Land Acts

Mae Land Acts yn cyflwyno gwaith pum artist, sy’n archwilio grym y tir a’r profiad gwledig, cyfoes ar y cyd.

Stefhan Caddick, Rebecca Chesney, Morag Colquhoun, Ella Gibbs ac Owen Griffiths.

Mae’r artistiaid dan sylw yn gweithio’n agos gydag unigolion a chymunedau drwy eu harferion celfyddydol i ystyried y cysylltiad a’r potensial rhwng defnydd tir ac economïau lleol, dosbarth, newid yn yr hinsawdd, addysg a chynhyrchu bwyd.

Mae’r arddangosfa hon a’r rhaglen o sgyrsiau a gweithgareddau yn ystyried rhai o’r prosiectau hyn ac yn cychwyn sgyrsiau newydd am rôl yr artist wrth ein helpu ni i gyd i adfyfyrio ar ein perthynas â’r tir a sut y gallwn ei hailddychmygu ar gyfer y dyfodol.

Cyflwynir Land Acts ar y cyd â Oriel Myrddin, a hi yw’r brif oriel o’i bath yn ne-orllewin Cymru. Mae gan yr oriel raglen gyfoes uchelgeisiol ac mae’n uchel ei pharch yn y sector. Cartref Oriel Myrddin yw adeilad rhestredig o Oes Fictoria ynghanol Caerfyrddin, ac mae gan yr oriel swyddogaeth hanfodol bwysig o ran egni diwylliannol a hunaniaeth y dref.

 

https://orielmyrddingallery.co.uk/cy/

 

Llun: Rebecca Chesney