Anturiaethau newydd yn ystod 2020

Ar ôl treulio naw mlynedd gyda Peak, byddwn yn dymuno’r gorau ac yn ffarwelio â’n Cyfarwyddwr Creadigol, Rebecca Spooner ym mis Mawrth.

 

Er y byddwn yn hiraethu ar ei hôl, rydym yn falch tu hwnt ei bod wedi dod o hyd i gyfle arall i ddefnyddio ei doniau a’i medrau helaeth mewn swydd newydd fel Curadur, de Cymru, gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn cefnogi timau mewn amrywiol leoliadau gyda phob agwedd o guradu.

Mae Rebecca yn ymadael â Peak gan adael rhaglen artistig fywiog o’i hôl, yn cynnwys ein prif brosiect, ‘Hinterlands Cymru’, mewn partneriaeth â Glandwr Cymru. Byddwn yn parhau i weithio gydag artistiaid a phobl ifanc er mwyn adeiladu ar y gwaddol ysbrydolgar y mae yn ei gadael o’i hôl ac yn dilyn ei gyrfa yn y dyfodol gyda chryn falchder.

 

‘Mae wedi bod yn bleser o’r mwyaf cael cyfrannu at lwyddiant Peak dros y naw mlynedd ddiwethaf. Rwy’n dymuno’n dda i’r holl artistiaid, staff ac ymddiriedolwyr yn Peak ac yn gobeithio y byddant yn cael blwyddyn adeiladol iawn. Does gen i ddim amheuaeth y bydd y sefydliad bywiog ac ysbrydolgar hwn yn parhau i esblygu a mynd o nerth i nerth.’

– Rebecca Spooner

 

Bydd Rebecca yn cychwyn yn ei swydd newydd ar 23ain Mawrth, a bydd wedi ei lleoli yn Nhŷ Tredegar yng Nghasnewydd.

Diolch a hwyl fawr Rebecca

 

Justine Wheatley, Prif Weithredwr

 

Llun: Together & Sunspell