Ein Stiwdio

 

Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur o ddeutu 12 m x 6 m, ac yn ddelfrydol ar gyfer gweithdai, partïon neu gyfarfodydd. Rydym ddeng munud o dro o ganol trefn Crucywel. Mae gennym hefyd swyddfa fechan ar gael ar gyfer cyfarfodydd, sy’n mesur 3 x 4m.

 

Yn gynwysedig mae defnydd o’n cegin llawn offer, yn ogystal â wi-fi ymwelwyr rhad ac am ddim a pharcio ar y safle ar gyfer hyd at 6 car. Mae parcio pellach ar gael o fewn 2 funud o dro i ffwrdd o’r adeilad.

Drws nesaf i’r brif stiwdio, mae gennym hefyd ystafell wlyb sydd â sinc ar gyfer gweithgareddau celf blêr megis paentio a chrochenwaith ac amrywiaeth eang o offer paentio a chrochenwaith arbenigol, yn eu plith olwyn grochenwaith ac odyn. Yn ogystal medrwn drefnu bod artist ar gael er mwyn hwyluso ystod eang o weithgareddau creadigol yn arbennig ar gyfer eich digwyddiad.

Gellir darparu lluniaeth am bris bychan, gyda manylion cinio ar gael dim ond i chi holi. Am ragor o wybodaeth, dyfynbrisiau ac er mwyn cadarnhau argaeledd, cysylltwch os gwelwch yn dda â

Rachel Dunlop, Rheolwr Estyn Allan a chyfranogi: info@peak.cymru / 01873 811579

 

Mae tîm Peak yn edrych ymlaen at gael eich croesawu chi.

 

Mae Peak yn recriwtio ar gyfer dwy swydd ran-amser hyblyg y gwanwyn hwn Cydymaith Cyfathrebu (2 ddiwrnod yr wythnos) Cydymaith...

Darllen rhagor

Lleoliad Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi...

Darllen rhagor

Peak yw enw gweithredol Peak - Art in the Black Mountains Ltd. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu...

Darllen rhagor

Justine Wheatley Justine Wheatley yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod ei...

Darllen rhagor

  Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor