Maniffesto

Canllaw i werthoedd Peak yw’r Maniffesto, wedi eu distyllu mewn i chwe gair allweddol:

Creadigrwydd, Amser, Hyder, Lle, Gofal a Potensial. Crëwyd y Maniffesto gan dros 40 o bobl, gan gynnwys Artistiaid, Pobl Ifanc, Staff, Gwirfoddolwyr ac Ymddiriedolwyr, gyda’r artist Bella Kerr yn tywys y broses mewn cyfres o weithdai yn 2019. Ymarferodd Bella ‘ysgrifennu rhydd’ – sef ‘sgwennu’n dawel, heb stopio – a galluogodd pobl i ddatgloi eu cysylltiad a’u profiad gyda Peak.

Roedd sgyrsiau, gweithgaredd greadigol, profiad cymunedol a siarad allan yn uchel yn ganolog i’r broses, a darparwyd ffynhonell werthfawr o eiriau ac ymadroddion allweddol.