Dosbarthiadau Byr a Chyrsiau

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Past Events

Events List Navigation

Gorffennaf 2019

‘Sgrifennu Bywyd gyda Renée Stanton

Gorffennaf 16, 2019 @ 2:00 pm - Awst 6, 2019 @ 4:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

An event every week that begins at 2:00pm on Dydd Mawrth, repeating until July 16, 2019

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£45

‘Sgrifennu Bywyd gyda Renée Stanton   Mae’r Ysgrifennu Bywyd yn rhoi’r cyfle i bobl ysgrifennu am eu bywydau eu hunain a pheidio â mynd ar goll yng nghors y stori, cymeriadau, dechrau a diwedd. Mae gan bawb hanesion i’w hadrodd, yn deillio o’u profiadau eu hunain ac mae Ysgrifennu Bywyd yn medru rhoi llais iddynt. Mae gennym oll brofiadau gwahanol ym mywyd a dyw bywyd neb mor ddi-gynwrf nad oes modd ysgrifennu amdano. Bydd y pedair sesiwn yma yn darparu…

Dewch i wybod rhagor »

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Gorffennaf 19, 2019 @ 2:00 pm - 5:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

An event every week that begins at 2:00pm on Dydd Gwener, repeating until July 19, 2019

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map

Crochenwaith gyda Martin Craddock   Gan ganolbwyntio ar y broses o greu, bydd y cwrs ymarferol hwn yn cyflwyno’r technegau hanfodol sydd ynghlwm â gweithiau cerameg wedi eu gwneud â llaw. Bydd Martin Craddock, ein crochenydd wedi ei hyfforddi, yn eich tywys trwy droelli, slabio a chreu dysglau wedi eu gwasgu mewn mowld. Bydd cyfleoedd lu hefyd i ddefnyddio’r olwyn grochenwaith. Gall y rhai sy’n cymryd rhan weithio hefyd ar brosiectau personol o dan gyfarwyddyd Martin a chreu eitemau ar…

Dewch i wybod rhagor »
Awst 2019

Ysgol Haf Crochenwaith gyda Martin Craddock

Awst 7, 2019 @ 10:00 am - 3:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

An event every day that begins at 10:00am, repeating until August 7, 2019

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£185
Pottery class

Mae ein hysgolion haf pum diwrnod o hyd poblogaidd yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu prosiectau a’u diddordebau eu hunain, gyda chefnogaeth tiwtor proffesiynol yn Stiwdio Peak. Ysgol Haf Crochenwaith gyda Martin Craddock Gan ganolbwyntio ar y broses o greu, mae’r ysgol haf ymarferol hon yn cyflwyno hanfodion technegau a ddefnyddir o fewn crochenwaith a grëir â llaw. Bydd Martin Craddock, ein crochenydd hyfforddi, yn eich tywys trwy brosesau creu llestri trwy dorchi, slabio a  mowldio trwy wasgu. Addas ar…

Dewch i wybod rhagor »

Ysgol Haf Llunio Printiau gyda Hannah Firmin

Awst 23, 2019 @ 10:00 am - 3:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

An event every day that begins at 10:00am, repeating until August 23, 2019

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£185

Mae ein hysgolion haf pum diwrnod o hyd poblogaidd yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu prosiectau a’u diddordebau eu hunain, gyda chefnogaeth tiwtor proffesiynol yn Stiwdio Peak. Ysgol Haf Llunio Printiau gyda Hannah Firmin Mae’r ysgol haf gyda’r lluniwr printiau Hannah Firmin yn gyfle i arbrofi gydag ystod o dechnegau printio cerfwedd yn cynnwys Lino, pren a blociau finyl. Gan weithio o’ch cynlluniau eich hun byddwch yn creu un print sylfaenol ynteu yn ychwanegu sawl lliw. Bydd Hannah yn dangos…

Dewch i wybod rhagor »

Darlunio Byw gyda Tony Tribe

Awst 24, 2019 @ 10:00 am - 3:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

One event on July 27, 2019 at 10:00am

One event on August 24, 2019 at 10:00am

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£70
easel in a studio

Darlunio Byw gyda Tony Tribe Dosbarth misol sy’n pwysleisio pwysigrwydd sylwi ar y ffigwr dynol. Byddwch yn gweithio yn uniongyrchol gyda’r model byw gyda’r artist, Tony Tribe, wrth law er mwyn darparu cyfarwyddyd unigol. Bydd y cwrs yn eich cynorthwyo i feithrin y medrau technegol ac arsylwi sydd eu hangen er mwyn medru dylunio’r ffigwr dynol. Bydd pob sesiwn yn cynnwys ystum dros amser o hyd at ddwy neu dair awr, er y bydd ystumiau am gyfnodau byrrach yn cael…

Dewch i wybod rhagor »
Mawrth 2020

Ysgythru pren gyda Kath Littler

Mawrth 14 @ 10:00 am - 3:00 pm
Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£45 5 tocyn ar ôl

Ysgythru pren gyda Kath Littler Cyflwyniad gan Kath Littler i ysgythru pren mewn cwrs undydd. Byddwch yn dechrau gyda'r cyfrwng graffeg traddodiadol a gychwynwyd gan Thomas Bewick yn y ddeunawfed ganrif a sydd bellach wedi ei weddnewid o fod yn ddarlunio prif ffrwd i fod yn ffurf ar gelfyddyd gyfoes. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offer ysgythru ar y cyfrwng traddodiadol sef pren bocs, sut i baratoi cynllun ac yna yn argraffu fersiwn bach i chi gael mynd adref…

Dewch i wybod rhagor »

Creu Basgedi gyda Mary Bunney

Mawrth 16 @ 10:00 am - 2:30 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

An event every week that begins at 10:00am on Dydd Llun, repeating until March 16, 2020

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£220

Creu Basgedi gyda Mary Bunney Cyflwyniad gan y crëwr basgedi a’r grefft wraig plethu helyg o fri, Mary Bunney, i’r medrau a’r technegau sydd ynghlwm â’r grefft hynafol hon. Trwy ddefnyddio helyg sydd wedi tyfu yn lleol byddwch yn dysgu sut i gynllunio a chreu eich prosiect personol eich hunain o dan gyfarwyddyd arbenigol Mary. Bydd angen cyllell boced finiog, secateurs a sgriwdreifar pen fflat arnoch. Addas ar gyfer dechreuwyr yn ogystal â rhai gyda rhywfaint o brofiad. LLUN 10am…

Dewch i wybod rhagor »

‘Sgrifennu Bywyd gyda Renée Stanton

Mawrth 31 @ 2:00 pm - 4:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

An event every week that begins at 2:00pm on Dydd Mawrth, repeating until March 31, 2020

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map

‘Sgrifennu Bywyd gyda Renée Stanton   Mae’r Ysgrifennu Bywyd yn rhoi’r cyfle i bobl ysgrifennu am eu bywydau eu hunain a pheidio â mynd ar goll yng nghors y stori, cymeriadau, dechrau a diwedd. Mae gan bawb hanesion i’w hadrodd, yn deillio o’u profiadau eu hunain ac mae Ysgrifennu Bywyd yn medru rhoi llais iddynt. Mae gennym oll brofiadau gwahanol ym mywyd a dyw bywyd neb mor ddi-gynwrf nad oes modd ysgrifennu amdano. Bydd y pedair sesiwn yma yn darparu…

Dewch i wybod rhagor »
Ebrill 2020

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Ebrill 3 @ 2:00 pm - 5:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

An event every week that begins at 2:00pm on Dydd Gwener, repeating until April 3, 2020

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map

Crochenwaith gyda Martin Craddock Gan ganolbwyntio ar y broses o greu, bydd y cwrs ymarferol hwn yn cyflwyno’r technegau hanfodol sydd ynghlwm â gweithiau cerameg wedi eu gwneud â llaw. Bydd Martin Craddock, ein crochenydd wedi ei hyfforddi, yn eich tywys trwy droelli, slabio a chreu dysglau wedi eu gwasgu mewn mowld. Bydd cyfleoedd lu hefyd i ddefnyddio’r olwyn grochenwaith. Gall y rhai sy’n cymryd rhan weithio hefyd ar brosiectau personol o dan gyfarwyddyd Martin a chreu eitemau ar gyfer…

Dewch i wybod rhagor »

Darlunio Byw gyda Tony Tribe

Ebrill 25 @ 10:00 am - 3:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

One event on March 28, 2020 at 10:00am

One event on April 25, 2020 at 10:00am

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£70
easel in a studio

Darlunio Byw gyda Tony Tribe Dosbarth misol sy’n pwysleisio pwysigrwydd sylwi ar y ffigwr dynol. Byddwch yn gweithio yn uniongyrchol gyda’r model byw gyda’r artist, Tony Tribe, wrth law er mwyn darparu cyfarwyddyd unigol. Bydd y cwrs yn eich cynorthwyo i feithrin y medrau technegol ac arsylwi sydd eu hangen er mwyn medru dylunio’r ffigwr dynol. Bydd pob sesiwn yn cynnwys ystum dros amser o hyd at ddwy neu dair awr, er y bydd ystumiau am gyfnodau byrrach yn cael…

Dewch i wybod rhagor »
+ Export Events