Tîm y Staff

Justine Wheatley

Justine Wheatley yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod ei gyfeiriad strategol ochr yn ochr â’r Bwrdd. Mae Justine yn hanesydd diwylliannol gyda MA mewn astudiaethau Celtaidd-Rufeinig a BA mewn hanes. Mae hi’n berson proffesiynol ym maes rheoli’r celfyddydau ac yn gyfrifydd siartredig wedi ei chymhwyso o fod wedi gweithio yn y gorffennol gyda Deloitte UK. Mae hi wedi gweithio gyda Peak ers 2003 a cyn hynny cafodd yrfa o bron i 20 mlynedd yn y sectorau masnachol a gwirfoddol.
Cyswllt: justine@peak.cymru

Melissa Appleton

Melissa Appleton yw Cyfarwyddwr Creadigol Peak, sy’n gyfrifol am arwain ein rhaglen artistig. Tyfodd Melissa i fyny ger Casnewydd, de Cymru, ac astudiodd pensaernïaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt a’r Bartlett, UCL. Rhwng 2008-2012 roedd Melissa’n gyd-gyfarwyddwr Post Works, stiwdio yn Llundain fu’n creu amgylcheddau perfformio gyda dawnswyr, artistiaid a gwneuthurwyr ffilm. Yn ei gwaith fel cynhyrchydd, mae Melissa wedi datblygu rhaglenni diwylliannol sy’n ymateb i le, gyda phartneriaid cymunedol ac amgylcheddol. Mae Melissa hefyd wedi gweithio gyda Peak fel Cynhyrchydd Creadigol llawrydd ers 2017, gan arwain prosiectau Hinterlands a Skyline.
Cyswllt: melissa@peak.cymru

Louise Hobson

Mae Louise Hobson yn guradur a chynhyrchydd sy’n byw yn Barry, a sy’n gweithio gyda Peak fel Curadur Cysylltiol. Ar hyn o bryd, mae Louise yn datblygu Culture is Ordinary, rhaglen sy’n ymateb i waith a syniadau Raymond Williams ar achlysur ei ganmlwyddiant. Ynghyd â’i gwaith annibynnol, sydd yn eistedd mewn trafodaethau rhynglanwol, mae Louise yn gweithio fel Curadur Cysylltiol gyda Art Night, fel Cynhyrchydd Creadigol gyda Studio Response, ac fel Cydymaith Celfyddydau gyda Cyngor Celfyddydau Cymru. Ymysg y prosiectau eraill mae wedi gweithio arnynt mae: ymchwilio mewn i bractis rhyngwladol gyda Elen Roberts (2020/1), Curadur Cynorthwyol ar gyfer arddangosfa Cymru yn Fenis Sean Edwards (2019), a churadu And what it became is not what it is now, arddangosfa, cyhoeddiad a rhaglen gyhoeddus gyda Grand Union (2019).
Cyswllt: louise@peak.cymru

Dylan Huw

Mae Dylan Huw wedi bod yn gweithio gyda Peak ers dechrau 2020, ac mae’n cydlynu Pegwn, grwp dyfodolau Cymraeg y cwmni. Mae Dylan yn sgwennwr a chydweithiwr celfyddydol a dyfodd fyny ger Aberystwyth a sydd nawr yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n sgwennu beirniadaeth, ffuglen a sgwennu celf yn ddwy-ieithog, ac mae wedi gweithio gyda mudiadau fel Artes Mundi, MOSTYN, Amgueddfa Cymru a Chapter, yn ogystal â gwaith cyfieithu, golygu a churadu llawrydd, a swydd mewn datblygu creadigol gyda National Theatre Wales. Mynychodd King’s College London a Goldsmiths, Prifysgol Llundain, lle gafodd M.A. mewn Theori Celf Gyfoes yn 2018.
Cyswllt: dylan@peak.cymru

Mae Peak yn recriwtio ar gyfer dwy swydd ran-amser hyblyg y gwanwyn hwn Cydymaith Cyfathrebu (2 ddiwrnod yr wythnos) Cydymaith...

Darllen rhagor

Lleoliad Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi...

Darllen rhagor

Peak yw enw gweithredol Peak - Art in the Black Mountains Ltd. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu...

Darllen rhagor

Justine Wheatley Justine Wheatley yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod ei...

Darllen rhagor

  Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor