Hinterlands

Mae Hinterlands yn rhaglen genedlaethol newydd, dan arweiniad yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, ac wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a Chyngor Celfyddydau Cymru, gwahoddir artistiaid i archwilio posibiliadau coridorau dŵr fel gofod creadigol mewn pump o gymunedau ar draws Lloegr a Chymru.

 

Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer Hinterlands o hanes camlesi, datblygiad technolegol allweddol yn deillio o’r Oleuedigaeth, ac yn ennyn yr un ysbryd o chwyldro cymdeithasol a dyfeisgarwch i ysbrydoli artistiaid i ail-ddychmygu dyfodol ar gyfer y llwybrau dyfriol hyn fel y gofodau diwylliannol hiraf a’r mwyaf hygyrch yn y DU.

Y lleoliad yng Nghymru sy’n darged i’r Ymddiriedolaeth yw rhan isaf Camlas Mynwy ac Aberhonddu ym Mwrdeistref Sirol Torfaen. Bydd Peak yn gweithio mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd er mwyn dwyn ynghyd Cynhyrchydd Creadigol a chymunedau partner, pobl leol ac artistiaid a fydd, gyda’i gilydd, yn datblygu ac yn cefnogi rhwydweithiau, cyfathrebu a phrosiectau cydweithredol er mwyn rhoi hwb i hybu potensial creadigol yr ardal. Bydd y prosiect yn galluogi archwiliad dan arweiniad artist o’r gamlas yn ardal Pont-y-pŵl, ac archwilio’r posibiliadau ar gyfer rhoi hwb i ffyniant yr ardal a chysylltiadau diwylliannol newydd.

Digwyddiadau Ar Y Gorwel

 

Tro dros nos

Bydd yr artist Sam Hasler yn arwain tro trwy’r gwyll ar hyd y gamlas. Wrth i’r haul fachlud byddwn yn dod i arfer â thirwedd camlas Mynwy a Brycheiniog yn y nos, gan gael mynediad i fyd dychmygol ystlumod, sombis a chreaduriaid y nos ar y gamlas!

 

 

 

Parti yn y Parc

Ymunwch â ni er mwyn dathlu cam cyntaf Hinterlands ar hyd camlas Mynwy a Brycheiniog! Trwy gydol y prynhawn bydd Mr Mrs Clark yn perfformio gwaith newydd wedi ei lunio o’ch holl gyfraniadau a bydd tîm Hinterlands yn bresennol yn y stiwdio blwch ceffylau, yn rhannu’r gwaith y mae’r artistiaid a’r cymunedau wedi ei greu yn ystod cam 1.

Byddwn hefyd yn lansio ein map newydd o gamlas Mynwy a Brycheiniog, sy’n cynnwys mannau arbennig a nodweddion o’r tirwedd a ddewiswyd gan drigolion a charwyr y rhan hon o’r gamlas.

Mae wedi bod yn daith dros y misoedd diwethaf yn darganfod rhyfeddodau camlas Mynwy a Brycheiniog. Dyma uchafbwynt!