Caban Sgriblio

Mae Caban Sgriblio yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu hyder a’u creadigrwydd trwy ysgrifennu a chreu delweddau. Mae’n brosiect Diwylliant, Iechyd a Lles  a ariennir gan BBC Plant mewn Angen er mwyn datgloi potensial plant a phobl ifanc rhwng 8 a 18 mlwydd oed yn ne Powys, Sir Fynwy a Blaenau Gwent.

 

Trwy gydol 2018 mae Caban Sgriblio wedi bod yn gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc o ysgolion a chymunedau wedi eu lleoli ar draws ardal y Mynyddoedd Duon. Mae’r gweithdai wedi rhoi cyfle i’r bobl ifanc ddatblygu ac archwilio eu creadigrwydd trwy ysgrifennu a ffilm.

 

“Mae’n hwyl, mae’n gwella eich ysgrifennu ac yn ffordd wych o agor eich dychymyg mewn ffordd sy’n siŵr o’ch ymlacio.”

 

Yn ystod y gwanwyn, gweithiodd Caban Sgriblio gyda phobl ifanc o Ysgol Uwchradd Crucywel ac mewn ysgolion ledled Tredegar. Dros yr haf 2018, rydym am weithio gyda phobl ifanc yn Ysgol Arbennig Penmaes,  a Llyfrgell Aberhonddu am gyd-weithio.

Mae’r holl weithdai yn rhoi’r offer i bobl ifanc o bob oedran fedru eu mynegi eu hunain, a thrwy hynny feithrin hyder a datblygu medrau cyfathrebu.

 

This slideshow requires JavaScript.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Emma Beynon, Rheolwr y Prosiect
emma@peak.cymru / 01873 811579

 

Pob blwyddyn mae’r barddoniaeth ysgrifenwyd can cyfranogwyr Caban Sgriblio yn cael ei throi i fewn i flodeugerdd.   Mae’r flodeugerddi...

Darllen rhagor

Mae llunio cerddi ffilm yn rhan gynyddol o’r hyn a gynigir gan Caban Sgriblio, gan gynorthwyo pobl ifanc i ffynnu...

Darllen rhagor

Mae Caban Sgriblio yn cyfrannu at brosiect Hinterland yr Ymddiriedolaeth Gamlesi ac Afonydd sy’n gweithio gyda disgyblion o Ysgol Gynradd...

Darllen rhagor

Mae Ysgol Penmaes yn ysgol arbennig yn Aberhonddu ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 19 mlwydd oed gydag anawsterau dysgu...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Sat 27

Lladron Eto – Brasluniau o’r Mynyddoedd Duon

Ebrill 27 @ 1:00 pm - 6:00 pm
Mai 01

Sut i Adeiladu Dyffryn

Mai 1 @ 12:00 pm - 4:00 pm