Yn ystod Ysgol Haf y Byti Perfformio bu pobl ifanc yn cydweithio gyda’r artistiaid Stefhan CaddickTeddy HunterSam Hasler a Lara Ward yn ystod wythnos llawn o arbrofi creadigol ar hyd camlas Brycheiniog a Sir Fynwy.

 

Gan deithio o un pen camlas Brycheiniog a Sir Fynwy i’r llall, gan ddechrau yn Aberhonddu a gorffen ym Masn Pant-y-moel, bu’r stiwdio gelf arbrofol ar ddŵr yn gartref i weithdai arbrofol diwrnod o hyd ym meysydd perfformio, ysgrifennu creadigol, cerfluniau a sain, a’r cyfan oll yn ymateb i amgylchfyd unigrwy’r gamlas. Roedd y cwch ei hun newydd ei hadnewyddu yn arbennig…

Darllen rhagor

Mae Hinterlands yn brosiect dan arweiniad Peak ac Ymddiriedolaeth y Camlesi a’r Afonydd (Canal & River Trust C&RT), gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, sy’n gwahodd artistiaid a chymunedau i archwilio camlas Brycheiniog a Sir Fynwy a’i weld fel lle ar gyfer creadigrwydd, bioamrywiaeth a lles. 

Mae’r prosiect wedi ei leoli ym mhen Pont-y-pŵl camlas Brycheiniog a Sir Fynwy yn sir Torfaen.

Darllen rhagor

Archwiliwch

Ar ôl treulio naw mlynedd gyda Peak, byddwn yn dymuno’r gorau ac yn ffarwelio â’n Cyfarwyddwr Creadigol, Rebecca Spooner ym mis Mawrth.   Er y byddwn yn hiraethu ar ei hôl, rydym yn falch tu...

Darllen rhagor

Daeth Gateway Glitch â grŵp o ferched a menywod rhwng 16 a 25 mlwydd oed ynghyd er mwyn archwilio a herio’r amgylchfyd trwy dechnoleg ddigidol. Cynhaliwyd ein sesiynau unwaith yr wythnos hwng Ebrill a Medi...

Darllen rhagor

Mae ymgynghorwyr artistig Peak yn hysbysu ac arolygu ein rhaglen greadigol.   Mae’r panel o wirfoddolwyr yn cwrdd dair gwaith y flwyddyn yn stiwdio Peak yng Ngrucywel yn ogystal â bod yn gysylltiedig â phrosiectau...

Darllen rhagor

Roedd Cyfarwyddwr Creadigol Peak, Rebecca Spooner yn Gymrawd Clore Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystod 2017/18. Rhwng 23ain – 25ain Mawrth 2019, chwe mis ar ôl diwedd ei chyfnod yn gymrawd, darparodd Rebecca lety a chroeso...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Mon 24

Creu Basgedi gyda Mary Bunney

Chwefror 24 @ 10:00 am - 2:30 pm
Tue 25

‘Sgrifennu Bywyd gyda Renée Stanton

Chwefror 25 @ 2:00 pm - 4:00 pm
Fri 28

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Chwefror 28 @ 2:00 pm - 5:00 pm