Bwrdd

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd

Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl.

 

This slideshow requires JavaScript.

Sian Phillips

Cadeirydd, Aelod o’r is-grŵp adnoddau, is-grŵp adeiladau a’r ymddiriedolwr sy’n gyfrifol am Iechyd. Diogelwch a Gwarchod

Arbenigedd: Adnoddau Dynol, Llywodraethiant, Addysg a Gweinyddiaeth

 

Oliver Fairclough

Is-gadeirydd, Cadeirydd, Panel Ymgynghorol ar Artistiaid, Aelod o’r is-grŵp Adnoddau.

Arbenigedd: Celf, Hanes Celf, Hanes, Rheoli’r Celfyddydau

 

Liz Buckler

Aelod cyfetholedig a sylfaenydd

Arbenigedd: Hyfforddiant a datblygiad proffesiynol ar gyfer ymarferwyr, gwerthuso, celfyddydau rhyngddisgyblaethol ar gyfer plant a phobl ifanc.

 

Richard Chilcott

Trysorydd, Cadeirydd yr is-grŵp Adnoddau

Arbenigedd: Cynllunio Busnes a strategaeth.

 

Nick Bennett

Aelod o’r is-grŵp Adnoddau

Arbenigedd: Addysg, rheolaeth,  llenyddiaeth.

 

Kathryn Silk

Aelod o’r is-grŵp Adeiladau

Arbenigedd: Strategaethau lleol a chenedlaethol; llywodraeth leol.

 

John Wilson Clark

Aelod o’r is-grŵp Adnoddau

Arbenigedd: Polisi Amgylcheddol, datblygiad, codi arian, marchnata.

 

Stephanie Allen

Aelod o’r is-grŵp Adnoddau a Panel Ymgynghorol ar Artistiaid

Arbenigedd: Rheoli’r celfyddydau a busnes, polisi diwylliant y celfyddydau, codi arian a datblygu.

 

Catrin Ellis-Jones

Lleoliad Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi...

Darllen rhagor

Peak yw enw gweithredol Peak - Art in the Black Mountains Ltd. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu...

Darllen rhagor

Justine Wheatley, Prif weithredwr Justine yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod...

Darllen rhagor

  Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor