Hinterlands – Cam I (2018)

Mae Hinterlands yn rhaglen genedlaethol newydd, dan arweiniad yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, ac wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a Chyngor Celfyddydau Cymru, gwahoddir artistiaid i archwilio posibiliadau coridorau dŵr fel gofod creadigol mewn pump o gymunedau ar draws Lloegr a Chymru.

 

Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer Hinterlands o hanes camlesi, datblygiad technolegol allweddol yn deillio o’r Oleuedigaeth, ac yn ennyn yr un ysbryd o chwyldro cymdeithasol a dyfeisgarwch i ysbrydoli artistiaid i ail-ddychmygu dyfodol ar gyfer y llwybrau dyfriol hyn fel y gofodau diwylliannol hiraf a’r mwyaf hygyrch yn y DU.

Y lleoliad yng Nghymru sy’n darged i’r Ymddiriedolaeth yw rhan isaf Camlas Mynwy ac Aberhonddu ym Mwrdeistref Sirol Torfaen. Bydd Peak yn gweithio mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd er mwyn dwyn ynghyd Cynhyrchydd Creadigol a chymunedau partner, pobl leol ac artistiaid a fydd, gyda’i gilydd, yn datblygu ac yn cefnogi rhwydweithiau, cyfathrebu a phrosiectau cydweithredol er mwyn rhoi hwb i hybu potensial creadigol yr ardal. Bydd y prosiect yn galluogi archwiliad dan arweiniad artist o’r gamlas yn ardal Pont-y-pŵl, ac archwilio’r posibiliadau ar gyfer rhoi hwb i ffyniant yr ardal a chysylltiadau diwylliannol newydd.

 

Gwnaethom gynnal sessiynau Caban Sgriblio gyda Ysgol Gynradd Griffithstown, ble wnaeth y grwp gweithio tu allan a ffocysu ar natur. Fe wnaeth Emma Beynon cyflwyno’r bobl ifanc i llawer o fathau o goed a planhigion, ac ysgrifennodd y grwp barddoniaeth Kenning a Haiku mewn ymateb.

 

 

Digwyddiadau Ar Y Gorwel

 

Tro dros nos

Wnaeth yr artist Sam Hasler arwain tro trwy’r gwyll ar hyd y gamlas. Wrth i’r haul fachlud wnaethom ni ddod i arfer â thirwedd camlas Mynwy a Brycheiniog yn y nos, gan gael mynediad i fyd dychmygol ystlumod, sombis a chreaduriaid y nos ar y gamlas!

 

 

 

Parti yn y Parc

Fe wnaethom ni dathlu cam cyntaf Hinterlands ar hyd camlas Mynwy a Brycheiniog! Trwy gydol y prynhawn wnaeth Mr Mrs Clark perfformio gwaith newydd wedi ei lunio o’ch holl gyfraniadau, a roedd tîm Hinterlands yn bresennol yn y stiwdio blwch ceffylau, yn rhannu’r gwaith y mae’r artistiaid a’r cymunedau wedi ei greu yn ystod cam 1. Rydym hefyd wedi lansio ein map newydd o gamlas Mynwy a Brycheiniog, sy’n cynnwys mannau arbennig a nodweddion o’r tirwedd a ddewiswyd gan drigolion a charwyr y rhan hon o’r gamlas.

Mae wedi bod yn daith dros y misoedd diwethaf yn darganfod rhyfeddodau camlas Mynwy a Brycheiniog. Dyma uchafbwynt!

 

This slideshow requires JavaScript.

 
Dilynwch Hinterlands ar Twitter:@HinterlandsWAL a Facebook @hinterlands.canalrivertrust

Creodd Artist Hannah Firmin brint torlun leino dathlu pen-blwydd Peak yn 30 oed yn ei stiwdio, gan ddefnyddio ei gwasg...

Darllen rhagor

Mae Peak wedi comisiynu’r artist Susan Adams i greu gwaith newydd ar gyfer Gŵyl Fwyd Y Fenni eleni.   Mae'r...

Darllen rhagor

Mae Hinterlands yn rhaglen genedlaethol newydd, dan arweiniad yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, ac wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau...

Darllen rhagor

Maen nhw’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau gan ymateb i’r amgylchedd gwledig. Eleni yng ngŵyl Y Dyn Gwyrdd...

Darllen rhagor

Mae Processions yn brosiect celf i ddathlu canmlwyddiant pleidlais i fenywod. Roedd Peak yn un o 100 o sefydliadau sy'n...

Darllen rhagor

Taith grŵp I’r Mynyddoedd Duon trwy’r gwyll ac i’r tywyllwch gan artist symud, Simon Whitehead     Rhannwch eich profiad o’r...

Darllen rhagor