Tribe

Mae Tribe yn weithdy misol ar gyfer artistiaid ifanc â’u teuluoedd.

 

Bydd y gweithdai chwareus hyn yn ystyried ac archwilio rhychwant eang o gelfyddyd a chrefftau yn cynnwys Darlunio, Paentio, Llunio Printiau, Serameg a Thecstiliau. Mae’r sesiynau a gynhelir yn y prynhawn, yn darparu amgylchedd cyfeillgar di-gynnwrf i’r plant fedru creu a dysgu o’i fewn. Mae rheini a theuluoedd o bob math yn cael eu hannog i aros am baned o de neu goffi ac i fod yn rhan o’r gweithgarwch.

Canllaw oedran: 7-11 mlwydd oed
SADYRNAU, 11th Mai, 15th Mehefin, 13th Gorffennaf
£3 y sesiwn y plentyn er mwyn talu am gost y deunyddiau.

 

TOCYNNAU

Ynteu cysylltwch â: Rachel Dunlop, Rheolwr Estyn Allan a Chyfranogi
e: rachel@peak.cymru / t: 01873 811579

 

This slideshow requires JavaScript.