Mae Peak wedi comisiynu’r artist Susan Adams i greu gwaith newydd ar gyfer Gŵyl Fwyd Y Fenni eleni.

 

[gallery ids="2948,2946,2944,2940,2938,2934"]

 

Mae'r cyfnod pan aeth y gymuned gyfan i'r caeau i ddod â’r cynhaef gartre wedi hen fynd, ond mae gan y rhan fwyaf o bobl atgofion o ddathliadau cynhaeaf yn yr ysgol, mewn eglwysi a neuaddau cymunedol.

Roedd gwneud "doli geirch" yn hen arferiad ac yn draddodiadol fe’i gwnaed o'r ysgub olaf o ŷd i'w gynaeafu, lle credwyd bod yr ysbryd ŷd yn cuddio. Yn aml, dinistriwyd y ddoli geirch yn seremonïol i gynrychioli marwolaeth yr…

Darllen rhagor

Mae Processions yn brosiect celf i ddathlu canmlwyddiant pleidlais i fenywod. Roedd Peak yn un o 100 o sefydliadau sy'n gweithio gydag artistiaid benywaidd yn ystod y cyfnod sy'n arwain at y digwyddiad, fel rhan o raglen greadigol led-led y wlad, sy'n rhan o raglen gyhoeddus helaeth o weithdai creadigol.

 

Roeddem yn falch tu hwnt i fedru cyhoeddi ein cefnogaeth ar gyfer PROCESSIONS, gwaith celf cymryd rhan torfol er mwyn nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl, a roddodd yr hawl am y tro cyntaf i fenywod Prydain bleidleisio.

Roedd y prosiect yn gwahodd menywod a merched o bob cwr…

Darllen rhagor

Archwiliwch

Yr haf hwn bydd Peak yn ymuno â’r artist Bettina Reeves er mwyn creu gosodiadau celf yn yr ugeinfed o Wyliau Bwyd y Fenni. Rydym yn falch tu hwnt o fod yn rhan o’r ŵyl...

Darllen rhagor

Maen nhw’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau gan ymateb i’r amgylchedd gwledig. Eleni yng ngŵyl Y Dyn Gwyrdd ry’n ni’n comisiynu artist i greu celfyddwaith cydweithrediadol yn ein Stiwdio Fan Ceffylau. Dyluniwyd hwn...

Darllen rhagor

Mae'r Mynydd Du yn gartref i gymuned fywiog o artistiaid, awduron a gwneuthurwyr. Mae Cydweithfa Peak yn cefnogi'r gymuned yma trwy ddarparu rhaglenni datblygu proffesiynol a darparu lle i gyfarfod a chysylltu.   Made in...

Darllen rhagor

Mae Tribe yn weithdy misol ar gyfer artistiaid ifanc â’u teuluoedd. Bydd y gweithdai chwareus hyn yn ystyried ac archwilio rhychwant eang o gelfyddyd a chrefftau yn cynnwys Darlunio, Paentio, Llunio Printiau, Serameg a Thecstiliau....

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Fri 28

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Medi 28 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Oct 01

Gwneud Basgedi gyda Mary Zammit

Hydref 1 @ 10:00 am - 2:30 pm
Oct 02

Gwneud Printiadau gyda Rachel Cadman

Hydref 2 @ 10:00 am - 1:00 pm