Dosbarthiadau Byr a Chyrsiau

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Past Events

Events List Navigation

Mai 2019

Sut i Adeiladu Dyffryn

Mai 1 @ 12:00 pm - 4:00 pm
Sull, Sull, The Capitol Centre, Queen Street,
Cardiff, Cardiff CF10 2HQ
+ Google Map

Mae Skyline yn brosiect dichonolrwydd a gychwynnwyd gan GBC y Cymoedd Gwyrdd (Cymru) i’r potensial o drosglwyddiad o ddarnau helaeth o dir cyhoeddus yng Nghymoedd y De i’r gymuned i weithredu fel sbardun ar gyfer adfywio. Dan arweiniad Peak, artist Owen Griffiths a’i gefnogi gan Welcome to Our Woods. Ymunwch â ni 1 MAI er mwyn dathlu'r prosiect a dewch i fod yn rhan o’r broses greadigol. Sut i Adeiladu Dyffryn Mercher 1 May, 12 – 4 y.p. Sull, Canolfan…

Dewch i wybod rhagor »

Siôn Marshall-Waters + Andrew Kötting – Arddangosfa

Mai 4 @ 12:00 pm - 6:30 pm
Sull, Sull, The Capitol Centre, Queen Street,
Cardiff, Cardiff CF10 2HQ
+ Google Map

Lladron Eto – Brasluniau o’r Mynyddoedd Duon yn brosiect ymchwil a datblygiad sydd ar y gweill gan y gwneuthurwr ffilmiau Siôn Marshall-Waters mewn cyd-weithrediad â’r artist Stefhan Caddick a Peak. Bydd y cyfnod hwn o ymchwilio yn cyrraedd ei benllanw gyda dangosiadau o’r ffilm yng Nghaerdydd.

Dewch i wybod rhagor »
Mehefin 2019

Gwneud Printiadau gyda Rachel Cadman

Mehefin 4 @ 10:00 am - Mehefin 25 @ 1:00 pm
Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£55

Gwneud Printiadau gyda Rachel Cadman   Mae gan yr artist Rachel Cadman dros 25 mlynedd o brofiad o weithio o fewn y diwydiant celf a chrefft. Dros bedair wythnos y cwrs bydd yn eich dysgu ynghylch ystod o ddulliau creu printiau, megis printio sgrin, ysgythru sychbwynt, argraffu lino cholograffau.   DYDDIAU MAWRTH, 10am-1pm 4 - 25 Mehefin £55 am bedair wythnos

Dewch i wybod rhagor »

Creu Basgedi gyda Mary Bunney

Mehefin 24 @ 10:00 am - 2:30 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

An event every week that begins at 10:00am on Dydd Llun, repeating until June 24, 2019

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£165

Cyflwyniad gan y crëwr basgedi a’r grefft wraig plethu helyg o fri, Mary Bunney, i’r medrau a’r technegau sydd ynghlwm â’r grefft hynafol hon.

Dewch i wybod rhagor »
Gorffennaf 2019

TRIBE

Gorffennaf 13 @ 2:00 pm - 4:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

One event on June 15, 2019 at 2:00pm

One event on July 13, 2019 at 2:00pm

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£9.00

TRIBE Mae TRIBE yn weithdy misol ar gyfer artistiaid ifanc a’u teuluoedd. Mae’r gweithdai chwareus dan arweiniad artistiaid proffesiynol yn archwilio ystod eang o gelf a chrefft gyda ffocws gwahanol bob mis. Hyd yn hyn yn 2018 rydym wedi arbrofi gyda gwneud printiadau, collage, tecstilau, darlunio a phaentio, gwneud modelau a cherfluniau. Mae’r sesiynau prynhawn yn darparu amgylchedd cyfeillgar a hamddenol i blant greu a dysgu. Anogir rhieni a theuluoedd o bob math i aros am luniaeth a chymryd rhan…

Dewch i wybod rhagor »

‘Sgrifennu Bywyd gyda Renée Stanton

Gorffennaf 16 @ 2:00 pm - Awst 6 @ 4:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

An event every week that begins at 2:00pm on Dydd Mawrth, repeating until July 16, 2019

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£45

‘Sgrifennu Bywyd gyda Renée Stanton   Mae’r Ysgrifennu Bywyd yn rhoi’r cyfle i bobl ysgrifennu am eu bywydau eu hunain a pheidio â mynd ar goll yng nghors y stori, cymeriadau, dechrau a diwedd. Mae gan bawb hanesion i’w hadrodd, yn deillio o’u profiadau eu hunain ac mae Ysgrifennu Bywyd yn medru rhoi llais iddynt. Mae gennym oll brofiadau gwahanol ym mywyd a dyw bywyd neb mor ddi-gynwrf nad oes modd ysgrifennu amdano. Bydd y pedair sesiwn yma yn darparu…

Dewch i wybod rhagor »

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Gorffennaf 19 @ 2:00 pm - 5:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

An event every week that begins at 2:00pm on Dydd Gwener, repeating until July 19, 2019

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map

Crochenwaith gyda Martin Craddock   Gan ganolbwyntio ar y broses o greu, bydd y cwrs ymarferol hwn yn cyflwyno’r technegau hanfodol sydd ynghlwm â gweithiau cerameg wedi eu gwneud â llaw. Bydd Martin Craddock, ein crochenydd wedi ei hyfforddi, yn eich tywys trwy droelli, slabio a chreu dysglau wedi eu gwasgu mewn mowld. Bydd cyfleoedd lu hefyd i ddefnyddio’r olwyn grochenwaith. Gall y rhai sy’n cymryd rhan weithio hefyd ar brosiectau personol o dan gyfarwyddyd Martin a chreu eitemau ar…

Dewch i wybod rhagor »
Awst 2019

Ysgol Haf Crochenwaith gyda Martin Craddock

Awst 7 @ 10:00 am - 3:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

An event every day that begins at 10:00am, repeating until August 7, 2019

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£185
Pottery class

Mae ein hysgolion haf pum diwrnod o hyd poblogaidd yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu prosiectau a’u diddordebau eu hunain, gyda chefnogaeth tiwtor proffesiynol yn Stiwdio Peak. Ysgol Haf Crochenwaith gyda Martin Craddock Gan ganolbwyntio ar y broses o greu, mae’r ysgol haf ymarferol hon yn cyflwyno hanfodion technegau a ddefnyddir o fewn crochenwaith a grëir â llaw. Bydd Martin Craddock, ein crochenydd hyfforddi, yn eich tywys trwy brosesau creu llestri trwy dorchi, slabio a  mowldio trwy wasgu. Addas ar…

Dewch i wybod rhagor »

Ysgol Haf Llunio Printiau gyda Hannah Firmin

Awst 23 @ 10:00 am - 3:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

An event every day that begins at 10:00am, repeating until August 23, 2019

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£185

Mae ein hysgolion haf pum diwrnod o hyd poblogaidd yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu prosiectau a’u diddordebau eu hunain, gyda chefnogaeth tiwtor proffesiynol yn Stiwdio Peak. Ysgol Haf Llunio Printiau gyda Hannah Firmin Mae’r ysgol haf gyda’r lluniwr printiau Hannah Firmin yn gyfle i arbrofi gydag ystod o dechnegau printio cerfwedd yn cynnwys Lino, pren a blociau finyl. Gan weithio o’ch cynlluniau eich hun byddwch yn creu un print sylfaenol ynteu yn ychwanegu sawl lliw. Bydd Hannah yn dangos…

Dewch i wybod rhagor »

Darlunio Byw gyda Tony Tribe

Awst 24 @ 10:00 am - 3:00 pm
|Cwrs sy’n cael ei ail-adrodd (Gwelwch y cyfan)

One event on July 27, 2019 at 10:00am

One event on August 24, 2019 at 10:00am

Peak, The Old School, Brecon Road
Crickhowell, Powys NP8 1DG United Kingdom
+ Google Map
£70
easel in a studio

Darlunio Byw gyda Tony Tribe Dosbarth misol sy’n pwysleisio pwysigrwydd sylwi ar y ffigwr dynol. Byddwch yn gweithio yn uniongyrchol gyda’r model byw gyda’r artist, Tony Tribe, wrth law er mwyn darparu cyfarwyddyd unigol. Bydd y cwrs yn eich cynorthwyo i feithrin y medrau technegol ac arsylwi sydd eu hangen er mwyn medru dylunio’r ffigwr dynol. Bydd pob sesiwn yn cynnwys ystum dros amser o hyd at ddwy neu dair awr, er y bydd ystumiau am gyfnodau byrrach yn cael…

Dewch i wybod rhagor »
+ Export Events