Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ymgynghoriaeth Celfyddyd Gyfoes

Mae Peak yn falch tu hwnt o fod yn gweithredu fel ymgynghorydd i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru, gan gynnig hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer adeiladau o bwysigrwydd treftadol er mwyn iddynt ddatblygu eu rhaglenni celfyddydol.

 

Writing in black ink on white paper in broad brushstrokes that reads "Beyond Picturesque"

Bydd y gwaith ymgynghorol hwn yn cefnogi dulliau cynaliadwy o weithio, o ddatblygu cynulleidfaoedd a chomisiynu artistiaid fel rhan o raglen yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ‘Trust New Art’, ar gyfer datblygu celfyddyd gyfoes wedi ei ysbrydoli gan leoliadau.

Trwy gydol 2019 bydd Rebecca Spooner, Cyfarwyddwr Creadigol Peak yn mentora lleoliadau amrywiol yn ardal de Cymru. Yn ystod y gwanwyn gweithiodd Rebecca gyda’r artist Owen Griffiths er mwyn hwyluso gweithdai gyda staff yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o Erddi Dyffryn, Dinefwr, Gardd Goedwig Colby a Thŷ Tredegar.

Bu’r gweithdai yn archwilio’r adnoddau sydd eisoes ar gael a’r amrywiol gyd-destunau y mae’r gwahanol leoliadau yn bodoli o’u mewn, yn cynnwys y storïau sydd heb eto eu hadrodd, a chyflwyno enghreifftiau ehangach o weithredu celfyddyd gyfoes gyda lleoliadau treftadaeth led-led y DU ac yn rhyngwladol.

Nod y gweithdai oedd ennyn hyder a chefnogi’r wybodaeth sydd eisoes gan staff a’u cynorthwyo i ddatblygu’r cyfleoedd unigryw sydd ar gael ganddynt ar gyfer artistiaid a chynulleidfaoedd ac ystyried pam a sut y byddent yn dymuno gweithio gydag artistiaid.

Mae’r gweithgarwch ymgynghorol hwn yn cael ei ddarparu fel rhan o’r Memorandwm Dealltwriaeth a lofnodwyd yn ddiweddar rhwng yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chyngor Celfyddydau Cymru.

 

 

Gwasanaethau Ymgynghori

Mae Peak ar gael er mwyn darparu gwasanaethau ymgynghorol ar gyfer y sectorau diwylliannol, treftadaeth ac amgylcheddol. Pe hoffech drafod eich anghenion ymgynghorol gyda Peak yna cysylltwch, os gwelwch yn dda, gyda Rebecca Spooner, ein Cyfarwyddwr Creadigol

rebecca@peak.cymru / 01873 811579

 

Lluniau gan Owen Griffiths

Llongyfarchiadau Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogi, sydd wedi derbyn Gwobr Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau. Mae’r wobr hon, a...

Darllen rhagor

Mae ymgynghorwyr artistig Peak yn hysbysu ac arolygu ein rhaglen greadigol.   Mae’r panel o wirfoddolwyr yn cwrdd dair gwaith...

Darllen rhagor

Ymgynghoriaeth Celfyddyd Gyfoes Mae Peak yn falch tu hwnt o fod yn gweithredu fel ymgynghorydd i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru,...

Darllen rhagor

Roedd Cyfarwyddwr Creadigol Peak, Rebecca Spooner yn Gymrawd Clore Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystod 2017/18. Rhwng 23ain – 25ain Mawrth...

Darllen rhagor

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi fod Rachel Dunlop, ein Rheolwr Cyfranogiad wedi ei ddewis gan Cyngor Celfyddyday Cymru fel...

Darllen rhagor