Ymweld â Peak

Lleoliad

Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi eu lleoli yn yr Hen Ysgol, Crucywel, ar yr A40 rhwng y Fenni ac Aberhonddu. Am wybodaeth am dwristiaeth: www.visitcrickhowell.co.uk & www.breconbeacons.org.

Peak
Yr Hen Ysgol
Ffordd Aberhonddu
Crug Hywel
Powys
NP8 1DG

 

Google Map

info@peak.cymru
+44 (0)1873 811579

 

Cyrraedd Yma 

Mae Peak wedi lleoli ar Ffordd Aberhonddu, y priffordd A40, rhwng y Fenni ac Aberhonddu. Mae parcio cyfyngedig ar gael ar gyfer tua 6 car. Mae yna parcio Talu ac Arddangos ar gael yng Nrucywel. Gyda’r nos a dros y penwythnosau mae parcio ar gael yn Ysgol Uwchradd Crucywel, ac ar Everest Drive. Mae yna hefyd gilfan fawr ychydig o ddrysau i lawr ohonym, yn gyferbyn i’r Ysgol Gynradd.

Google maps – https://goo.gl/maps/jH5Dnu5r9E42

Y gorsaf trên agosaf yw Y Fenni: www.nationalrail.co.uk

Mae gwasanaeth bws bob awr yn teithio rhwng Aberhonddu a’r Fenni, gan aros yng Nghrucywel: X43 & 43, Stagecoach. Am wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus www.traveline-cymru.info

Hygyrchedd

Un llawr sydd i’r adeilad gyda mynediad gwastad drwyddo. Ceir toiled i’r anabl a mynediad gwastad o’r maes parcio tua chefn yr adeilad. Mae’r mynediad y tu blaen yn wynebu’r A40 ac mae ganddo ddwy stepen. Os hoffech siarad ag aelod o’r staff am eich ymweliad ymlaen llaw, cysylltwch â ni.

01873 811579
info@peak.cymru

 

Mae copi print bras o’r rhaglen gyfredol ar gael ar ofyn. 

 

Mae Peak yn recriwtio ar gyfer dwy swydd ran-amser hyblyg y gwanwyn hwn Cydymaith Cyfathrebu (2 ddiwrnod yr wythnos) Cydymaith...

Darllen rhagor

Lleoliad Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi...

Darllen rhagor

Peak yw enw gweithredol Peak - Art in the Black Mountains Ltd. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu...

Darllen rhagor

Justine Wheatley Justine Wheatley yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod ei...

Darllen rhagor

  Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor