Caban Crefft

Mae Caban Crefft yn fenter Celf a Lles a ariennir gan y Loteri Iechyd sy’n cynnig sesiynau creadigol wythnosol i grwpiau o bobl ifanc yn y Fenni.

 

Mae gweithdai gydag artistiaid proffesiynol yn galluogi pobl ifanc i wneud ffrindiau, meithrin hyder, a gwella eu gwydnwch ac ar yr un pryd ddysgu medrau gwerthfawr y gellid eu defnyddio mewn sefyllfaoedd eraill. Mae Caban Crefft yn cael ei gynnal gydag ethos o gyd-weithredu, lle bo pobl ifanc yn dod yn gyd-grewyr, gan gynllunio a rheoli dynesiad gweithgareddau ochr yn ochr ag artistiaid sy’n arwain.

GWAITHDAI

 

Mae Peak yn cynnal gweithdai wythnosol gydag artistiaid proffesiynol bob dydd Mercher yng Nghanolfan Gymunedol y Fenni rhwng 11am – 1pm. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu harwain gennych chi – ac yn cael eu cefnogi gennym ni. Mae hyn yn golygu eich bod chi, fel grŵp, yn medru cyfrannu’n greadigol i’r cyfryngau/technegau y byddwn yn eu harchwilio. Medrwn wneud unrhyw beth o grochenwaith a chreu printiadau i animeiddio a ffilm.

Ymunwch â ni am weithdai AM DDIM yng Nghanolfan Gymunedol y Fenni o 11am-1pm ar ddydd Mercher.

Ionawr 9, 16, 23 & 30

Chwefror 6, 13, 20

Mawrth 6, 13, 20 & 27

Ebrill 3 & 10

Mae’r grŵp hwn ar gyfer Pobl Ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed er mwyn iddynt ddysgu medrau y gellir eu trosglwyddo, er mwyn gwneud ffrindiau a meithrin hyder ac ar yr un pryd fwynhau gweithdai cyffrous a gweithio ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol.

I gofrestru cysylltwch â: Seren Fenoulhet, Cyd-lynydd y Prosiect:
seren@peak.cymru / 01873 811579

 

Mae Health Control yn Gwmni Buddiant Cyhoeddus sydd wedi ei ymrwymo ei hun i godi arian er mwyn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd yn ne-ddwryain Cymru.  http://healthcontrolcic.org.uk/home

Mae The Health Lottery yn cael ei weithredu ar ran ac er budd 51 o Gwmnïau Buddiant Cyhoeddus ar draws Lloegr, yr Alban a Chymru gyda phob un ohonynt yn dal trwydded loteri wedi ei godi gan y Comisiwn Gamblo. www.healthlottery.co.uk

Mae Ymddiriedolaeth People’s Health yn elusen annibynnol sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd led-led Prydain. Mae’n gweithio’n agos â phob un o’r Cwmnïau Buddiant Cyhoeddus sy’n dosbarthu grantiau. www.peopleshealthtrust.org.uk