Gwledd Symudol – Wyliau Bwyd y Fenni

Yr haf hwn bydd Peak yn ymuno â’r artist Bettina Reeves er mwyn creu gosodiadau celf yn yr ugeinfed o Wyliau Bwyd y Fenni. Rydym yn falch tu hwnt o fod yn rhan o’r ŵyl am flwyddyn arall, diolch i gefnogaeth hael Cyngor Tref y  Fenni.

Mae’r gweithiau celf, sydd wedi eu seilio ar themâu megis bwyd a’r bywyd gwledig, wedi eu crogi o do Neuadd y Farchnad ac yn rhan annatod a hoff o’r ŵyl flynyddol.  Ar gyfer gwireddu prosiect eleni mae Bettina wedi dewis thema Gwledd Symudol, ond mae’r manylion yn cael eu cadw’n gyfrinachol am y tro yn ystod y cyfnod hwn sy’n arwain at yr Ŵyl.

Rydym yn chwilio am grŵp ymroddedig o wirfoddolwyr er mwyn ein cynorthwyo i wireddu’r prosiect bendigedig hwn. Does dim angen i chi fod ag unrhyw brofiad blaenorol o greu crefftau gan y bydd Bettina yn eich tywys trwy’r broses gyfan.

“Mae pob cynllun â’r nod o greu argraff nodedig yn ogystal ag ymateb i’r themâu o’r diwylliant gwledig a’r amgylchedd ond rwy’n meddwl hefyd ynghylch sut y medrwn ni gynnwys gwirfoddolwyr o bob gallu a sicrhau bod modd cwblhau’r gwaith o fewn cyfnod byr.”

 

Mae ein prosiect crefftau mewn grŵp diweddaraf gyda Bettina wedi bod yn rhan o’r prosiect cyfrannu torfol ar gyfer y DU gyfan o’r enw Processions, ac yn ystod hwnnw gwelwyd baner Peak yn arwain y dyrfa yn nigwyddiad Caerdydd. Gwnaeth y rhai a fu’n cymryd rhan waith gwych gan ddysgu, nid dim ond fedrau crefft, ond fwynhau hefyd y broses o greu rhywbeth prydferth gyda’n gilydd.

Artist Bettina Reeves works on the sweetcorn bunting for the 2017 Food Festival.

 

 

 

 

 

 

Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae dros 200 o bobl wedi cymryd rhan ym mhrosiect yr Ŵyl Fwyd, gyda rhyw 40 i 50 wedi cyfrannu a mynychu bob blwyddyn, gyda nifer yn dychwelyd yn flynyddol. Dywedodd Rheolwr Cymryd Rhan Peak Rachel Dunlop:

“Mae pawb sy’n cymryd rhan yn teimlo’r fath falchder a theimlad o fod wedi cyfrannu ac yn cael hwyl gyda’i gilydd, ac mae’r hwyl a’r ciniawau gwych yn cyfrannu at y mwynhad sydd ynglŷn â’r prosiect. Mae croeso mawr i wynebau newydd; mae’r prosiect ar gyfer pawb o bob gallu sydd dros 16 mlwydd oed”.

Pe hoffech fod yn rhan o’r prosiect unigryw hwn, e-bostiwch rachel@peak.cymru gyda’ch enw ac er mwyn cadarnhau bod modd i chi fynychu’r sesiynau crefft a drefnwyd. Mae gwaith yn dechrau dydd Mawrth 28 Awst yn stiwdio Peak yng Crugywel, gyda’r prosiect yna yn cael ei gynnal yn ddyddiol (heblaw’r Sul) tan ddydd Mercher 12 Medi.

Cynhelir Gŵyl Fwyd Y Fenni ar benwythnos Sadwrn 15 a Sul 16 Medi. Am ragor o wybodaeth ewch i ymweld â’r wefan: http://www.abergavennyfoodfestival.com/