PLATFFORM 2

Art Night a Peak: Alberta Whittle

18 Mehefin – 18 Gorffennaf 2021, Platfform 2

Rydym yn hynod falch o fod yn cydweithio gydag Art Night a Thrafnidiaeth dros Gymru er mwyn cyflwyno gweithiau ffilm gan yr artist o’r Alban a Barbados, Alberta Whittle yn Platfform 2, sef gofodau prosiect Newydd yng ngorsaf reilffordd y Fenni yn y gororau. Wrth i ni weld cyfyngiadau’r pandemig yn dechrau codi, bydd y rhaglen haf gyntaf hon yn lansio lleoliad celfyddydol newydd a phartneriaeth newydd er mwyn ein cynorthwyo i ail-ddychmygu y posibiliadau i ni yn lleol ac yn fyd-eang o ran ein dyfodol. Mae gwaith Alberta yn ein gwahodd i fyfyrio ar ‘hanes gyda dehongliadau gwahanol, coloneiddio hinsawdd, trawma a iachâd’*ar un o brif lwybrau trafnidiaeth Cymru sydd â’i gysylltiadau ei hun â gwrthdaro dros y ffin, diwydiant, ac economi sy’n seiliedig ar alldynnu.

Wedi ei guradu gan Helen Nisbet, mae Art Night 2021 yn nodi pum-mlwyddiant y digwyddiad. Er mwyn dathlu’r garreg filltir hon bydd Art Night yn ymestyn yr amser y caiff ei gynnal dros fis cyfan o ddigwyddiadau gyda’r nos o Fehefin 18 hyd at Orffennaf 18 (fydd yn cyd-daro gyda heuldro’r haf), a fydd yn digwydd led-led y wlad.

Trwy gyd-weithio gyda phartneriaid newydd wedi eu lleoli mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig led-led y wlad, bydd Art Night yn dathlu ffordd o weithio’n ddatganoledig ac wedi ei ddosbarthu – gan barhau i roi artistiaid a’u syniadau flaenaf yn y rhaglen a chreu rhwydweithiau ac eco-sustemau cyd-gysylltiedig, rhyngwladol ar gyfer artistiaid, sefydliadau celfyddydol a chynulleidfaoedd.

Image caption: Alberta Whittle, Holding the Line, film still, 2021

Bydd Platfform 2 yn cyflwyno rhaglen wedi ei churadu o weithiau ffilm gan Alberta Whittle yn cynnwys sgrinio comisiwn Art Night sef Holding the Line ar ddiwedd yr ŵyl. Bydd yr arddangosfa ar agor ar ddyddiau Gwener a Sadwrn trwy gydol yr ŵyl a bydd rhaglen o ddigwyddiadau yn cynnwys sgyrsiau a grwpiau darllen a fydd yn gwahodd pobl ifanc, artistiaid a chymunedau lleol i ymateb i waith Alberta Whittle.

Mae Alberta Whittle yn artist o Farbados a’r Alban sy’n gweithio ar draws cyfryngau ffilm, cerfluniau, print gosodiadau a pherfformiadau. Mae’n byw a gweithio yn Glasgow. Enillodd wobr Margaret Tait yn 2018, Gwobr Artist Frieze yn 2020 a derbyn addysged Gwobr, hefyd yn 2020. Bydd Alberta Whittle yn cynrychioli’r Alban yn y 59fed Arddangosfa Gelf – La Biennale di Venezia yn 2022.

*Raquel Villar Pérez yn sgwrsio gyda Alberta Whittle, i weld o fynd at: https://africanah.org/alberta-whittle-barbados/