Processions

Mae Processions yn brosiect celf i ddathlu canmlwyddiant pleidlais i fenywod. Roedd Peak yn un o 100 o sefydliadau sy’n gweithio gydag artistiaid benywaidd yn ystod y cyfnod sy’n arwain at y digwyddiad, fel rhan o raglen greadigol led-led y wlad, sy’n rhan o raglen gyhoeddus helaeth o weithdai creadigol.

 

Roeddem yn falch tu hwnt i fedru cyhoeddi ein cefnogaeth ar gyfer PROCESSIONS, gwaith celf cymryd rhan torfol er mwyn nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl, a roddodd yr hawl am y tro cyntaf i fenywod Prydain bleidleisio.

Roedd y prosiect yn gwahodd menywod a merched o bob cwr o’r DU i ddod ynghyd ar strydoedd Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain dydd Sul 10 Mehefin 2018 er mwyn nodi’r garreg filltir arwyddocaol hon, trwy bortread byw a theimladwy o fenywod yn yr unfed ganrif ar hugain. Roeddem yn falch ein bod wedi ein dewis yn grŵp i ddal y faner ar flaen gorymdaith Caerdydd.

Llongyfarchiadau i’r holl grwpiau, y sefydliadau a’r unigolion led-led y DU a fu’n rhan o’r achlysur hanesyddol hwn. Diolch o galon i holl fenywod y grŵp gorymdeithio yn cynnwys yr artist blaen Bettina Reeves a Seren Fenoulhet o Peak. Rydym yn falch tu hwnt ohonoch.

Llun gan Nanette Hepburn

 

Cynhyrchir PROCESSIONS gan Artichoke a’i gomisiynu gan 14-18 NOW, rhaglen gelfyddydol y DU i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, gyda chefnogaeth oddi wrth y Loteri Cenedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr a Chronfa Treftadaeth y Loteri, ac oddi wrth yr Adran Diwylliant Cyfryngau a Chwaraeon.

Cynhyrchir PROCESSIONS Caerdydd gan Artichoke mewn partneriaeth â Gŵyl y Llais a Chanolfan Mileniwm Cymru.