Panel Cynghori Artistig

Mae ymgynghorwyr artistig Peak yn hysbysu ac arolygu ein rhaglen greadigol.

 

Mae’r panel o wirfoddolwyr yn cwrdd dair gwaith y flwyddyn yn stiwdio Peak yng Ngrucywel yn ogystal â bod yn gysylltiedig â phrosiectau a digwyddiadau penodol. Mae’r panel yn cyfrannu at ddatblygu, arolygu a chraffu ar bolisi a gweithredu celfyddydol Peak. Mae ein hymgynghorwyr yn darparu cefnogaeth sylweddol i dîm y staff gan ddarparu adborth o bwys, cynorthwyo gyda rheoli risg artistig, llunio cysylltiadau newydd a dynodi cyfleoedd.

Caiff y panel ei gadeirio gan ymddiriedolwyr Peak Oliver Fairclough (cadeirydd), cyn geidwad celf Amgueddfa Genedlaethol Cymru, a Stephanie Allen (dirprwy gadeirydd), Cyfarwyddwr Gweithredol, Arts&Heritage.

Isod medrwch ddarllen cyfweliadau gyda’n Hymgynghorwyr gan Together & Sunspell.

 

Adrian Lambert – Pennaeth y Staff, Gŵyl y Gelli a chyn Gyfarwyddwr Artistig, Rural Media Company

Man leaning on a desk

 

Lisa Edgar – Ceidwad Celf, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a chyn Bennaeth Addysg, Ffotogallery

 

Woman in an art gallery

 

Melissa Hinkin – Swyddog Arddangosfeydd, Artes Mundi a Chynhyrchydd Llawrydd

 

Woman standing beside wall of white post-it notes

Llongyfarchiadau Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogi, sydd wedi derbyn Gwobr Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau. Mae’r wobr hon, a...

Darllen rhagor

Mae ymgynghorwyr artistig Peak yn hysbysu ac arolygu ein rhaglen greadigol.   Mae’r panel o wirfoddolwyr yn cwrdd dair gwaith...

Darllen rhagor

Ymgynghoriaeth Celfyddyd Gyfoes Mae Peak yn falch tu hwnt o fod yn gweithredu fel ymgynghorydd i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru,...

Darllen rhagor

Roedd Cyfarwyddwr Creadigol Peak, Rebecca Spooner yn Gymrawd Clore Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystod 2017/18. Rhwng 23ain – 25ain Mawrth...

Darllen rhagor

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi fod Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogiad wedi ei ddewis gan Cyngor Celfyddyday Cymru fel...

Darllen rhagor