Hinterlands

Mae Hinterlands yn brosiect dan arweiniad Peak ac Ymddiriedolaeth y Camlesi a’r Afonydd (Canal & River Trust C&RT), gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, sy’n gwahodd artistiaid a chymunedau i archwilio camlas Brycheiniog a Sir Fynwy a’i weld fel lle ar gyfer creadigrwydd, bioamrywiaeth a lles. 

Mae’r prosiect wedi ei leoli ym mhen Pont-y-pŵl camlas Brycheiniog a Sir Fynwy yn sir Torfaen.

 

“Rydym mor ffodus o gael y gamlas mor agos. Rydym eisoes yn ei defnyddio ar gyfer mynd am dro ac i wneud gweithgareddau ond mae’r prosiect hwn wedi amlygu’r potensial aruthrol sydd gan y gofod o ran lles, dysgu a breuddwydio.”
~ Un o drigolion Pont-y-pŵl, 2018

 

Ahoi! Beth sy’n tyfu yma?

 

Bydd Ahoi! Beth sy’n tyfu yma? yn defnyddio hanes y gamlas yn ei swyddogaeth o gario cynnyrch amaethyddol. Bydd yr artistiaid Ella Gibbs ac Owen Griffiths yn gwneud ymchwil ynghylch y cynhyrchu bwyd sy’n digwydd ar lannau’r gamlas ar ei hyd, gan ddefnyddio Junction Cottage ym Masn Pantymoel fel canolfan waith.

Byti Perfformio

 

Bydd Byti Perfformio yn adeiladu ar waith nifer o artistiaid – Tina Pasotra & Edwin Burdis, Stefhan Caddick, Sam HaslerMr & Mrs Clark a fu’n gweithio gyda grwpiau cymunedol yn ystod Cam 1 er mwyn ymateb i ran Torfaen o gamlas Brycheiniog a Sir Fynwy trwy sain, berfformio a’r gair ysgrifenedig. Yn cynnwys llwyfan byti sy’n gweithio ac yn cael ei dynnu gan gwch cul (ynteu geffyl) bydd y cwch yn cael ei drawsnewid i fod yn ofod awyr agored ar gyfer perfformiadau, darlleniadau, cerddoriaeth a sgyrsiau – gan ddod â gweithgarwch i nifer o fannau ar hyd y llwybr tywys.

 

Pont-y-Ddôl

Mae’r Artist Rebecca Chesney yn bwriadu gweithredu comisiwn gwreiddio newydd mewn partneriaeth ag Amgueddfa Pont-y-pŵl, gan ymateb i dreftadaeth unigryw’r dref fel man geni Japanware (proses o osod wyneb lacr ar dunplat). Bydd y cynllunydd tirwedd o fri rhyngwladol Sarah Price yn gweithredu fel ymgynghorydd ar gyfer y prosiect.

 

 

 

 

Am wybodaeth bellach ynghylch Hinterlands Cymru cysylltwch â:

Melissa Appleton, Cynhyrchydd Creadigol melissa.appleton@canalrivertrust.org.uk
Dilynwch y prosiect @HinterlandsWAL

 

 

 


Logo of Canal & River Trust

Colwinston Trust

Mae’r Artist Rebecca Chesney wedi cynnal ymchwil ar hanes diwydiannol yr ardal a’r tir o gwmpas llwybr halio Camlas Brycheiniog a Sir...

Darllen rhagor

Yn ystod Ysgol Haf y Byti Perfformio bu pobl ifanc yn cydweithio gyda’r artistiaid Stefhan Caddick, Teddy Hunter, Sam Hasler a Lara Ward yn...

Darllen rhagor

Bydd Ahoi! Beth sy’n tyfu yma? yn defnyddio hanes y gamlas yn ei swyddogaeth o gario cynnyrch amaethyddol. Bydd yr artistiaid Ella Gibbs ac Owen...

Darllen rhagor