Ymweld â Peak

Lleoliad

Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi eu lleoli yn yr Hen Ysgol, Crucywel, ar yr A40 rhwng y Fenni ac Aberhonddu. Am wybodaeth am dwristiaeth: www.visitcrickhowell.co.uk & www.breconbeacons.org.

Peak
Yr Hen Ysgol
Ffordd Aberhonddu
Crug Hywel
Powys
NP8 1DG

 

info@peak.cymru
+44 (0)1873 811579

 

Cyrraedd Yma 

Mae’r parcio ar gael yn Peak yn gyfyngedig. Mae parcio ar y stryd a ‘Thalu ac Arddangos’ ar gael yng Ngrucywel.

Google maps – https://goo.gl/maps/jH5Dnu5r9E42

Y gorsaf trên agosaf yw Y Fenni: www.nationalrail.co.uk

Mae gwasanaeth bws bob awr yn teithio rhwng Aberhonddu a’r Fenni, gan aros yng Nghrucywel: X43 & 43, Stagecoach. Am wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus www.traveline-cymru.info

Hygyrchedd

Un llawr sydd i’r adeilad gyda mynediad gwastad drwyddo. Ceir toiled i’r anabl a mynediad gwastad o’r maes parcio tua chefn yr adeilad. Mae’r mynediad y tu blaen yn wynebu’r A40 ac mae ganddo ddwy stepen. Os hoffech siarad ag aelod o’r staff am eich ymweliad ymlaen llaw, cysylltwch â ni.

01873 811579
info@peak.cymru

 

Mae copi print bras o’r rhaglen gyfredol ar gael ar ofyn.