Ein Stiwdio

 

Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur o ddeutu 12 m x 6 m, ac yn ddelfrydol ar gyfer gweithdai, partïon neu gyfarfodydd. Rydym ddeng munud o dro o ganol trefn Crucywel. Mae gennym hefyd swyddfa fechan ar gael ar gyfer cyfarfodydd, sy’n mesur 3 x 4m.

 

Yn gynwysedig mae defnydd o’n cegin llawn offer, yn ogystal â wi-fi ymwelwyr rhad ac am ddim a pharcio ar y safle ar gyfer hyd at 6 car. Mae parcio pellach ar gael o fewn 2 funud o dro i ffwrdd o’r adeilad.

Drws nesaf i’r brif stiwdio, mae gennym hefyd ystafell wlyb sydd â sinc ar gyfer gweithgareddau celf blêr megis paentio a chrochenwaith ac amrywiaeth eang o offer paentio a chrochenwaith arbenigol, yn eu plith olwyn grochenwaith ac odyn. Yn ogystal medrwn drefnu bod artist ar gael er mwyn hwyluso ystod eang o weithgareddau creadigol yn arbennig ar gyfer eich digwyddiad.

Gellir darparu lluniaeth am bris bychan, gyda manylion cinio ar gael dim ond i chi holi. Am ragor o wybodaeth, dyfynbrisiau ac er mwyn cadarnhau argaeledd, cysylltwch os gwelwch yn dda â

Rachel Dunlop, Rheolwr Estyn Allan a chyfranogi: info@peak.cymru / 01873 811579

 

Mae tîm Peak yn edrych ymlaen at gael eich croesawu chi.

 

Lleoliad Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi...

Darllen rhagor

Peak yw enw gweithredol Peak - Art in the Black Mountains Ltd. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu...

Darllen rhagor

Justine Wheatley, Prif weithredwr Justine yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod...

Darllen rhagor

  Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor