Peak – Recriwtio Ymddiriedolwyr

Mae Peak – Celf yn y Mynyddoedd Duon yn chwilio am hyd at bedwar o ymddiriedolwyr newydd i ymuno â’i dîm llywodraethiant bywiog llawn ymrwymiad.  Byddwch yn rhannu ein gwerthoedd a’n uchelgais dros gymunedau gwledig ac yn credu bod celf a diwylliant yn hanfodol er mwyn gwireddu cymdeithas iach, gynaladwy sy’n ffynnu yng Nghymru. 

 Mae Peak wedi ei ymrwymo’n gryf i gynyddu ei amrywiaeth er mwyn adlewyrchu profiadau a chefndiroedd amrywiol y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.  O ganlyniad rydym yn croesawu’n gryf geisiadau oddi wrth bobl ddu ac o leiafrifoedd ethnig, LGBTQ+, pobl ag anableddau ac unigolion proffesiynol ym maes y celfyddydau sy’n dechrau dod i amlygrwydd.

 Mae diddordeb a brwdfrydedd dros y maes yn hanfodol, a rydym yn ceisio ymddiriedolwyr sy’n dod o amrywiaeth eang o gefndiroedd, a gyda medrau a phrofiadau gwahanol.  Yn arbennig byddai ein aelodau cyfredol yn manteisio’n fawr o gael cymorth unigolion gyda gwybodaeth ac arbenigedd ym meysydd: 

  • Datblygu busnes a mentrau cymdeithasol
  • Cyfathrebu
  • Rheoli Adnoddau Dynol
  • Prosiectau datblygu cyfalaf

Er mwyn gwneud cais, lawr-lwythwch becyn ymgeisio a ffurflen recriwtio ymddiriedolwyr

Pe hoffech drafod y cyfle hwn yn anffurfiol, yna cysylltwch â’r Prif Weithredwr Justine Wheatley trwy e-bostio justine@peak.cymru. Os hoffech gyflwyno cais yna anfonwch CV a ffurflen gais wedi ei chwblhau at justine@peak.cymru erbyn 23 Mawrth 2020.  Byddwn yn cysylltu â’r ymgeiswyr erbyn 3 Ebrill 2020.

Lleoliad Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi...

Darllen rhagor

Peak yw enw gweithredol Peak - Art in the Black Mountains Ltd. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu...

Darllen rhagor

Justine Wheatley, Prif weithredwr Justine yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod...

Darllen rhagor

  Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Sat 25

Darlunio Byw gyda Tony Tribe

Ebrill 25 @ 10:00 am - 3:00 pm