Panel Cynghori Artistig

Mae ymgynghorwyr artistig Peak yn hysbysu ac arolygu ein rhaglen greadigol.

 

Mae’r panel o wirfoddolwyr yn cwrdd dair gwaith y flwyddyn yn stiwdio Peak yng Ngrucywel yn ogystal â bod yn gysylltiedig â phrosiectau a digwyddiadau penodol. Mae’r panel yn cyfrannu at ddatblygu, arolygu a chraffu ar bolisi a gweithredu celfyddydol Peak. Mae ein hymgynghorwyr yn darparu cefnogaeth sylweddol i dîm y staff gan ddarparu adborth o bwys, cynorthwyo gyda rheoli risg artistig, llunio cysylltiadau newydd a dynodi cyfleoedd.

Caiff y panel ei gadeirio gan ymddiriedolwyr Peak Oliver Fairclough (cadeirydd), cyn geidwad celf Amgueddfa Genedlaethol Cymru, a Stephanie Allen (dirprwy gadeirydd), Cyfarwyddwr Gweithredol, Arts&Heritage.

Isod medrwch ddarllen cyfweliadau gyda’n Hymgynghorwyr gan Together & Sunspell.

 

Adrian Lambert – Pennaeth y Staff, Gŵyl y Gelli a chyn Gyfarwyddwr Artistig, Rural Media Company

Man leaning on a desk

 

Lisa Edgar – Ceidwad Celf, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a chyn Bennaeth Addysg, Ffotogallery

 

Woman in an art gallery

 

Melissa Hinkin – Swyddog Arddangosfeydd, Artes Mundi a Chynhyrchydd Llawrydd

 

Woman standing beside wall of white post-it notes

Mae ymgynghorwyr artistig Peak yn hysbysu ac arolygu ein rhaglen greadigol.   Mae’r panel o wirfoddolwyr yn cwrdd dair gwaith...

Darllen rhagor

Ymgynghoriaeth Celfyddyd Gyfoes Mae Peak yn falch tu hwnt o fod yn gweithredu fel ymgynghorydd i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru,...

Darllen rhagor

Roedd Cyfarwyddwr Creadigol Peak, Rebecca Spooner yn Gymrawd Clore Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystod 2017/18. Rhwng 23ain – 25ain Mawrth...

Darllen rhagor

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi fod Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogiad wedi ei ddewis gan Cyngor Celfyddyday Cymru fel...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

There are no upcoming events at this time.