Creodd Artist Hannah Firmin brint torlun leino dathlu pen-blwydd Peak yn 30 oed yn ei stiwdio, gan ddefnyddio ei gwasg argraffu Columbia drawiadol a wnaed allan o haearn bwrw nôl yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Graddiodd Hannah Firmin o Ysgol Gelf Chelsea a’r Coleg Celf Brenhinol. Mae wedi gweithio fel dylunydd llaw-rydd a chrëwr printiau, ar gyfer ystod eang o gleientiaid, yn cynnwys cylchgronau papurau newydd a chyhoeddwyr. Hannah a gynlluniodd gloriau llyfrau The No.1 Ladies’ Detective Agency gan Alexander McCall Smith. Yn ddieithriad mae’n defnyddio’r print cerfweddol fel ei dull o weithio, gan ddefnyddio naill ai leino,…

Darllen rhagor

Mae Skyline yn brosiect dichonolrwydd a gychwynnwyd gan GBC y Cymoedd Gwyrdd (Cymru) i’r potensial o drosglwyddiad o ddarnau helaeth o dir cyhoeddus yng Nghymoedd y De i’r gymuned i weithredu fel sbardun ar gyfer adfywio.

Comisiynwyd Peak gan Skyline i ymgynghori â chymunedau yn Nhreherbert RhCT fel astudiaeth achos arwyddocaol. Gan weithio gyda’r artist a’r cynhyrchydd Melissa Appleton a menter gymdeithasol arloesol Croeso i’n Coedwig yn Treherbert, bydd Peak yn gweithio gyda phobl leol o bob oed i ddatblygu digwyddiad 'Gŵyl Syniadau' ar gyfer hanner tymor mis Hydref.

Nod y dichonoldeb yw ennyn diddordeb pobl mewn siwrne a fydd yn…

Darllen rhagor

Archwiliwch

Croeso i'n Rhaglen Hydref 2018! Cliciwch ar y llun i lawrlwytho eich copi.   

Darllen rhagor

Maen nhw’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau gan ymateb i’r amgylchedd gwledig. Eleni yng ngŵyl Y Dyn Gwyrdd ry’n ni’n comisiynu artist i greu celfyddwaith cydweithrediadol yn ein Stiwdio Fan Ceffylau. Dyluniwyd hwn...

Darllen rhagor

Mae'r Mynydd Du yn gartref i gymuned fywiog o artistiaid, awduron a gwneuthurwyr. Mae Cydweithfa Peak yn cefnogi'r gymuned yma trwy ddarparu rhaglenni datblygu proffesiynol a darparu lle i gyfarfod a chysylltu.   Made in...

Darllen rhagor

  Mae Tribe yn weithdy misol ar gyfer artistiaid ifanc â’u teuluoedd.   Bydd y gweithdai chwareus hyn yn ystyried ac archwilio rhychwant eang o gelfyddyd a chrefftau yn cynnwys Darlunio, Paentio, Llunio Printiau, Serameg...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Fri 25

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Ionawr 25 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Mon 28

Gwneud Basgedi gyda Mary Zammit

Ionawr 28 @ 10:00 am - 2:30 pm
Tue 29

Gwneud Printiadau gyda Rachel Cadman

Ionawr 29 @ 10:00 am - 1:00 pm