Amdanom Ni

Mae Peak yn sefydliad celfyddydol yn y Mynyddoedd Du sy’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau, gan ymateb i’r amgylchedd wledig.

 

Ein nod yw cyfoethogi bywydau pobl yn ein cymunedau gwledig ac ôl-ddiwydiannol lleol trwy eu galluogi i gymryd rhan mewn ffordd ystyrlon mewn gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol o safon uchel, yn hygyrch i bawb ond yr arbennig felly i rai sydd ddim fel arfer â’r modd i wneud hynny .

Rydym wedi ein lleoli o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Rydym yn gweithio ar draws y tirwedd hwn sydd wedi ei warchod a’r fro gyfagos yng nghanolbarth a de-ddwyrain Cymru a’r gororau. Sefydlwyd y sefydliad fel elusen yn 1992 o dan yr enw gwreiddiol a oedd ganddo sef Arts Alive.

Mae rhaglenni artistig Peak yn croesi sawl ffurf gelfyddydol, gyda ffocws ar gelfyddydau gweledol a chelfyddyd gymhwysol, cyfryngau digidol, llenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol.

Yn ystod y 3 blynedd nesaf, 2018-21, ein nod yn anad yr un arall yw cynyddu’r cyfleoedd ar gyfer plant a phobl ifanc fedru ymwneud â’n gweithgareddau ar draws pob un o’r elfennau sy’n rhan o’n Rhaglen Artistig.

– Peak

Peak yw enw gweithredol Arts Alive Wales. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu gan Warant 2692770. Rydym ni...

Darllen rhagor

Justine Wheatley, Prif weithredwr Justine yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod...

Darllen rhagor

Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur o...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor

Yn Peak gweithiwn gyda detholiad cyson o artistiaid ac maent yn darparu ystod eang o gyrsiau, gweithdai a dosbarthiadau o...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Jan 11

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Ionawr 11, 2019 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Jan 12

TRIBE

Ionawr 12, 2019 @ 2:00 pm - 4:30 pm
Jan 28

Gwneud Basgedi gyda Mary Zammit

Ionawr 28, 2019 @ 10:00 am - 2:30 pm