Land Acts

Mae Land Acts yn cyflwyno gwaith pum artist, sy’n archwilio grym y tir a’r profiad gwledig, cyfoes ar y cyd: Stefhan Caddick, Rebecca Chesney, Morag Colquhoun, Ella Gibbs ac Owen Griffiths.

27 Gorffenaf – 12 Hydref
Arddangosfa yn cyflwynir ar y cyd â Peak
Oriel Myrddin, Caerfyrddin

Mae’r artistiaid dan sylw yn gweithio’n agos gydag unigolion a chymunedau drwy eu harferion celfyddydol i ystyried y cysylltiad a’r potensial rhwng defnydd tir ac economïau lleol, dosbarth, newid yn yr hinsawdd, addysg a chynhyrchu bwyd.

Mae’r arddangosfa hon a’r rhaglen o sgyrsiau a gweithgareddau yn ystyried rhai o’r prosiectau hyn ac yn cychwyn sgyrsiau newydd am rôl yr artist wrth ein helpu ni i gyd i adfyfyrio ar ein perthynas â’r tir a sut y gallwn ei hailddychmygu ar gyfer y dyfodol.

 

Llun: Floodstick gan Rebecca Chesney


 

Mae Land Acts yn cyflwyno gwaith pum artist, sy’n archwilio grym y tir a’r profiad gwledig, cyfoes ar y cyd: Stefhan Caddick,...

Darllen rhagor

  Wedi ei rhedeg gan deuawd artist yn Sir Fynwy Irina & Silviu, mae Together & Sunspell yn prosiect ffotonewyddiaduraeth...

Darllen rhagor

Lladron Eto - Brasluniau o’r Mynyddoedd Duon yn brosiect ymchwil a datblygiad sydd ar y gweill gan y gwneuthurwr ffilmiau...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Fri 03

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Ebrill 3 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Sat 25

Darlunio Byw gyda Tony Tribe

Ebrill 25 @ 10:00 am - 3:00 pm