Criw Celf

Mae Criw Celf de Powys  yn brosiect celfyddyd gweledol ar gyfer pobl ifanc (11-19mlwydd oed) sydd â diddordeb arbennig a dawn ym maes celf.

 

Mae’r prosiect yn rhoi hwb i fedrau a gwybodaeth artistig y myfyrwyr ac yn eu hannog i ddilyn gyrfa greadigol. Rydym yn cyflwyno myfyrwyr i artistiaid, gwneuthurwyr a chynllunwyr proffesiynol trwy weithdai ysbrydolgar ac ymweliadau ag orielau ac â stiwdio er mwyn archwilio amrywiol ddynesiadau tuag at gelfyddyd a chynllunio.

 

 “Wnaeth Criw Celf wneud i mi trio pethau na fyddwn i fel arfer yn meddwl i wneud, neu fyddwn yn rhy bryderus i ceisio, ac yn y diwedd fe aethon nhw’n dda, felly cefais sgil newydd a fwy o hyder.”
C, 17, Cyfranogwr Criw Celf 2018

 

“Diolch am y cyfle anhygoel yma! Dw’i wedi dod I ffwrdd yn teimlo’n ysbrydoledig ac yn llawn cymhelliant”
R, 17, Cyfranogwr Criw Celf 2018

 

 

Mae’r diwydiannau celfyddydol a chreadigol yn cyfrannu £84 biliwn i economi’r DU bob blwyddyn ac mae 1 ym mhob 11 swydd yn y DU o fewn y diwydiannau creadigol. Mae Criw Celf yn cynnig cyfle gwerthfawr i bobl ifanc gael cip ar realiti gweithio o fewn y celfyddydau a’r diwydiannau creadigol.

 

“Mae mynediad i gelf a gweithio gydag unigolion proffesiynol y tu hwnt i glwydi’r ysgol yn rhoi popeth i mewn i’w gyd-destun.”
Kayleigh Hughes, Cydlynydd Cwricwlwm Celf Cynorthwyol, Ysgol Uwchradd Gwernyfed

 

“ Mae Criw Celf wedi ehangu fy rhestr flaenorol o gyfleoedd gwaith trwy rhoi gwybod I ni am amrywiaeth o arddulliau a diwydiannau celf sydd ar gael yng Nghymru.”
J, 15, Cyfranogwr Criw Celf 2018

 

 

Yn recriwtio nawr:

Ysgol Haf Criw Celf 2019 – 14-19 mlwydd oed

Llun 29ain Gorffennaf – Gwener 2 Awst – Stiwdio Peak Crucywel, 10am-4pm.

Gweithdai mewn animeiddio digidol/creu ffilmiau, arlunio a phaentio, gwehyddu cyfoes, Creu Printiau a thaith yr oriel i Erddi Botaneg Cenedlaethol Cymru ac Oriel Myrddin, Caerfyrddin.

Cost: £35 ar gyfer y prosiect cyfan yn cynnwys yr holl ddeunyddiau a’r cludiant ar gyfer taith yr oriel. Gellir anghofio am y ffïoedd heb ffws ar gyfer y rhai hynny nad ydynt yn teimlo y medrant dalu. Fe fydd y prosiect yn ddod i ben gyda arddangosfa dathliadol yn hwyr yn y gwanwyn. Gellir mynd a gwaith adref i fynd tuag at portffolio.

Er mwyn archebu eich lle ar gyfer sesiynau Haf 2019 ar gyfer y rhai hynny rhwng 14-19 mlwydd oed cysylltwch â:
Rachel Dunlop, Rheolwr Cyfranogiad:
rachel@peak.cymru / 01873 811579

 

 

 

Mae Peak Crucywel yn darparu’r prosiect yn ne Powys tra bod Oriel Davies Gallery, Y Drenewydd yn ei ddarparu yng ngogledd y Sir.

Ariennir Portffolio gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys ac mae’n rhan o fenter genedlaethol Criw Celf.

Lluniau a ffilm gan: Sion Marshall Waters, Toril Brancher