Mae Hinterlands yn brosiect celf cenedlaethol dan arweiniad Ymddiriedolaeth y Camlesi ac Afonydd (C&RT) sy’n gwahodd artistiaid a chymunedau i archwilio camlesi fel ardaloedd creadigol mewn pump o leoliadau ar draws Cymru a Lloegr.

Roedd camlesi yn un o ddatblygiadau technolegol allweddol Prydain yn y ddeunawfed ganrif, ac wedi eu hadeiladu’n bennaf gan berchnogion glofeydd, gwneuthurwyr defnyddiau a barwniaid y crochendai er mwyn cyrraedd marchnadoedd newydd ar gyfer eu cynnyrch. Roedd y dyfrffyrdd hyn yn ffurfio rhwydweithiau masnachu cenedlaethol a rhyngwladol ond yn rhanbarthol o ran cymeriad, wedi eu hadeiladu trwy ddefnyddio deunyddiau lleol a’r gwaith peirianyddol ynghlwm â…

Darllen rhagor

Mae Land Acts yn cyflwyno gwaith pum artist, sy’n archwilio grym y tir a’r profiad gwledig, cyfoes ar y cyd: Stefhan Caddick, Rebecca Chesney, Morag Colquhoun, Ella Gibbs ac Owen Griffiths.

27 Gorffenaf - 12 Hydref
Arddangosfa yn cyflwynir ar y cyd â Peak
Oriel Myrddin, Caerfyrddin

Mae’r artistiaid dan sylw yn gweithio’n agos gydag unigolion a chymunedau drwy eu harferion celfyddydol i ystyried y cysylltiad a’r potensial rhwng defnydd tir ac economïau lleol, dosbarth, newid yn yr hinsawdd, addysg a chynhyrchu bwyd.

Mae’r arddangosfa hon a’r rhaglen o sgyrsiau a gweithgareddau yn ystyried rhai o’r prosiectau hyn…

Darllen rhagor

Archwiliwch

Roedd Cyfarwyddwr Creadigol Peak, Rebecca Spooner yn Gymrawd Clore Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystod 2017/18. Rhwng 23ain – 25ain Mawrth 2019, chwe mis ar ôl diwedd ei chyfnod yn gymrawd, darparodd Rebecca lety a chroeso...

Darllen rhagor

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi fod Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogiad wedi ei ddewis gan Cyngor Celfyddyday Cymru fel un o bedwar goruchwylwyr arweiniol am Cymru yn Fenis blwyddyn yma.   Mae Rachel yn...

Darllen rhagor

Mae Caban yn brosiect hyfforddi yn y celfyddydau digidol ar gyfer menywod ifanc 16-25 mlwydd oed. Rydym yn cyfarfod yng Nghanolfan Melville yn Y Fenni bob nos Fercher, 5-7pm.   Mae’r sesiynau wythnosol yn archwilio...

Darllen rhagor

Mae Criw Celf de Powys  yn brosiect celfyddyd gweledol ar gyfer pobl ifanc (11-19mlwydd oed) sydd â diddordeb arbennig a dawn ym maes celf.   Mae’r prosiect yn rhoi hwb i fedrau a gwybodaeth artistig...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

There are no upcoming events at this time.