Amdanom Ni

Mae Peak yn sefydliad celfyddydol yn y Mynyddoedd Du sy’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau, gan ymateb i’r amgylchedd wledig.

 

Ein nod yw cyfoethogi bywydau pobl yn ein cymunedau gwledig ac ôl-ddiwydiannol lleol trwy eu galluogi i gymryd rhan mewn ffordd ystyrlon mewn gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol o safon uchel, yn hygyrch i bawb ond yr arbennig felly i rai sydd ddim fel arfer â’r modd i wneud hynny .

Rydym wedi ein lleoli o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Rydym yn gweithio ar draws y tirwedd hwn sydd wedi ei warchod a’r fro gyfagos yng nghanolbarth a de-ddwyrain Cymru a’r gororau. Sefydlwyd y sefydliad fel elusen yn 1992 o dan yr enw gwreiddiol a oedd ganddo sef Arts Alive.

Mae rhaglenni artistig Peak yn croesi sawl ffurf gelfyddydol, gyda ffocws ar gelfyddydau gweledol a chelfyddyd gymhwysol, cyfryngau digidol, llenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol.

Yn ystod y 3 blynedd nesaf, 2018-21, ein nod yn anad yr un arall yw cynyddu’r cyfleoedd ar gyfer plant a phobl ifanc fedru ymwneud â’n gweithgareddau ar draws pob un o’r elfennau sy’n rhan o’n Rhaglen Artistig.

– Peak

Mae Peak yn recriwtio ar gyfer dwy swydd ran-amser hyblyg y gwanwyn hwn Cydymaith Cyfathrebu (2 ddiwrnod yr wythnos) Cydymaith...

Darllen rhagor

Lleoliad Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi...

Darllen rhagor

Peak yw enw gweithredol Peak - Art in the Black Mountains Ltd. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu...

Darllen rhagor

Justine Wheatley Justine Wheatley yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod ei...

Darllen rhagor

  Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor