Peak Collective

Mae’r Mynydd Du yn gartref i gymuned fywiog o artistiaid, awduron a gwneuthurwyr. Mae Cydweithfa Peak yn cefnogi’r gymuned yma trwy ddarparu rhaglenni datblygu proffesiynol a darparu lle i gyfarfod a chysylltu.

 

Made in Roath

14-21 Hydref
Tessa Waite yng Nhŷ Gwydr Parc y Rhath, Caerdydd

 

Bob mis Hydref mae Made in the Roath yn cynnal gŵyl wythnos o hyd yn llawn digwyddiadau ac arddangosfeydd sy’n cyflwyno’r doniau lleol gorau ochr yn ochr ag artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol. Eleni, mae Made in Roath yn cydweithio â Peak Collective i gomisiynu’r artist Tessa Waite i gyflwyno gwaith newydd sy’n ymateb i amgylchedd amrywiol a synhwyraidd Tŷ Gwydr a Gardd Fotaneg Parc y Rhath.

Ewch i wefan yr ŵyl am fanylion llawn ac amseroedd agor:

www.madeinroath.com / www.tessawaite.co.uk

 

Cefnogir Made in Roath gan Gyngor Celfyddydau Cymru

 

***

Fearghus Ó Conchúir

Iau 1 Tachwedd, 6-8pm,
Stiwdio Peak, Crughywel
Cyflwyniad a Chwestiynau am 6pm / Swper Dewch a Rhannu am 7pm

 

Mae Fearghus Ó Conchúir yn goreograffydd, artist dawns a Chyfarwyddwr Artistig newydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Rydym yn falch iawn o groesawu Fearghus i stiwdio Peak am gyflwyniad anffurfiol am ei waith a rôl yr ‘artist fel arweinydd’.

Tocynnau

www.fearghus.net

 

***

 

Gweithdy Ysgrifennu: Deall Eich Naratif

Mawrth 6 Tachwedd, 10 am-1pm
Stiwdio Peak, Crughywel

 

Bydd yr awdur poblogaidd Helena Attlee yn arwain y gweithdy hanner diwrnod hwn ar gyfer gweithwyr llawrydd creadigol. Mae ein straeon yn diffinio pwy yr ydym ni a beth rydym yn ei wneud. Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i nodi stori eich gwaith chi a’i gyfathrebu’n effeithiol i gynulleidfaoedd, cleientiaid a chymunedau.

Tocynnau

www.helena-attlee.com

 

***

Together and Sunspell

Mae Together and Sunspell yn brosiect ffotograffiaeth newyddiadurol gan Irina a Silviu, deuawd artistiad o Sir Fynwy, gyda’r nôd o gysylltu â phobl sy’n frwdfrydig am yr hyn maent yn ei wneud, ac am ddal ciplun o bwy yr ydynt a’r byd o’u cwmpas. Mae Peak yn cydweithio â Together & Sunspell i ddod â stori llun a chyfweliad i chi bob tymor o un o’r ymarferwyr yr ydym yn gweithio â nhw. Gwelwch stori’r tymor hwn gyda’r artist Ella Gibbs ar wefan T&S neu dudalen we Cydweithfa Peak.

www.togetherandsunspell.com

***

 

ARBEDWCH Y DYDDIAD – cofrestrwch am e-gylchlythyr Cydweithfa Peak am ragor o wybodaeth am ein digwyddiad Ymgynulliad Gaeaf Iau 6 Rhagfyr.

 

***

We would like to keep you updated on the latest activities, events and opportunities available to members of Peak Collective. If you would like to receive updates through our e-newsletter and occasional email notifications, just subscribe below.

 

We use a third party provider, MailChimp, to deliver our e-newsletter. We gather statistics around email opening and clicks using industry standard technologies to help us monitor and improve our e-newsletter. For more information, please see MailChimp’s privacy notice. Your details are held securely and will be used exclusively to inform you of news relating to Peak Collective. They will not be passed on to any other third party.

You can unsubscribe here at any time or via the link in your Peak Collective email. Read more about Peak’s Privacy Policy.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Taith grŵp I’r Mynyddoedd Duon trwy’r gwyll ac i’r tywyllwch gan artist symud, Simon Whitehead     Rhannwch eich profiad o’r...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Jan 11

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Ionawr 11, 2019 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Jan 12

TRIBE

Ionawr 12, 2019 @ 2:00 pm - 4:30 pm
Jan 28

Gwneud Basgedi gyda Mary Zammit

Ionawr 28, 2019 @ 10:00 am - 2:30 pm