The Creative Life / Y Bywyd Creadigol     

Creodd Artist Hannah Firmin brint torlun leino dathlu pen-blwydd Peak yn 30 oed yn ei stiwdio, gan ddefnyddio ei gwasg argraffu Columbia drawiadol a wnaed allan o haearn bwrw nôl yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Graddiodd Hannah Firmin o Ysgol Gelf Chelsea a’r Coleg Celf Brenhinol. Mae wedi gweithio fel dylunydd llaw-rydd a chrëwr printiau, ar gyfer ystod eang o gleientiaid, yn cynnwys cylchgronau papurau newydd a chyhoeddwyr. Hannah a gynlluniodd gloriau llyfrau The No.1 Ladies’ Detective Agency gan Alexander McCall Smith. Yn ddieithriad mae’n defnyddio’r print cerfweddol fel ei dull o weithio, gan ddefnyddio naill ai leino, feinyl neu bren fel y deunydd i gerfio arno/i’w dorri cyn cyfuno’r print â phaent neu ludwaith.

www.hannahfirmin.com

 

Mae Hannah yn darparu gweithdai a dosbarthiadau meistr ysbrydolgar fel rhan o raglen Peak ar
gyfer dysgwyr sydd yn oedolion neu’n bobl ifanc. Comisiynodd Peak y print torlun leino nifer
cyfyngedig newydd hwn oddi wrth Hannah yn 2017 er mwyn dathlu ein pen-blwydd yn 30 oed, a
medrwch ei brynu ar-lein.

 

The Creative Life/ Y Bywyd Creadigol                       

Brint Torlun Leino –  nifer cyfyngedig o 40

39cm x 57cm 

Pris £90 + postio

https://peak.cymru/shop/ 

Trwy brynu print byddwch yn ein cynorthwyo i gyrraedd mwy fyth o blant a phobl ifanc led-led

Powys, Sir Fynwy a Blaenau Gwent. Bydd £90 yn prynu llyfrau sgetsio ar gyfer 40 o blant sy’n rhan o’n prosiect ysgrifennu sydd â’r nod o adeiladu hyder a hybu lles.

Archebwch cyn 14 Rhagfyr er mwyn eu derbyn cyn y Nadolig!

 

 

 

The Creative Life

Lluniau: Toril Brancher

Creodd Artist Hannah Firmin brint torlun leino dathlu pen-blwydd Peak yn 30 oed yn ei stiwdio, gan ddefnyddio ei gwasg...

Darllen rhagor

Mae Peak wedi comisiynu’r artist Susan Adams i greu gwaith newydd ar gyfer Gŵyl Fwyd Y Fenni eleni.   Mae'r...

Darllen rhagor

Mae Hinterlands yn rhaglen genedlaethol newydd, dan arweiniad yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, ac wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau...

Darllen rhagor

Maen nhw’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau gan ymateb i’r amgylchedd gwledig. Eleni yng ngŵyl Y Dyn Gwyrdd...

Darllen rhagor

Mae Processions yn brosiect celf i ddathlu canmlwyddiant pleidlais i fenywod. Roedd Peak yn un o 100 o sefydliadau sy'n...

Darllen rhagor

Taith grŵp I’r Mynyddoedd Duon trwy’r gwyll ac i’r tywyllwch gan artist symud, Simon Whitehead     Rhannwch eich profiad o’r...

Darllen rhagor