Yn dilyn hysbysebu ar draws y DU mae’r sefydliad celfyddydol Peak sydd wedi ei leoli yng Nghrucywel wedi comisiynu Natasha Russell i greu gwaith celf cydweithredol newydd ar gyfer y Stiwdio Blwch Ceffylau teithiol yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2018.

Mae Natasha Russell yn wneuthurwr printiau, artist, a darlunydd sydd ar hyn o bryd wedi ei lleoli yn yr Alban. Mae ei gwaith yn archwilio’r ffordd yr ydym yn deall y byd o’n cwmpas trwy we o wybodaeth ddiwylliannol, wyddonol a phersonol. Gan weu delweddau amrywiol, darnau o wybodaeth a storïau am le ynghyd, mae’n llunio mapiau gweledol cywrain sy’n…

Darllen rhagor

Mae Peak yn sefydliad celfyddydol yn y Mynyddoedd Du sy'n gweithio'n greadigol gydag artistiaid a chymuneda.

Ein cenhadaeth yw cyfoethogi bywydau pobl yn ein cymunedau gwledig ac ôl-ddiwydiannol lleol trwy gyfranogiad ystyrlon mewn celfyddydau a diwylliant o safon uchel, sy'n hygyrch i bawb, ond yn enwedig i'r rheiny sydd â chyfle leiaf.

Mae ein lleoliad o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Rydym yn gweithio ar draws y dirwedd warchodedig hon a rhanbarth cyfagos Canolbarth a De-Ddwyrain Cymru a Gororau Cymru. Sefydlwyd y sefydliad fel elusen ym 1992 o dan ei enw gwreiddiol, Arts Alive.

Mae rhaglen artistig Peak yn ffurf…

Darllen rhagor

Archwiliwch

Mae Hinterlands yn rhaglen genedlaethol newydd, dan arweiniad yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, ac wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a Chyngor Celfyddydau Cymru, gwahoddir artistiaid i archwilio posibiliadau coridorau dŵr fel gofod creadigol...

Darllen rhagor

Endarken Wedi ei ail-drefnu   Iau 5 Gorffennaf, 7:30 - 9pm (Swper) & 9pm - 10pm (cerdded)   Taith grŵp I'r Mynyddoedd Duon trwy'r gwyll ac i'r tywyllwch. Trwy ymarferion cyd-weithredol a choreograffau byddwn yn...

Darllen rhagor

Mae Tribe yn weithdy misol ar gyfer artistiaid ifanc â’u teuluoedd. Bydd y gweithdai chwareus hyn yn ystyried ac archwilio rhychwant eang o gelfyddyd a chrefftau yn cynnwys Darlunio, Paentio, Llunio Printiau, Serameg a Thecstiliau....

Darllen rhagor

Mae Caban Sgriblio yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu hyder a’u creadigrwydd trwy ysgrifennu a chreu delweddau. Mae’n brosiect Diwylliant, Iechyd a Lles  a ariennir gan BBC Plant mewn Angen er mwyn datgloi...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Mon 16

Darlunio Byw gyda Tony Tribe

Gorffennaf 16 @ 10:00 am - 3:00 pm
Fri 20

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Gorffennaf 20 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Sat 21

Llunio Printiadau gyda Hannah Firmin

Gorffennaf 21 @ 10:00 am - 3:00 pm