Amser – "rhoi amser i le"

Mae’r gorffennol yn ein hamgylchynu yn y bryniau tywodfaen coch o’n cwmpas.
Rydym yn parchu’r dreftadaeth yr ydym wedi ei hetifeddu ond â llygad craff ar y dyfodol hefyd.
Rydym yn rhoi’r sylw y maent yn ei haeddu i bobl a llefydd.
Rhywbeth tymor-hir yw hyn.
Rydym yn pwyllo’r broses ond yn ddim llai cynhyrchiol.
Rhaid i ni ddweud ‘dim diolch’ wrth rai pethau er mwyn medru gwneud pethau eraill yn dda.
Rhaid rhoi cyhyd â sydd angen i siarad, gwrando, dychmygu a chreu.

– dyfyniad o'n Maniffesto, a grëwyd gan artistiaid, pobl ifanc, gwirfoddolwyr, staff ac ymddiriedolwyr.