Y Gawell Fach – Susan Adams

Mae Peak wedi comisiynu’r artist Susan Adams i greu gwaith newydd ar gyfer Gŵyl Fwyd Y Fenni eleni.

 

Mae’r cyfnod pan aeth y gymuned gyfan i’r caeau i ddod â’r cynhaef gartre wedi hen fynd, ond mae gan y rhan fwyaf o bobl atgofion o ddathliadau cynhaeaf yn yr ysgol, mewn eglwysi a neuaddau cymunedol.

Roedd gwneud “doli geirch” yn hen arferiad ac yn draddodiadol fe’i gwnaed o’r ysgub olaf o ŷd i’w gynaeafu, lle credwyd bod yr ysbryd ŷd yn cuddio. Yn aml, dinistriwyd y ddoli geirch yn seremonïol i gynrychioli marwolaeth yr hen a dechrau’r tyfiant newydd yn y gwanwyn.

 

 

Yng Nghymru a’r gororau, gelwid y ddoli geirch yn wrach, yr wddf neu’r gaseg. Mae doli geirch yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, wnaed gan Thomas Minton, gwas fferm o Sir Amwythig, a gyfeiriodd ati fel “y gawell fach”.

Bydd Stiwdio Bocs Cludo Ceffylau Peak yng Ngŵyl Fwyd y Fenni yn gartref i adfywio’r ddoli geirch, adlewyrchu ar arferion cynaeafu a’r hyn sy’n cael ei hau a’i fedi nawr fel rhan o brosesau ffermio modern a’r effaith ehangach ar fioamrywiaeth.

Mae Susan wedi bod yn gweithio gyda pobl ifanc ar ein prosiect Caban Crefft, gan defnyddio dulliau traddodiadol a cyfoes I greu amrywiaeth o doliau corn a cerfluniau.

Dewch i ymweld â’n Stiwdio Bocs Cludo Ceffylau ar dir y Castell. Bydd gweithdai trawo-mewn crefft ac ysgrifennu creadiol ar gyfer y teulu oll drwy’r penwythnos.

 

Am ragor o wybodaeth am yr ŵyl ac i brynu tocynnau ewch i: www.abergavennyfoodfestival.com

 

Astudiodd Susan Adams paentio yn Ysgol Celf Norwich a’r Slade, cyn symyd ymlaen i astudio Celf Electronig ym Mhrifysgol Middlesex. Mae Susan yn defnyddio amrywiaeth o gyfryngau yn cynnwys arlunio, paentio, gwneud printiau, cerflunio a fideo. Mae hi wedi darlithio’n eang a wedi dal nifer o safleoedd Artist Preswyl yn cynnwys Cadeirlan Caerloyw, Millay Colony am y celfyddydau Efrog Newydd, Opera Cenedlaethol Cymru, Ynys Bardsey ac Abaty Shaftesbury. 
www.susan-adams.co.uk

 

Caban Crefft (The Craft Cabin) is a two year Arts and Wellbeing initiative funded by the Health Lottery offering weekly creative sessions for groups of young people in Abergavenny aged 16 – 25.

Os wyt ti’n 16-25 mlwydd oed a fyddech yn hoffi cymryd rhan mewn prosiect nesaf Peak cliciwch ar y dolen i llenwi arolygiad byr i cofrestru eich diddordeb. Byddech wedyn i fewn gyda siawns i ennill gwobr unigrhyw wedi’u creu gan artist Peak.