydd trwy ysgrifennu a chreu...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Jun 09

Llunio Printiau

Mehefin 9 @ 10:00 am - 1:00 pm
Jun 09

Tribe

Mehefin 9 @ 2:00 pm - 4:30 pm
Jun 11

Creu Basgedi gyda Mary Zammit

Mehefin 11 @ 10:00 am