Tag Archives: courses

Crochenwaith gyda Martin Craddock

 

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Gan ganolbwyntio ar y broses o greu, bydd y cwrs ymarferol hwn yn cyflwyno’r technegau hanfodol sydd ynghlwm â gweithiau cerameg wedi eu gwneud â llaw. Bydd Martin Craddock, ein crochenydd wedi ei hyfforddi, yn eich tywys trwy droelli, slabio a chreu dysglau wedi eu gwasgu mewn mowld. Bydd cyfleoedd lu hefyd i ddefnyddio’r olwyn grochenwaith. Gall y rhai sy’n cymryd rhan weithio hefyd ar brosiectau personol o dan gyfarwyddyd Martin a chreu eitemau ar gyfer eich cartref, gardd ayb. Yn addas ar gyfer dechreuwyr yn ogystal â rhai gyda pheth profiad. Yn cynnwys costau tanio a mynediad i offer arbenigol.

DYDDIAU GWENER 2-5pm
11 Ionawr- 22 Chwefror + 8 Mawrth – 5 Ebrill
£170 am 6 wythnos / £305 am 12 wythnos

Darlunio Botanegol gyda Debbie Devauden

Bydd ein tiwtor Debbie Devauden yn eich tywys trwy’r technegau amrywiol sydd ar gael er mwyn creu darlun botanegol cywir llawn manylder. Bydd cyfle gennych i weithio trwy ddefnyddio ysgrifbin a golchiad lliw neu ddysgu mwy am rai o’r dulliau sydd ar gael ar gyfer creu darlun dyfrlliw pur. Mae Debbie yn diwtor profiadol gyda Diploma mewn Darlunio Botanegol oddi wrth The English Garden School yng Ngardd Ffisig Chelsea. Mae Debbie wedi arddangos ei gwaith yn helaeth, yn cynnwys arddangosiadau Cymdeithas yr Artistiaid Botanegol yn Llundain.

Mae’r gweithdy yn addas ar gyfer dechreuwyr llwyr, yn ogystal â’r rhai sydd eisoes â pheth profiad.

Darperir deunyddiau. Dewch â llyfr sgetsio os oes gennych chi un.

SADWRN, 6 Ebrill
10am – 3pm
£45

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Gan ganolbwyntio ar y broses o greu, bydd y cwrs ymarferol hwn yn cyflwyno’r technegau hanfodol sydd ynghlwm â gweithiau cerameg wedi eu gwneud â llaw. Bydd Martin Craddock, ein crochenydd wedi ei hyfforddi, yn eich tywys trwy droelli, slabio a chreu dysglau wedi eu gwasgu mewn mowld. Bydd cyfleoedd lu hefyd i ddefnyddio’r olwyn grochenwaith. Gall y rhai sy’n cymryd rhan weithio hefyd ar brosiectau personol o dan gyfarwyddyd Martin a chreu eitemau ar gyfer eich cartref, gardd ayb. Yn addas ar gyfer dechreuwyr yn ogystal â rhai gyda pheth profiad. Yn cynnwys costau tanio a mynediad i offer arbenigol.

DYDDIAU GWENER 2-5pm
10 Ionawr- 3 Ebrill