Gateway Glitch

Colourful cartoon illustrations of young women taking part in creative workshopsDaeth Gateway Glitch â grŵp o ferched a menywod rhwng 16 a 25 mlwydd oed ynghyd er mwyn archwilio a herio’r amgylchfyd trwy dechnoleg ddigidol. Cynhaliwyd ein sesiynau unwaith yr wythnos hwng Ebrill a Medi 2019.

 

Roedd GG yn ddau beth sef cwrs carlam ar ddeall a defnyddio cyfryngau digidol amrywiol – ffotograffiaeth, creu fideo, golygu fideo, recordio yn y maes, golygu sain yn fyw, cynllunio graffeg, animeiddio – ac ail yn fodd o ddatblygu meddwl dadansoddol trwy holi cwestiynau megis…

 

‘beth yw ystyr cael ein gweld?’ 
a
‘pa fath o negeseuon sy’n cael eu gwerthu i ni gan y cyfryngau torfol?’ 

 

Roedd y sesiynau dan arweiniad artistiaid proffesiynol, a fu’n rhannu enghreifftiau o’u gwaith, eu dulliau gweithredu a’r hyn a oedd yn eu hysbrydoli. Roedd hyn yn dynodi cyfeiriad creadigol pob sesiwn gyda’r rhai a oedd yn cymryd rhan yn ymateb yn eu ffyrdd unigol eu hunain.

 

Yma medrwch weld detholiad o’n gweithgareddau.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

gateway 

enw

1.      Porth i ddysgu

glitch

enw

1.      glitch a berodd i’r porth ymddangos

berf

2.      i fod y tu hwnt i fan cyfforddus

“I glitched”

 

 


This slideshow requires JavaScript.

 

Ffotograffiaeth Fasnachol gyda Megan Winstone

 

‘Roedd hi’n wych tu hwnt i fod y tu ôl i’r camera yn gweithio gyda’r gwrthrychau. Roedd yn brofiad cydweithredol wrth i ni roi cyfarwyddyd am y ffordd y dylent edrych a gwneud yn siŵr eu bod yn hapus â hynny.’

‘Gan eich bod chi’n creu darn o gelfyddyd gyda nhw ac yn ceisio cyfleu neges yn y ffordd gywir – mae’n rhaid iddo fod yn taro deuddeg yn esthetaidd ac â’r elfennau cywir o ran creu clawr cylchgrawn.’

‘Doeddwn i erioed wedi meddwl am bortreadau a sut i osod modelau o’r blaen, ond roedd yn rhywbeth a fwynheais mas draw. Yn sicr at y dyfodol byddaf yn ceisio cael profiadau tebyg eto’

‘Pe na bawn i wedi bod yn y gofod hwn – lle’r oedd menywod yn creu celf – rwy’n amau a fuaswn i wedi ei wneud. Ond gan mai yno yr oeddwn i, mewn gofod diogel a lle’r oeddwn yn teimlo ‘mod i wedi fy nerbyn, roedd gen i’r hyder i wneud y pethau hynny ac yn teimlo bod gen i’r gallu i wneud hynny.’

Gateway Glitcher

 


 

This slideshow requires JavaScript.

 

Perfformio ar gyfer y camera: Gwisgoedd gyda Jennifer Taylor

 

‘i glitched’

Gateway Glitcher

 

‘Roeddwn wedi fy synnu a’m rhyfeddu gan uchelgais anhygoel y gwisgoedd a gynhyrchwyd gan y bobl ifanc yn eu hymateb i’r deunyddiau a’r cyfarwyddyd. Gwelwyd nodweddion dychmygus a swreal, manylion cywrain a strwythurau beiddgar a chymhleth wrth i’w gweledigaeth ddatblygu. Roedd y teimlad o fod wedi cyflawni camp a welwyd ar ddiwedd y prosiect yn fendigedig.’

Jennifer Taylor, artist

 


 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Recordio tirweddau sain yn y maes a Golygu Sain yn Fyw gyda Teddy Hunter

 

‘Mae wedi bod yn gyffrous cael rhannu fy medrau i, a galluogi eraill i greu. Trwy weithio’n gydweithredol, tyfodd hyder y bobl ifanc wrth ddefnyddio’r ddesg gymysgu Push ac Ableton. Rwy’n hapus bod y rhai a fu’n cymryd rhan wedi medru mynd â syniadau newydd adref gyda nhw ym maes sain, recordio a pherfformio.’

Teddy Hunter, artist

 


 

This slideshow requires JavaScript.

 

Golygu fideo gyda Gweni Llwyd

 

‘Fe gefais i lwyth o hwyl yn gwrando ar storïau Gweni ynghylch creu delweddau. Ac fe wnes i ddysgu lot am y feddalwedd a fydd yn ddefnyddiol yn y dyfodol o ran gwaith creadigol pellach fy mywyd!’

Gateway Glitcher

 


 

This slideshow requires JavaScript.

 

Perfformio ar gyfer y camera: Perfformydd Bwyd gyda Sophie Lindsey

 

‘Roeddwn i wedi fy synnu gan yr holl ffyrdd y mae modd ymgorffori bwyd i fewn i gelfyddyd!’

‘Fe wnaethom archwilio’r pwnc hwn mewn nifer o ffyrdd gwahanol, gan yn gyntaf edrych ar waith artistiaid eraill, yna wylio arddangosiadau mewn Gŵyl Fwyd, ac yna greu ein gwaith ein hunain.’

‘Fe wnes i fwynhau dysgu’r gwersi damcaniaethol ym mhob sesiwn ac yna dehongli hynny at fy nibenion fy hun.’

‘Roedd gen i ddiddordeb yn y ffaith bod defnyddio cyfrwng unigryw ac anghyffredin yn medru mynegi llawn cymaint â chelfyddyd draddodiadol.’

Gateway Glitchers

 

 


 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

ArtistiaidToril BrancherTeddy HunterSophie LindseyGweni LlwydKelly O’Brien, Jennifer Taylor, Megan Winstone.

Cydlynydd Prosiect: Lauren Heckler

Cofnodydd lluniau: Kelly O’Brien

Gwirfoddolwr Prosiect a Chofnodydd darluniau: Kirsty Ann

Gyda diolch i The Wool Croft, Canolfan Gymunedol Y Fenni, Canolfan Melville a Gŵyl Fwyd Y Fenni.