Y Gawell Fach – Susan Adams

Mae Peak wedi comisiynu’r artist Susan Adams i greu gwaith newydd ar gyfer Gŵyl Fwyd Y Fenni eleni.

 

Mae’r cyfnod pan aeth y gymuned gyfan i’r caeau i ddod â’r cynhaef gartre wedi hen fynd, ond mae gan y rhan fwyaf o bobl atgofion o ddathliadau cynhaeaf yn yr ysgol, mewn eglwysi a neuaddau cymunedol.

Roedd gwneud “doli geirch” yn hen arferiad ac yn draddodiadol fe’i gwnaed o’r ysgub olaf o ŷd i’w gynaeafu, lle credwyd bod yr ysbryd ŷd yn cuddio. Yn aml, dinistriwyd y ddoli geirch yn seremonïol i gynrychioli marwolaeth yr hen a dechrau’r tyfiant newydd yn y gwanwyn.

 

 

Yng Nghymru a’r gororau, gelwid y ddoli geirch yn wrach, yr wddf neu’r gaseg. Mae doli geirch yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, wnaed gan Thomas Minton, gwas fferm o Sir Amwythig, a gyfeiriodd ati fel “y gawell fach”.

Bydd Stiwdio Bocs Cludo Ceffylau Peak yng Ngŵyl Fwyd y Fenni yn gartref i adfywio’r ddoli geirch, adlewyrchu ar arferion cynaeafu a’r hyn sy’n cael ei hau a’i fedi nawr fel rhan o brosesau ffermio modern a’r effaith ehangach ar fioamrywiaeth.

Mae Susan wedi bod yn gweithio gyda pobl ifanc ar ein prosiect Caban Crefft, gan defnyddio dulliau traddodiadol a cyfoes I greu amrywiaeth o doliau corn a cerfluniau.

Dewch i ymweld â’n Stiwdio Bocs Cludo Ceffylau ar dir y Castell. Bydd gweithdai trawo-mewn crefft ac ysgrifennu creadiol ar gyfer y teulu oll drwy’r penwythnos.

 

Am ragor o wybodaeth am yr ŵyl ewch i: www.abergavennyfoodfestival.com

 

Astudiodd Susan Adams paentio yn Ysgol Celf Norwich a’r Slade, cyn symyd ymlaen i astudio Celf Electronig ym Mhrifysgol Middlesex. Mae Susan yn defnyddio amrywiaeth o gyfryngau yn cynnwys arlunio, paentio, gwneud printiau, cerflunio a fideo. Mae hi wedi darlithio’n eang a wedi dal nifer o safleoedd Artist Preswyl yn cynnwys Cadeirlan Caerloyw, Millay Colony am y celfyddydau Efrog Newydd, Opera Cenedlaethol Cymru, Ynys Bardsey ac Abaty Shaftesbury. 
www.susan-adams.co.uk

 

Caban Crefft (The Craft Cabin) is a two year Arts and Wellbeing initiative funded by the Health Lottery offering weekly creative sessions for groups of young people in Abergavenny aged 16 – 25.

Os wyt ti’n 16-25 mlwydd oed a fyddech yn hoffi cymryd rhan mewn prosiect nesaf Peak cliciwch ar y dolen i llenwi arolygiad byr i cofrestru eich diddordeb. Byddech wedyn i fewn gyda siawns i ennill gwobr unigrhyw wedi’u creu gan artist Peak.

 

Creodd Artist Hannah Firmin brint torlun leino dathlu pen-blwydd Peak yn 30 oed yn ei stiwdio, gan ddefnyddio ei gwasg...

Darllen rhagor

Mae Peak wedi comisiynu’r artist Susan Adams i greu gwaith newydd ar gyfer Gŵyl Fwyd Y Fenni eleni.   Mae'r...

Darllen rhagor

Mae Hinterlands yn rhaglen genedlaethol newydd, dan arweiniad yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, ac wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau...

Darllen rhagor

Maen nhw’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau gan ymateb i’r amgylchedd gwledig. Eleni yng ngŵyl Y Dyn Gwyrdd...

Darllen rhagor

Mae Processions yn brosiect celf i ddathlu canmlwyddiant pleidlais i fenywod. Roedd Peak yn un o 100 o sefydliadau sy'n...

Darllen rhagor

Taith grŵp I’r Mynyddoedd Duon trwy’r gwyll ac i’r tywyllwch gan artist symud, Simon Whitehead     Rhannwch eich profiad o’r...

Darllen rhagor