Caban Sgriblio

Mae Caban Sgriblio yn gweithio gyda phobl ifanc o ysgolion a chymunedau o bob cwr o’r mynyddoedd Duon. Mae’r gweithdai yn rhoi cyfle i bobl ifanc archwilio a datblygu eu creadigrwydd trwy ysgrifennu a ffilm.

 

Mae’n brosiect Diwylliant, Iechyd a Lles a gynhelir gan Peak a’i ariannu gan BBC Plant Mewn Angen er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant rhwng 8 ac 18 mlwydd oed.

Dros y 2 ½ mlynedd diwethaf mae Caban Sgriblio wedi gweithio gyda 153 o bobl ifanc led-led de Powys, Blaenau Gwent a Sir Fynwy: o Ystradgynlais i Bontypŵl. Mae pobl ifanc wedi mwynhau archwilio eu bywydau a’u hymdeimlad o le trwy farddoniaeth a ffilm; wedi magu hyder, datblygu medrau cyfathrebu a rhannu eu profiadau trwy fod yn greadigol.

 

‘Rwy’n hoffi ysgrifennu’n greadigol gan ‘mod i’n cael cyfle i fynegi fy hun trwy eiriau gwahanol, a defnyddio geiriau gwell ac rwyf wedi dysgu gwrando ar bobl eraill’.

 

“Mae’n hwyl, mae’n gwella eich ysgrifennu ac yn ffordd wych o agor eich dychymyg mewn ffordd sy’n siŵr o’ch ymlacio.”

 

‘Mae’n rhoi tawelwch meddwl i fi ac yn caniatáu i fi ddychmygu a chreu disgrifiadau creadigol o lefydd sy’n bwysig i fi’.

 

‘Rydych yn gwneud lot o ffrindiau newydd.’

 

‘Roedd hi’n gyffrous cwrdd â phobl newydd, a phobl â diddordebau tebyg i fi.’

 

‘Rwy’n creu cerddi am bethau yr ydw i’n hoffi eu gwneud.’

 

This slideshow requires JavaScript.

Crys brown â phatrwm arno yw Caban Sgriblio

Bisged siocled yw Caban Sgriblio

Beic cwad yw Caban Sgriblio

Bannau Brycheiniog yw Caban Sgriblio

Ceir yn rasio yw Caban Sgriblio

Cyffro yw Caban Sgriblio

 

gan Kalum

 


Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Emma Beynon, Rheolwr y Prosiect
emma@peak.cymru / 01873 811579

 

Mae Caban Sgriblio yn brosiect Ysgrifennu Creadigol ar gyfer pobl ifanc 14+ mlwydd oed   Llyfrgell Aberhonddu, bob dydd Mawrth 4-6pm...

Darllen rhagor

Pob blwyddyn mae’r barddoniaeth ysgrifenwyd can cyfranogwyr Caban Sgriblio yn cael ei throi i fewn i flodeugerdd.   Mae’r flodeugerddi...

Darllen rhagor

Mae llunio cerddi ffilm yn rhan gynyddol o’r hyn a gynigir gan Caban Sgriblio, gan gynorthwyo pobl ifanc i ffynnu...

Darllen rhagor

Mae Caban Sgriblio yn cyfrannu at brosiect Hinterland yr Ymddiriedolaeth Gamlesi ac Afonydd sy’n gweithio gyda disgyblion o Ysgol Gynradd...

Darllen rhagor

Mae Ysgol Penmaes yn ysgol arbennig yn Aberhonddu ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 19 mlwydd oed gydag anawsterau dysgu...

Darllen rhagor