Siôn Marshall-Waters

Lladron Eto – Brasluniau o’r Mynyddoedd Duon yn brosiect ymchwil a datblygiad sydd ar y gweill gan y gwneuthurwr ffilmiau Siôn Marshall-Waters mewn cyd-weithrediad â’r artist Stefhan Caddick a Peak.

Gan ddefnyddio dulliau o weithio sy’n gysylltiedig â chreu ffilmiau ethnograffig, ffotograffiaeth dogfennol a thirwedd sain, mae’r prosiect yn archwilio dulliau o adleisio profiadau byw mewn bro a safbwyntiau ynghylch y fro. Mae’r prosiect yn mynd i’r afael â gwahanol nodweddion yng nghyswllt cymuned, hunaniaeth a pherthyn sy’n rhan o fyw bywyd amaethyddol a gwledig yn yr oes sydd ohoni.

Mae Siôn yn gweithio’n agos gyda chymunedau ym Mhatrisio, Forest Coal Pit, Waun Fach a’r Fenni er mwyn creu cyfres o ddarluniau bach yn deillio o’r nodweddion swréal a barddonol pob dydd, sy’n rhan o fyw yn y Mynyddoedd Duon.

 

Thieves Again (trailer) from Siôn Marshall-Waters on Vimeo.

 

 

Daeth y cyfnod hwn o ymchwil i’w ben-llanw gyda dangos y ffilm yn Llangenni yn y Mynyddoedd Duon a Sili yng Nghaerdydd.

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Lluniau arddangosfa gan Jon Pountney


Mae Siôn Marshall-Waters yn grëwr ffilmiau dogfennol ac yn ffotograffydd sydd yn byw yn ne Cymru. Graddiodd yn ddiweddar o Ganolfan Granada ar gyfer Anthropoleg Gweledol ym Mhrifysgol Manceinion, ac mae ei brosiectau yn archwilio perthynas pobl a lleoliad; sut y mae canfyddiadau o le yn cael eu creu, eu profi ac yn rhoi siâp i ymdeimlad person o’i hunaniaeth. https://sionmarshallwaters.com/ 

Ar hyn o bryd mae Siôn yn cael ei fentora gan yr artist llunio ffilm Andrew Kötting.  http://www.andrewkotting.com/  

Cefnogir y prosiect hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru  http://www.arts.wales/

Mae Land Acts yn cyflwyno gwaith pum artist, sy’n archwilio grym y tir a’r profiad gwledig, cyfoes ar y cyd: Stefhan Caddick,...

Darllen rhagor

  Wedi ei rhedeg gan deuawd artist yn Sir Fynwy Irina & Silviu, mae Together & Sunspell yn prosiect ffotonewyddiaduraeth...

Darllen rhagor

Lladron Eto - Brasluniau o’r Mynyddoedd Duon yn brosiect ymchwil a datblygiad sydd ar y gweill gan y gwneuthurwr ffilmiau...

Darllen rhagor