The Creative Life / Y Bywyd Creadigol     

Creodd Artist Hannah Firmin brint torlun leino dathlu pen-blwydd Peak yn 30 oed yn ei stiwdio, gan ddefnyddio ei gwasg argraffu Columbia drawiadol a wnaed allan o haearn bwrw nôl yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Graddiodd Hannah Firmin o Ysgol Gelf Chelsea a’r Coleg Celf Brenhinol. Mae wedi gweithio fel dylunydd llaw-rydd a chrëwr printiau, ar gyfer ystod eang o gleientiaid, yn cynnwys cylchgronau papurau newydd a chyhoeddwyr. Hannah a gynlluniodd gloriau llyfrau The No.1 Ladies’ Detective Agency gan Alexander McCall Smith. Yn ddieithriad mae’n defnyddio’r print cerfweddol fel ei dull o weithio, gan ddefnyddio naill ai leino, feinyl neu bren fel y deunydd i gerfio arno/i’w dorri cyn cyfuno’r print â phaent neu ludwaith.

www.hannahfirmin.com

 

Mae Hannah yn darparu gweithdai a dosbarthiadau meistr ysbrydolgar fel rhan o raglen Peak ar
gyfer dysgwyr sydd yn oedolion neu’n bobl ifanc. Comisiynodd Peak y print torlun leino nifer
cyfyngedig newydd hwn oddi wrth Hannah yn 2017 er mwyn dathlu ein pen-blwydd yn 30 oed, a
medrwch ei brynu ar-lein.

 

The Creative Life/ Y Bywyd Creadigol                       

Brint Torlun Leino –  nifer cyfyngedig o 40

39cm x 57cm 

Pris £90 + postio

https://peak.cymru/shop/ 

Trwy brynu print byddwch yn ein cynorthwyo i gyrraedd mwy fyth o blant a phobl ifanc led-led

Powys, Sir Fynwy a Blaenau Gwent. Bydd £90 yn prynu llyfrau sgetsio ar gyfer 40 o blant sy’n rhan o’n prosiect ysgrifennu sydd â’r nod o adeiladu hyder a hybu lles.

Archebwch cyn 14 Rhagfyr er mwyn eu derbyn cyn y Nadolig!

 

 

 

The Creative Life

Lluniau: Toril Brancher