Penwythnos preswyl ar gyfer Cymrodyr Clore

Roedd Cyfarwyddwr Creadigol Peak, Rebecca Spooner yn Gymrawd Clore Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystod 2017/18. Rhwng 23ain – 25ain Mawrth 2019, chwe mis ar ôl diwedd ei chyfnod yn gymrawd, darparodd Rebecca lety a chroeso am benwythnos yn y Mynyddoedd Duon ar gyfer Cymrodyr Clore #14 (2017/18).

 

 

Roedd y criw yn cynrychioli traws-doriad hynod amrywiol o unigolion proffesiynol sy’n gweithio ym maes y celfyddydau a’r diwydiannau creadigol, yn cynnwys cerddoriaeth, theatr, celf weledol, llenyddiaeth, y cyfryngau ac amgueddfeydd. Rhoddodd y cymrodyr groeso cynnes i’r siaradwyr gwadd nodedig a fu’n hael o ran rhannu eu safbwyntiau:

 

Kully Thiarai, Cyfarwyddwr, National Theatre Wales

Miranda Ballin, Cyfarwyddwr Artistig, Sparc, Valleys Kids

Jude Rogers, Gohebydd y Celfyddydau a Diwylliant

Owen Sheers, awdur a Ben Rawlence, awdur – yn trafod prosiect Coleg y Mynyddoedd Duon

Rhiannon White, Cyfarwyddwr Artistig Common Wealth

Owen Griffiths, Artist

 

This slideshow requires JavaScript.

 

‘Roedd hi’n wych cael cwrdd eto â´r criw. Teithiodd y cymrodyr o Lundain, Sunderland, Manceinion, Iwerddon a Norwich i stiwdio Peak. Roeddwn i’n awyddus iddynt gael rhyw achlust o sut y mae diwylliant yn wahanol ac yn teimlo’n wahanol yng Nghymru, er gwaetha’n bod ni dair awr yn unig o Lundain, roeddwn i eisiau i’r cymrodyr ddeall eu bod yn dod i wlad wahanol – nid dim ond yn ymweld â lle prydferth i dreulio’r penwythnos. Mae diwylliant a chymuned yn wahanol yma, ac mae’r arweinwyr celfyddydol yn adlewyrchu hynny. Pobl megis Miranda Ballin, Rhiannon White ac Owen Griffiths sy’n ymgorffori’r dynesiad dilys, ymatebol sy’n rhoi gwerthoedd yn gyntaf. Roedd hi’n ysbrydoliaeth clywed am yr hyn yr oedd y siaradwyr wedi dysgu a’i brofi, a chynigiodd y cymrodyr ddiolch o waelod calon iddynt.’

 

Rebecca Spooner

 

Mae Rhaglen Arweinyddiaeth Clore â’r nod o ‘ysbrydoli a darparu’r offer i arweinwyr gael effaith gadarnhaol ar gymdeithas trwy arwain diwylliant yn wych.’

 

Yn ystod ei chyfnod fel cymrawd, treuliodd Rebecca gyfnod bant o’i gwaith yn Peak er mwyn cwblhau secondiad yn Oriel Whitworth, Manceinion. Yn ogystal bu ar ymweliadau astudio yn Celf Gyfoes Dundee, Oriel Genedlaethol Iwerddon, Turner Cyfoes a Dinas Diwylliant Hull a chafodd ei dewis ar gyfer lle ar raglen Tate Intensive 2018, rhaglen ryngwladol yn y Tate Modern ‘sy’n canolbwyntio ar y cwestiynau allweddol sy’n wynebu orielau celf yn yr unfed ganrif ar hugain’.

 

Mae Rebecca yn hapus bob amser i drafod ei phrofiad fel Cymrawd Clore a chefnogi eraill o Gymru sy’n dymuno cyflwyno cais. Cysylltwch â hi trwy e-bostio rebecca@peak.cymru.

 

Diolch i The Angel Bakery, Y Fenni am baratoi bwydlen o gynnyrch lleol blasus dros y penwythnos.

Llongyfarchiadau Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogi, sydd wedi derbyn Gwobr Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau. Mae’r wobr hon, a...

Darllen rhagor

Mae ymgynghorwyr artistig Peak yn hysbysu ac arolygu ein rhaglen greadigol.   Mae’r panel o wirfoddolwyr yn cwrdd dair gwaith...

Darllen rhagor

Ymgynghoriaeth Celfyddyd Gyfoes Mae Peak yn falch tu hwnt o fod yn gweithredu fel ymgynghorydd i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru,...

Darllen rhagor

Roedd Cyfarwyddwr Creadigol Peak, Rebecca Spooner yn Gymrawd Clore Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystod 2017/18. Rhwng 23ain – 25ain Mawrth...

Darllen rhagor

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi fod Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogiad wedi ei ddewis gan Cyngor Celfyddyday Cymru fel...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Sat 25

Darlunio Byw gyda Tony Tribe

Ebrill 25 @ 10:00 am - 3:00 pm