Bwrdd

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd

Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Oliver Fairclough

Is-gadeirydd, Cadeirydd, Panel Ymgynghorol ar Artistiaid, Aelod o’r is-grŵp Adnoddau.

Arbenigedd: Celf, Hanes Celf, Hanes, Rheoli’r Celfyddydau

 

Liz Buckler

Aelod cyfetholedig a sylfaenydd

Arbenigedd: Hyfforddiant a datblygiad proffesiynol ar gyfer ymarferwyr, gwerthuso, celfyddydau rhyngddisgyblaethol ar gyfer plant a phobl ifanc.

 

Richard Chilcott

Trysorydd, Cadeirydd yr is-grŵp Adnoddau

Arbenigedd: Cynllunio Busnes a strategaeth.

 

Nick Bennett

Aelod o’r is-grŵp Adnoddau

Arbenigedd: Addysg, rheolaeth,  llenyddiaeth.

 

John Wilson Clark

Aelod o’r is-grŵp Adnoddau

Arbenigedd: Polisi Amgylcheddol, datblygiad, codi arian, marchnata.

 

Stephanie Allen

Aelod o’r is-grŵp Adnoddau a Panel Ymgynghorol ar Artistiaid

Arbenigedd: Rheoli’r celfyddydau a busnes, polisi diwylliant y celfyddydau, codi arian a datblygu.

 

Melissa Hinkin

Member of the Resources sub-group and the equalities champion

Expertise: Art, Curating, Arts Management

 

Abby Poulson

Member of Speak & Pegwn

Expertise: Young Artists, Cymraeg, Photography

 

Catrin Ellis-Jones

Member of Pegwn

Expertise: Participatory processes, governance, strategy, communications, Cymraeg

Mae Peak yn recriwtio ar gyfer dwy swydd ran-amser hyblyg y gwanwyn hwn Cydymaith Cyfathrebu (2 ddiwrnod yr wythnos) Cydymaith...

Darllen rhagor

Lleoliad Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi...

Darllen rhagor

Peak yw enw gweithredol Peak - Art in the Black Mountains Ltd. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu...

Darllen rhagor

Justine Wheatley Justine Wheatley yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod ei...

Darllen rhagor

  Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor