Covid-19 – Dydd Mawrth 17 Mawrth

Rydym yn cau safle Peak yn Yr Hen Ysgol, Crughywel o heddiw ymlaen, er mwyn atal taeniad y firws Covid-19 i’n hymwelwyr, i’r staff, ac i’r gymuned ehangach. 

Bydd ein rhaglen o ddosbarthiadau Tymor y Gwanwyn yn gorffen ar unwaith, yn gynharach na’r cynllun gwreiddiol, a byddwn yn adolygu cynlluniau ar gyfer dechrau Tymor yr Haf ym mis Mai, tra bod y sefyllfa yn datblygu.  Tra byddo ein hadeilad ar gau, bydd ein staff yn parhau i weithio’n ddiwyd i gefnogi artistiaid, pobl ifanc, a chymunedau dros y wythnosau nesaf – cadwch olwg ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol, ac ar ein gwefan, er mwyn dilyn ein gwaith.  Os oes unrhyw gwestiynau gennych yn y cyfamser, cysylltwch â ni trwy e-bost gyda’r cyfeiriad info@peak.cymru .

Nod ein rhaglen yn Peak yw cyfranogaeth a gweithgareddau yn y gymuned, felly bydd y sefyllfa bresennol yn effeithio yn anochel ar ein rhaglen yn y dyfodol agos, Hinterlands Wales, mewn partneriaeth â Glandŵr Cymru.  Ble mae’n bosib, byddwn yn gohirio gweithgareddau tan amser nes ymlaen yn y flwyddyn.  Rydym hefyd yn chwilio am ddulliau creadigol i weithio gydag artistiaid, i’w helpu creu a rhannu gwaith yn ddigidol dros y deuddeg wythnos nesaf.

Cymerwch ofal,

Justine, Melissa, Rachel

@peakcymru

www.peak.cymru