Criw Celf

Mae Criw Celf de Powys  yn brosiect celfyddyd gweledol ar gyfer pobl ifanc (11-19mlwydd oed) sydd â diddordeb arbennig a dawn ym maes celf.

 

 

Mae’r prosiect yn rhoi hwb i fedrau a gwybodaeth artistig y myfyrwyr ac yn eu hannog i ddilyn gyrfa greadigol. Rydym yn cyflwyno myfyrwyr i artistiaid, gwneuthurwyr a chynllunwyr proffesiynol trwy weithdai ysbrydolgar ac ymweliadau ag orielau ac â stiwdio er mwyn archwilio amrywiol ddynesiadau tuag at gelfyddyd a chynllunio.

 

 “Wnaeth Criw Celf wneud i mi trio pethau na fyddwn i fel arfer yn meddwl i wneud, neu fyddwn yn rhy bryderus i ceisio, ac yn y diwedd fe aethon nhw’n dda, felly cefais sgil newydd a fwy o hyder.”
C, 17, Cyfranogwr Criw Celf 2018

 

“Diolch am y cyfle anhygoel yma! Dw’i wedi dod I ffwrdd yn teimlo’n ysbrydoledig ac yn llawn cymhelliant”
R, 17, Cyfranogwr Criw Celf 2018

 

 

Mae’r diwydiannau celfyddydol a chreadigol yn cyfrannu £84 biliwn i economi’r DU bob blwyddyn ac mae 1 ym mhob 11 swydd yn y DU o fewn y diwydiannau creadigol. Mae Criw Celf yn cynnig cyfle gwerthfawr i bobl ifanc gael cip ar realiti gweithio o fewn y celfyddydau a’r diwydiannau creadigol.

 

“Mae mynediad i gelf a gweithio gydag unigolion proffesiynol y tu hwnt i glwydi’r ysgol yn rhoi popeth i mewn i’w gyd-destun.”

Kayleigh Hughes, Cydlynydd Cwricwlwm Celf Cynorthwyol, Ysgol Uwchradd Gwernyfed

 

“ Mae Criw Celf wedi ehangu fy rhestr flaenorol o gyfleoedd gwaith trwy rhoi gwybod I ni am amrywiaeth o arddulliau a diwydiannau celf sydd ar gael yng Nghymru.”
J, 15, Cyfranogwr Criw Celf 2018

 

Rydym yn cynnal Criw Celf de Powys mewn dau grŵp:

– 11-15 mlwydd oed yn ystod  gwyliau hanner tymor Chwefror. Cwrs celf dwys sy’n cynnwys gweithdai ac ymweliad ag oriel gelf o bwys.

– 15-19 mlwydd oed yn ystod Gwyliau’r Haf. Cwrs pum niwrnod sy’n cynnwys gweithdai, ymweliadau stiwdio a thrigiannol, gydag ymweliad â sefydliad Addysg Uwch/Prifysgol ac ymweliad ag oriel gelf o bwys.

 

Criw Celf South Powys 2019 from Peak on Vimeo.

Dydd Llun Chwefror 25 – Rhedodd artist gweledol Stefhan Caddick gweithdy cerflunwaith, wedi eu ysbrydoli gan gwaith Jean Tinguely. Yn gweithio yn stiwdio Peak fe wnaethom ni gwario’r dydd yn gwneud cerfluniau cinetig –  cerfluniau sydd yn symud. Gan defnyddio deunyddiau syml (pren, metel, plastig, moduron syml ac electroneg) buom yn gweithio mewn timau bach i greu cerfluniau gyda elfen byrfyfyr a symudol, er enghraifft braich sydd yn gwneud lluniadau haniaethol neu dyfais gwneud sain.

http://www.stefhancaddick.co.uk/

Dydd Mawrth Chwefror 26 – Rhedodd artist Bella Kerr gweithdy arlunio a paentio, gyda ffocws ar arlunio bywyd llonydd, yn arbrofi gyda ystod eang o deunyddiau, ac arlunio a paentio ar raddfa fawr.

https://www.uwtsd.ac.uk/staff/bella-kerr/

Dydd Mercher Chwefror 27 – Rhedodd seramegydd Anne Gibbs gweithdy serameg i archwilio’r thema o tirwedd. Yn ystod y gweithdy dysgodd y myfyrwyr technegau adeiladu a llaw ac addurno, i greu eitem unigryw o clai pridd.

 http://www.annegibbs.co.uk/

Dydd Iau Chwefror 28 – Fe aethom ni ar trip oriel i Gaerdydd i Amgueddfa Genedlaethol Cymru i ymweld a’r arddangosfeydd parhaol, a hefyd arddangosfa arbennig Leonardo da Vinci: Dyn y Darluniau. Rhedodd artist Tessa Waite ymarferion lluniadu yn yr oriel. Ar ol cinio fe wnaethom cwrdd artist Tom Goddard a ddangosodd ni o gwmpas y llefoedd artist newydd yng nghanolfan siopa Capitol yng nghanol y ddinas, a hefyd i oriel G39.

 

 

Fe fydd y prosiect yn ddod i ben gyda arddangosfa dathliadol yn hwyr yn y gwanwyn. Gellir mynd a gwaith adref i fynd tuag at portffolio TGAU.

I fynegi diddordeb yn rhaglen neu gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:
Rachel Dunlop, Rheolwr Cyfranogi: rachel@peak.cymru / 01873 811579

 

 

Mae Peak Crucywel yn darparu’r prosiect yn ne Powys tra bod Oriel Davies Gallery, Y Drenewydd yn ei ddarparu yng ngogledd y Sir.

Ariennir Portffolio gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys ac mae’n rhan o fenter genedlaethol Criw Celf.

Lluniau a ffilm gan: Sion Marshall Waters, Toril Brancher