Ein Stiwdio

Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur o ddeutu 12 m x 6 m, ac yn ddelfrydol ar gyfer gweithdai, partïon neu gyfarfodydd. Rydym ddeng munud o dro o ganol trefn Crucywel. Mae gennym hefyd swyddfa fechan ar gael ar gyfer cyfarfodydd, sy’n mesur 3 x 4m.

Yn gynwysedig mae defnydd o’n cegin llawn offer, yn ogystal â wi-fi ymwelwyr rhad ac am ddim a pharcio ar y safle ar gyfer hyd at 6 car. Mae parcio pellach ar gael o fewn 2 funud o dro i ffwrdd o’r adeilad.

Drws nesaf i’r brif stiwdio, mae gennym hefyd ystafell wlyb sydd â sinc ar gyfer gweithgareddau celf blêr megis paentio a chrochenwaith ac amrywiaeth eang o offer paentio a chrochenwaith arbenigol, yn eu plith olwyn grochenwaith ac odyn. Yn ogystal medrwn drefnu bod artist ar gael er mwyn hwyluso ystod eang o weithgareddau creadigol yn arbennig ar gyfer eich digwyddiad.

Gellir darparu lluniaeth am bris bychan, gyda manylion cinio ar gael dim ond i chi holi. Am ragor o wybodaeth, dyfynbrisiau ac er mwyn cadarnhau argaeledd, cysylltwch os gwelwch yn dda â

Rachel Dunlop, Rheolwr Estyn Allan a chyfranogi: info@peak.cymru / 01873 811579

 

Mae tîm Peak yn edrych ymlaen at gael eich croesawu chi.

 

Peak yw enw gweithredol Arts Alive Wales. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu gan Warant 2692770. Rydym ni...

Darllen rhagor

Justine Wheatley, Prif weithredwr Justine yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod...

Darllen rhagor

Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur o...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor

Yn Peak gweithiwn gyda detholiad cyson o artistiaid ac maent yn darparu ystod eang o gyrsiau, gweithdai a dosbarthiadau o...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Jan 11

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Ionawr 11, 2019 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Jan 12

TRIBE

Ionawr 12, 2019 @ 2:00 pm - 4:30 pm
Jan 28

Gwneud Basgedi gyda Mary Zammit

Ionawr 28, 2019 @ 10:00 am - 2:30 pm