Mae Skyline yn brosiect dichonolrwydd a gychwynnwyd gan GBC y Cymoedd Gwyrdd (Cymru) i’r potensial o drosglwyddiad o ddarnau helaeth o dir cyhoeddus yng Nghymoedd y De i’r gymuned i weithredu fel sbardun ar gyfer adfywio.

Comisiynwyd Peak gan Skyline i ymgynghori â chymunedau yn Nhreherbert RhCT fel astudiaeth achos arwyddocaol. Gan weithio gyda’r artist a’r cynhyrchydd Melissa Appleton a menter gymdeithasol arloesol Croeso i’n Coedwig yn Treherbert, bydd Peak yn gweithio gyda phobl leol o bob oed i ddatblygu digwyddiad 'Gŵyl Syniadau' ar gyfer hanner tymor mis Hydref.

Nod y dichonoldeb yw ennyn diddordeb pobl mewn siwrne a fydd yn…

Darllen rhagor

Mae Peak wedi comisiynu’r artist Susan Adams i greu gwaith newydd ar gyfer Gŵyl Fwyd Y Fenni eleni.

 

Mae'r cyfnod pan aeth y gymuned gyfan i'r caeau i ddod â’r cynhaef gartre wedi hen fynd, ond mae gan y rhan fwyaf o bobl atgofion o ddathliadau cynhaeaf yn yr ysgol, mewn eglwysi a neuaddau cymunedol.

Roedd gwneud "doli geirch" yn hen arferiad ac yn draddodiadol fe’i gwnaed o'r ysgub olaf o ŷd i'w gynaeafu, lle credwyd bod yr ysbryd ŷd yn cuddio. Yn aml, dinistriwyd y ddoli geirch yn seremonïol i gynrychioli marwolaeth yr hen a dechrau’r…

Darllen rhagor

Archwiliwch

Croeso i'n Rhaglen Hydref 2018! Cliciwch ar y llun i lawrlwytho eich copi.   

Darllen rhagor

Maen nhw’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau gan ymateb i’r amgylchedd gwledig. Eleni yng ngŵyl Y Dyn Gwyrdd ry’n ni’n comisiynu artist i greu celfyddwaith cydweithrediadol yn ein Stiwdio Fan Ceffylau. Dyluniwyd hwn...

Darllen rhagor

Mae'r Mynydd Du yn gartref i gymuned fywiog o artistiaid, awduron a gwneuthurwyr. Mae Cydweithfa Peak yn cefnogi'r gymuned yma trwy ddarparu rhaglenni datblygu proffesiynol a darparu lle i gyfarfod a chysylltu.   Made in...

Darllen rhagor

Mae Tribe yn weithdy misol ar gyfer artistiaid ifanc â’u teuluoedd. Bydd y gweithdai chwareus hyn yn ystyried ac archwilio rhychwant eang o gelfyddyd a chrefftau yn cynnwys Darlunio, Paentio, Llunio Printiau, Serameg a Thecstiliau....

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Fri 23

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Tachwedd 23 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Dec 08

TRIBE

Rhagfyr 8 @ 2:00 pm - 4:30 pm