Processions

Mae Processions yn brosiect celf i ddathlu canmlwyddiant pleidlais i fenywod. Roedd Peak yn un o 100 o sefydliadau sy’n gweithio gydag artistiaid benywaidd yn ystod y cyfnod sy’n arwain at y digwyddiad, fel rhan o raglen greadigol led-led y wlad, sy’n rhan o raglen gyhoeddus helaeth o weithdai creadigol.

 

Roeddem yn falch tu hwnt i fedru cyhoeddi ein cefnogaeth ar gyfer PROCESSIONS, gwaith celf cymryd rhan torfol er mwyn nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl, a roddodd yr hawl am y tro cyntaf i fenywod Prydain bleidleisio.

Roedd y prosiect yn gwahodd menywod a merched o bob cwr o’r DU i ddod ynghyd ar strydoedd Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain dydd Sul 10 Mehefin 2018 er mwyn nodi’r garreg filltir arwyddocaol hon, trwy bortread byw a theimladwy o fenywod yn yr unfed ganrif ar hugain. Roeddem yn falch ein bod wedi ein dewis yn grŵp i ddal y faner ar flaen gorymdaith Caerdydd.

Llongyfarchiadau i’r holl grwpiau, y sefydliadau a’r unigolion led-led y DU a fu’n rhan o’r achlysur hanesyddol hwn. Diolch o galon i holl fenywod y grŵp gorymdeithio yn cynnwys yr artist blaen Bettina Reeves a Seren Fenoulhet o Peak. Rydym yn falch tu hwnt ohonoch.

Llun gan Nanette Hepburn

 

Cynhyrchir PROCESSIONS gan Artichoke a’i gomisiynu gan 14-18 NOW, rhaglen gelfyddydol y DU i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, gyda chefnogaeth oddi wrth y Loteri Cenedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr a Chronfa Treftadaeth y Loteri, ac oddi wrth yr Adran Diwylliant Cyfryngau a Chwaraeon.

Cynhyrchir PROCESSIONS Caerdydd gan Artichoke mewn partneriaeth â Gŵyl y Llais a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Creodd Artist Hannah Firmin brint torlun leino dathlu pen-blwydd Peak yn 30 oed yn ei stiwdio, gan ddefnyddio ei gwasg...

Darllen rhagor

Mae Peak wedi comisiynu’r artist Susan Adams i greu gwaith newydd ar gyfer Gŵyl Fwyd Y Fenni eleni.   Mae'r...

Darllen rhagor

Mae Hinterlands yn rhaglen genedlaethol newydd, dan arweiniad yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, ac wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau...

Darllen rhagor

Maen nhw’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau gan ymateb i’r amgylchedd gwledig. Eleni yng ngŵyl Y Dyn Gwyrdd...

Darllen rhagor

Mae Processions yn brosiect celf i ddathlu canmlwyddiant pleidlais i fenywod. Roedd Peak yn un o 100 o sefydliadau sy'n...

Darllen rhagor

Taith grŵp I’r Mynyddoedd Duon trwy’r gwyll ac i’r tywyllwch gan artist symud, Simon Whitehead     Rhannwch eich profiad o’r...

Darllen rhagor