Yn ystod Ysgol Haf y Byti Perfformio bu pobl ifanc yn cydweithio gyda’r artistiaid Stefhan CaddickTeddy HunterSam Hasler a Lara Ward yn ystod wythnos llawn o arbrofi creadigol ar hyd camlas Brycheiniog a Sir Fynwy.

 

Gan deithio o un pen camlas Brycheiniog a Sir Fynwy i’r llall, gan ddechrau yn Aberhonddu a gorffen ym Masn Pant-y-moel, bu’r stiwdio gelf arbrofol ar ddŵr yn gartref i weithdai arbrofol diwrnod o hyd ym meysydd perfformio, ysgrifennu creadigol, cerfluniau a sain, a’r cyfan oll yn ymateb i amgylchfyd unigrwy’r gamlas. Roedd y cwch ei hun newydd ei hadnewyddu yn arbennig…

Darllen rhagor

Mae Hinterlands yn brosiect dan arweiniad Peak ac Ymddiriedolaeth y Camlesi a’r Afonydd (Canal & River Trust C&RT), gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, sy’n gwahodd artistiaid a chymunedau i archwilio camlas Brycheiniog a Sir Fynwy a’i weld fel lle ar gyfer creadigrwydd, bioamrywiaeth a lles. 

Mae’r prosiect wedi ei leoli ym mhen Pont-y-pŵl camlas Brycheiniog a Sir Fynwy yn sir Torfaen.

Darllen rhagor

Archwiliwch

Mae ymgynghorwyr artistig Peak yn hysbysu ac arolygu ein rhaglen greadigol.   Mae’r panel o wirfoddolwyr yn cwrdd dair gwaith y flwyddyn yn stiwdio Peak yng Ngrucywel yn ogystal â bod yn gysylltiedig â phrosiectau...

Darllen rhagor

Roedd Cyfarwyddwr Creadigol Peak, Rebecca Spooner yn Gymrawd Clore Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystod 2017/18. Rhwng 23ain – 25ain Mawrth 2019, chwe mis ar ôl diwedd ei chyfnod yn gymrawd, darparodd Rebecca lety a chroeso...

Darllen rhagor

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi fod Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogiad wedi ei ddewis gan Cyngor Celfyddyday Cymru fel un o bedwar goruchwylwyr arweiniol am Cymru yn Fenis blwyddyn yma.   Mae Rachel yn...

Darllen rhagor

Mae Caban yn brosiect hyfforddi yn y celfyddydau digidol ar gyfer menywod ifanc 16-25 mlwydd oed. Rydym yn cyfarfod yng Nghanolfan Melville yn Y Fenni bob nos Fercher, 5-7pm.   Mae’r sesiynau wythnosol yn archwilio...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Jan 10

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Ionawr 10, 2020 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Jan 20

Creu Basgedi gyda Mary Bunney

Ionawr 20, 2020 @ 10:00 am - 2:30 pm
Feb 25

‘Sgrifennu Bywyd gyda Renée Stanton

Chwefror 25, 2020 @ 2:00 pm - 4:00 pm