Caban

 

Mae Caban Crefft yn fenter Celf a Lles a ariennir gan y Loteri Iechyd sy’n cynnig sesiynau creadigol wythnosol i grwpiau o bobl ifanc yn y Fenni.

 

 

Mae gweithdai gydag artistiaid proffesiynol yn galluogi pobl ifanc i wneud ffrindiau, meithrin hyder, a gwella eu gwydnwch ac ar yr un pryd ddysgu medrau gwerthfawr y gellid eu defnyddio mewn sefyllfaoedd eraill. Mae Caban Crefft yn cael ei gynnal gydag ethos o gyd-weithredu, lle bo pobl ifanc yn dod yn gyd-grewyr, gan gynllunio a rheoli dynesiad gweithgareddau ochr yn ochr ag artistiaid sy’n arwain.

“Mae’n neis cael gweithio gyda artistiaid proffesiynol, mae’n gwneud i mi teimlo’n hyderus, a fel y galla’i wneud hynny hefyd os dwi’n dal ati”

 

 

Mae dwy grŵp wedi eu creu yn y Fenni – un yn Ysgol Brenin Harri’r VIII am ddisgyblion â dewiswyd gan yr ysgol, a’r llall yn Canolfan Gymunedol y Fenni. Mae’r ddau grŵp yn cwrdd yn wythnosol am sessiynau celf a chrefft, a mae digonedd o cyfleoedd eraill am bobl ifanc i cymryd rhan gyda prosiectau eraill a fel gwirfoddolwyr ar draws ein rhaglen. Rydym yn gweithio gyda dros 20 o bobl ifanc ar draws y ddau grŵp.

 

Ysgol Brenin Harri’r VIII

 

Medi-Hydref – Yn dilyn diddordeb gan y grŵp mewn diwylliant Siapaneaidd, cychwynnodd y cyfranogwyr ar chwech wythnos o Origami gyda artist Siapaneaidd Mayumi Takahagi. Dechreuodd y grŵp gyda siapau sylfaenol fel ciwb ac aderyn, ac erbyn Calan Gaeaf roeddent yn creu cerfluniau mor cymhleth â phenglog a sêr wyth pwynt.

Tachwedd-Rhagfyr – Wnaeth aelodau’r grŵp yn Ysgol Brenin Harri’r VIII gofyn i ddysgu mwy am propiau a gwaith prosthetig yn y diwylliannau teledu a ffilm. Wnaeth ein Cydlynydd Prosiect am Caban Crefft astudio Cynllunio ar gyfer Perfformio a Celf Olygfaol yn Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a felly wnaeth y grŵp gwario pedwar gwers gyda hi yn gweithio ar clwyfau prosthetig gyda latecs hylifol a cwyr.

Rhagfyr – yn y cyfnod Nadolig cafodd Peak ei wahodd i cymryd rhan yn Cystadleuaeth Addurno Coeden Nadolig Crughywel, sydd yn digwydd yn flynyddol. Gweithiodd ein Cydlynydd Prosiect yn galed gyda’r grŵp i ddefnyddio eu sgiliau newydd Origami i greu goleuadau adar origami fach, ac addurniadau sêr ar gyfer eu goeden. Yn anffodus wnaeth y grŵp ddim ennill flwyddyn yma.

Ionawr – Chwefror – Cyn Nadolig mynegodd y grŵp diddordeb mewn pypedau. Mae’r grŵp wedi bod yn brysur yn creu pypedau papur a phypedau cysgod, a maent yn gweithio nawr ar pypedau ffrâm gwifren, fel y defnyddiwyd yn animeiddio atal-symudiad.

Mawrth-Ebrill – Ar ôl hanner tymor fydd y grŵp yn cymryd rhan mewn prosiect ysgrifennu creadigol am chwech wythnos gyda ysgrifennwr Uschi Turoczy. Fydd y grŵp yn ymateb i amrywiaeth o themau i greu ysgrifennu a farddoniaeth mynegiannol a dychmygus.

 

 

Mae Health Control yn Gwmni Buddiant Cyhoeddus sydd wedi ei ymrwymo ei hun i godi arian er mwyn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd yn ne-ddwryain Cymru.  http://healthcontrolcic.org.uk/home

Mae The Health Lottery yn cael ei weithredu ar ran ac er budd 51 o Gwmnïau Buddiant Cyhoeddus ar draws Lloegr, yr Alban a Chymru gyda phob un ohonynt yn dal trwydded loteri wedi ei godi gan y Comisiwn Gamblo. www.healthlottery.co.uk

Mae Ymddiriedolaeth People’s Health yn elusen annibynnol sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd led-led Prydain. Mae’n gweithio’n agos â phob un o’r Cwmnïau Buddiant Cyhoeddus sy’n dosbarthu grantiau. www.peopleshealthtrust.org.uk