Illumine

“Rwy’n mwynhau mynd allan i’r awyr agored a gweld sut y gall celf gyfuno neu effeithio lle yr ydym.’

 

Mae Illumine yn brosiect hyfforddiant celfyddydau digidol blwyddyn o hyd ar gyfer ‘Crewyr Delwedd’ ifanc (16-25 oed) reolir a chydlynir gan Peak ar ran Cyngor Sir Powys. Wedi dechrau yn y Gwanwyn, mae ein Crewyr Delwedd yn gweithio gydag artistiaid a gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant i ‘ail-ddychmygu’ Bannau Brycheiniog a’r ardal ehangach, i greu cynnwys digidol gwreiddiol i’w arddangos yn ‘Y Gaer’, canolfan ddiwylliannol newydd Aberhonddu sy’n agor yn ystod Gaeaf 2018.

 

 

Mae’r prosiect yn cynnwys gweithdai, preswyliadau bychain, ymweliadau stiwdio a saethu ar lleoliad. Drwy gydol yr Haf, bu’r cyfranogwyr yn gweithio gydag artistiaid, gan gynnwys y ffotograffydd Clémentine Schneidermann a’r Dylunydd Ffasiwn Charlotte James, yn ogystal âg artist comisiwn Peak yn Y Dyn Gwyrdd, Natasha Russell, i gyd-gynhyrchu gwaith ar gyfer Stiwdo’r Bocs Cludo Ceffylau dros benwythnos yr ŵyl. Gweithiodd Cathy Robinson o Stiwdios BBC Connected gyda’r Crewyr Delwedd dros gyfnod preswyl byr i archwilio ‘seinlunio’ a buont ar ymweliad â Chaerdydd am daith o gwmpas Stiwdios 4pi a thaith gyda Lisa Edgar, Uwch Guradur Ffotograffiaeth, Amgueddfa Cymru, yn ogystal â thrip i Oriel IKON Birmingham.

 

Drwy gydol yr Hydref, bydd y Crewyr Delwedd yn gweithio gydag artistiaid eraill i ddechrau tafoli a golygu cynnwys, cael mynediad i gasgliadau Amgueddfa Brycheiniog ac archwilio ffyrdd i arddangos y gwaith yn Y Gaer.

 

Animations with Ewan Jones Morris from Peak on Vimeo.

 

Mae bwrsariaethau cynhaliaeth o hyd at £500 y pen ar gael i gynorthwyo pobl ifanc gyda chostau bwyd, teithio a deunyddiau. I ddarganfod mwy neu i gymryd rhan cysylltwch â Rachel Dunlop, Rheolwr Cyfranogi rachel@peak.cymru / t: 01873 811579

 

 

 Mae ein gwneuthurwyr delweddau prosiect Illumine wedi bod yn brysur yn creu cofnod o Bowys pan fu’r criw yn gweithio gyda Jon Pountney ac yn defnyddio camerâu tafladwy.

 

 

 

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid Cymunedau Gweldig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Mae Illumine hefyd yn derbyn cyllid gan Gyngor Sir Powys a Chronfa Datblygiad Cynaliadwy Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.