Bwrdd

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd

Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl.

Sian Phillips

Cadeirydd, Aelod o’r is-grŵp adnoddau, is-grŵp adeiladau a’r ymddiriedolwr sy’n gyfrifol am Iechyd. Diogelwch a Gwarchod

Arbenigedd: Adnoddau Dynol, Llywodraethiant, Addysg a Gweinyddiaeth

 

Oliver Fairclough

Is-gadeirydd, Cadeirydd, Panel Ymgynghorol ar Artistiaid, Aelod o’r is-grŵp Adnoddau.

Arbenigedd: Celf, Hanes Celf, Hanes, Rheoli’r Celfyddydau

 

Robin Beale

Cadeirydd yr is-grŵp Adeiladau

Arbenigedd: Materion Cyfreithiol a llywodraethiant

 

Liz Buckler

Aelod cyfetholedig a sylfaenydd

Arbenigedd: Hyfforddiant a datblygiad proffesiynol ar gyfer ymarferwyr, gwerthuso, celfyddydau rhyngddisgyblaethol ar gyfer plant a phobl ifanc.

 

Richard Chilcott

Trysorydd, Cadeirydd yr is-grŵp Adnoddau

Arbenigedd: Cynllunio Busnes a strategaeth.

 

Nick Bennett

Aelod o’r is-grŵp Adnoddau

Arbenigedd: Addysg, rheolaeth,  llenyddiaeth.

 

Kathryn Silk

Aelod o’r is-grŵp Adeiladau

Arbenigedd: Strategaethau lleol a chenedlaethol; llywodraeth leol.

 

John Wilson Clark

Aelod o’r is-grŵp Adnoddau

Arbenigedd: Polisi Amgylcheddol, datblygiad, codi arian, marchnata.

 

Rhoda Lane

Ysgrifennydd Cofnodion ac aelod cyfetholedig o’r Bwrdd

Arbenigedd: Rheoli’r Celfyddydau, marchnata, rheoli prosiectau.

Peak yw enw gweithredol Arts Alive Wales. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu gan Warant 2692770. Rydym ni...

Darllen rhagor

Justine Wheatley, Prif weithredwr Justine yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod...

Darllen rhagor

Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur o...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor

Yn Peak gweithiwn gyda detholiad cyson o artistiaid ac maent yn darparu ystod eang o gyrsiau, gweithdai a dosbarthiadau o...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Jan 11

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Ionawr 11, 2019 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Jan 12

TRIBE

Ionawr 12, 2019 @ 2:00 pm - 4:30 pm
Jan 28

Gwneud Basgedi gyda Mary Zammit

Ionawr 28, 2019 @ 10:00 am - 2:30 pm