Lladron Eto - Brasluniau o’r Mynyddoedd Duon yn brosiect ymchwil a datblygiad sydd ar y gweill gan y gwneuthurwr ffilmiau Siôn Marshall-Waters mewn cyd-weithrediad â’r artist Stefhan Caddick a Peak.

Gan ddefnyddio dulliau o weithio sy’n gysylltiedig â chreu ffilmiau ethnograffig, ffotograffiaeth dogfennol a thirwedd sain, mae’r prosiect yn archwilio dulliau o adleisio profiadau byw mewn bro a safbwyntiau ynghylch y fro. Mae’r prosiect yn mynd i’r afael â gwahanol nodweddion yng nghyswllt cymuned, hunaniaeth a pherthyn sy’n rhan o fyw bywyd amaethyddol a gwledig yn yr oes sydd ohoni.

Mae Siôn yn gweithio’n agos gyda chymunedau ym Mhatrisio,…

Darllen rhagor

Mae Skyline yn brosiect dichonolrwydd a gychwynnwyd gan GBC y Cymoedd Gwyrdd (Cymru) i’r potensial o drosglwyddiad o ddarnau helaeth o dir cyhoeddus yng Nghymoedd y De i’r gymuned i weithredu fel sbardun ar gyfer adfywio.

Comisiynwyd Peak gan Skyline i ymgynghori â chymunedau yn Nhreherbert RhCT fel astudiaeth achos arwyddocaol. Gan weithio gyda’r artist a’r cynhyrchydd Melissa Appleton a menter gymdeithasol arloesol Croeso i’n Coedwig yn Treherbert, bydd Peak yn gweithio gyda phobl leol o bob oed i ddatblygu digwyddiad 'Gŵyl Syniadau' ar gyfer hanner tymor mis Hydref.

Nod y dichonoldeb yw ennyn diddordeb pobl mewn siwrne a fydd yn…

Darllen rhagor

Archwiliwch

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi fod Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogiad wedi ei ddewis gan Cyngor Celfyddyday Cymru fel un o bedwar goruchwylwyr arweiniol am Cymru yn Fenis blwyddyn yma.   Mae Rachel yn...

Darllen rhagor

Mae Hinterlands yn rhaglen genedlaethol newydd, dan arweiniad yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, ac wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a Chyngor Celfyddydau Cymru, gwahoddir artistiaid i archwilio posibiliadau coridorau dŵr fel gofod creadigol...

Darllen rhagor

Mae Caban yn brosiect hyfforddi yn y celfyddydau digidol ar gyfer menywod ifanc 16-25 mlwydd oed. Rydym yn cyfarfod yng Nghanolfan Gymunedol Y Fenni bob nos Fercher, 4-6pm.   Mae’r sesiynau wythnosol yn archwilio cyfryngau...

Darllen rhagor

Mae Tribe yn weithdy misol ar gyfer artistiaid ifanc â’u teuluoedd.   Bydd y gweithdai chwareus hyn yn ystyried ac archwilio rhychwant eang o gelfyddyd a chrefftau yn cynnwys Darlunio, Paentio, Llunio Printiau, Serameg a...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Sat 27

Lladron Eto – Brasluniau o’r Mynyddoedd Duon

Ebrill 27 @ 1:00 pm - 6:00 pm
Mai 01

Sut i Adeiladu Dyffryn

Mai 1 @ 12:00 pm - 4:00 pm