Byti Perfformio

Yn ystod Ysgol Haf y Byti Perfformio bu pobl ifanc yn cydweithio gyda’r artistiaid Stefhan CaddickTeddy HunterSam Hasler a Lara Ward yn ystod wythnos llawn o arbrofi creadigol ar hyd camlas Brycheiniog a Sir Fynwy.

Gan deithio o un pen camlas Brycheiniog a Sir Fynwy i’r llall, gan ddechrau yn Aberhonddu a gorffen ym Masn Pant-y-moel, bu’r stiwdio gelf arbrofol ar ddŵr yn gartref i weithdai arbrofol diwrnod o hyd ym meysydd perfformio, ysgrifennu creadigol, cerfluniau a sain, a’r cyfan oll yn ymateb i amgylchfyd unigrwy’r gamlas. Roedd y cwch ei hun newydd ei hadnewyddu yn arbennig gan Ymddiriedolaeth Camlas Sir Fynwy, Brycheiniog a’r Fenni (MBACT) ar gyfer ei defnyddio at ddibenion cymunedol.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Gan angori am y dydd mewn amrywiol fannau ar hyd y gamlas, daeth y llwybr halio yn safle ar gyfer perfformiadau byr-fyfyr yn ogystal â gweithdai cerflunio ac ysgrifennu creadigol. Bu’r bardd Sam Hasler yn cynorthwyo pobl ifanc i lunio cerddi yn seiliedig ar bethau sarhaus a oedd wedi eu dweud am y gamlas (fel ffordd o dorri trwy delwedd y gamlas a meithrin math o agosatrwydd hoffus), dychmygu trigolion y nos ac ysgrifennu sgript golygfa ffilm fel petasai wedi ei glywed ynteu fel sgript onomatopëig. Gyda’r artist sain Teddy Hunter fe aethom ati i greu synau, sgoriau, i lunio recordiadau maes yn defnyddio hydroffonau yn sownd wrth flaen y cwch, ac yn arbrofi gydag Ableton live. Mae Lara Ward yn gweithio ar ddatblygu gweithdai mewn cydweithrediad â phobl ifanc, ar waith byr-fyfyr ac ymateb i le, a bu hi’n arwain ioga ar lan y gamlas. Cynorthwyodd Stefhan Caddick y bobl ifanc i greu eu hofferynnau cerdd eu hunain yn defnyddio pethau yr oeddent wedi dod o hyd iddynt.

 

“Mae’n ddiddorol meddwl am y gamlas mewn ffyrdd gwahanol, a gwneud hynny yn heriol. I mi roedd gweithio gyda’r artistiaid yn ysbrydoliaeth – mor amal mae’r gamlas yn cael ei weld dim ond fel rhywbeth ar gyfer twristiaeth neu amser hamdden, a roeddwn i’n hoffi dychmygu bywyd arall hollol sy’n dod i’r amlwg yn y nos, neu sydd ar y gweill o dan wyneb y dŵr.”

– person ifanc, Byti Perfformio, 2019

 

This slideshow requires JavaScript.

Diolch aruthrol i Stefhan Caddick, Teddy Hunter, Sam Hasler a Lara Ward am lunio’r gweithdai, ac i MBACT a Ben’s Boats am fod mor hael a chaniatáu i ni ddefnyddio un o’u cychod camlas.

 

Lluniau gan Vaida Barzdaite.

 

Mae Stefhan Caddick yn artist sydd wedi ei leoli yng Nghymru sy’n gweithio ym meysydd ffilm, gosod, sain a pherfformio. Mae ei ddull o weithio yn aml yn ymwneud cydweithredol sy’n dod o hyd i ddeunyddiau oddi wrth sefydliadau, cymunedau ac unigolion. Mae’n diddori yn y broses ei hun, a weithiau bydd Caddick yn dyfeisio sustemau addurniedig o weithio sy’n cyfuno’r prudd a’r doniol. Derbyniodd wobr Cymru Greadigol sylweddol oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru (2013), ac wedi ei gomisiynu i arwain prosiectau sydd wedi cynnwys: As a Raven Knows of Singing (2018) ar gyfer y Landmark Trust, Variable Message Sign (2018) ar gyfer G39, Noctule (2016) ar gyfer Gŵyl y Dyn Gwyrdd a Peak a Specific Gravity (2016) ar gyfer Symposiwm Ryngwladol Celfyddyd Electronaidd. Ar hyn o bryd mae Caddick yn ddarlithydd gwadd mewn Technolegau Cerddorol Creadigol yng Ngholeg Prifysgol Cymru.

 


Logo of Canal & River TrustThe Henry Smith Charity logo

Mae’r Artist Rebecca Chesney wedi cynnal ymchwil ar hanes diwydiannol yr ardal a’r tir o gwmpas llwybr halio Camlas Brycheiniog a Sir...

Darllen rhagor

Yn ystod Ysgol Haf y Byti Perfformio bu pobl ifanc yn cydweithio gyda’r artistiaid Stefhan Caddick, Teddy Hunter, Sam Hasler a Lara Ward yn...

Darllen rhagor

Bydd Ahoi! Beth sy’n tyfu yma? yn defnyddio hanes y gamlas yn ei swyddogaeth o gario cynnyrch amaethyddol. Bydd yr artistiaid Ella Gibbs ac Owen...

Darllen rhagor