Ymweld â Peak

Lleoliad

Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi eu lleoli yn yr Hen Ysgol, Crucywel, ar yr A40 rhwng y Fenni ac Aberhonddu. Am wybodaeth am dwristiaeth: www.visitcrickhowell.co.uk & www.breconbeacons.org.

Peak
Yr Hen Ysgol
Ffordd Aberhonddu
Crug Hywel
Powys
NP8 1DG

 

Google Map

info@peak.cymru
+44 (0)1873 811579

 

Cyrraedd Yma 

Mae Peak wedi lleoli ar Ffordd Aberhonddu, y priffordd A40, rhwng y Fenni ac Aberhonddu. Mae parcio cyfyngedig ar gael ar gyfer tua 6 car. Mae yna parcio Talu ac Arddangos ar gael yng Nrucywel. Gyda’r nos a dros y penwythnosau mae parcio ar gael yn Ysgol Uwchradd Crucywel, ac ar Everest Drive. Mae yna hefyd gilfan fawr ychydig o ddrysau i lawr ohonym, yn gyferbyn i’r Ysgol Gynradd.

Google maps – https://goo.gl/maps/jH5Dnu5r9E42

Y gorsaf trên agosaf yw Y Fenni: www.nationalrail.co.uk

Mae gwasanaeth bws bob awr yn teithio rhwng Aberhonddu a’r Fenni, gan aros yng Nghrucywel: X43 & 43, Stagecoach. Am wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus www.traveline-cymru.info

Hygyrchedd

Un llawr sydd i’r adeilad gyda mynediad gwastad drwyddo. Ceir toiled i’r anabl a mynediad gwastad o’r maes parcio tua chefn yr adeilad. Mae’r mynediad y tu blaen yn wynebu’r A40 ac mae ganddo ddwy stepen. Os hoffech siarad ag aelod o’r staff am eich ymweliad ymlaen llaw, cysylltwch â ni.

01873 811579
info@peak.cymru

 

Mae copi print bras o’r rhaglen gyfredol ar gael ar ofyn. 

 

Lleoliad Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi...

Darllen rhagor

Peak yw enw gweithredol Peak - Art in the Black Mountains Ltd. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu...

Darllen rhagor

Justine Wheatley, Prif weithredwr Justine yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod...

Darllen rhagor

  Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor