Mae Peak yn recriwtio ar gyfer dwy swydd ran-amser hyblyg y gwanwyn hwn

  • Cydymaith Cyfathrebu (2 ddiwrnod yr wythnos)
  • Cydymaith pobl ifanc (3 diwrnod yr wythnos)

Os ydych chi’n cael eich hysbrydoli gan y posibilrwydd o weithio gyda phobl ac mewn ardal wledig, ac yn gwerthfawrogi man canolog celf a diwylliant ym mywydau unigolion a chymunedau rydym eisiau clywed gennych.   Rydym yn chwilio am ymarferwyr sydd â chywreinrwydd, cynhesrwydd, unplygrwydd ac yn agored wrth rannu ein penderfyniad i osod lleisiau’r artist, pobl ifanc a chymunedau gwledig yn ganolog yn ein rhaglen a’n sefydliad celfyddydol.

Rydym yn…

Darllen rhagor

Art Night a Peak: Alberta Whittle

18 Mehefin - 18 Gorffennaf 2021, Platfform 2

Rydym yn hynod falch o fod yn cydweithio gydag Art Night a Thrafnidiaeth dros Gymru er mwyn cyflwyno gweithiau ffilm gan yr artist o’r Alban a Barbados, Alberta Whittle yn Platfform 2, sef gofodau prosiect Newydd yng ngorsaf reilffordd y Fenni yn y gororau. Wrth i ni weld cyfyngiadau’r pandemig yn dechrau codi, bydd y rhaglen haf gyntaf hon yn lansio lleoliad celfyddydol newydd a phartneriaeth newydd er mwyn ein cynorthwyo i ail-ddychmygu y posibiliadau i ni yn lleol ac yn fyd-eang o ran ein…

Darllen rhagor