Cymru Yn Fenis

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi fod Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogiad wedi ei ddewis gan Cyngor Celfyddyday Cymru fel un o bedwar goruchwylwyr arweiniol am Cymru yn Fenis blwyddyn yma.

 

Mae Rachel yn rhan o’r Rhaglen Goruchwylio Arbennig, sydd yn cynnig cyfleoedd i artisitiaid newydd, curaduron, addysgwyr, awduron a myfyrwyr presennol i ennill profiad rhyngwladol.

Ar hyn o bryd mae Rachel yn Biennale Fenis, yn hwyluso ymwelwyr i brofi cyflwyniad artist Sean Edwards, gyda partner arweiniol Ty Pawb.

Mae Rachel yn gweithio ochr yn ochr gyda tim gwych – Cyngor Celfyddydau Cymru, Curadur Marie-Anne McQuay, curadur cynorthwyol Louise Hobson a g39.

Mwy o diweddariadau ar Instagram!

 

 

 

Llongyfarchiadau Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogi, sydd wedi derbyn Gwobr Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau. Mae’r wobr hon, a...

Darllen rhagor

Mae ymgynghorwyr artistig Peak yn hysbysu ac arolygu ein rhaglen greadigol.   Mae’r panel o wirfoddolwyr yn cwrdd dair gwaith...

Darllen rhagor

Ymgynghoriaeth Celfyddyd Gyfoes Mae Peak yn falch tu hwnt o fod yn gweithredu fel ymgynghorydd i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru,...

Darllen rhagor

Roedd Cyfarwyddwr Creadigol Peak, Rebecca Spooner yn Gymrawd Clore Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystod 2017/18. Rhwng 23ain – 25ain Mawrth...

Darllen rhagor

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi fod Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogiad wedi ei ddewis gan Cyngor Celfyddyday Cymru fel...

Darllen rhagor